הפורטל מרכז את מגוון הזכויות הניתנות לעולים חדשים.

אלפי עולים מגיעים לישראל מדי שנה ממדינות שונות בעולם ולעתים זקוקים לתמיכה ולסיוע לשם השתלבותם בחברה הישראלית. הזכויות וההטבות המגיעות לנקלטים בארץ מקיפות תחומים רבים כגון סיוע כלכלי, קידום תעסוקתי וכו'.

חשוב: מידע על תושבים חוזרים מרוכז בפורטל נפרד.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים