בית המשפט סרב לבטל צו הורות פסיקתי שניתן לאישה על בתה הביולוגית של בת זוגה
דינה של הורות שהוצהר עליה בצו הורות פסיקתי, כדינה של הורות ביולוגית כמעט לכל דבר ועניין. ההורות לא תלויה בקשר הזוגי עם ההורה השני
צו ההורות נשאר בתוקף אף במצב שבו בחר ההורה לנטוש את ילדו ולהתנתק ממנו או כשהחליט לצמצם את הקשר עמו במידה כזו או אחרת
התנאים לביטול צו הורות פסיקתי, זהים לתנאים לביטול צו אימוץ

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי בתל אביב
שם התיק:53065-11-20
תאריך:06.06.2021
קישור:לקריאת פסק הדין

העובדות

 • שתי נשים חיו יחד כבנות זוג במשך ארבע שנים, במהלכן ערכו טקס נישואים.
 • במהלך הקשר אחת מבנות הזוג הביאה לעולם בן באמצעות תרומת זרע. שנה לאחר מכן, בת הזוג השנייה הרתה וילדה בת, מאותה תרומת זרע.
 • הנשים פנו לעורכת דין כדי שתגיש בקשות לצו הורות פסיקתי על הבן והבת, אשר יכיר בכל אחת מבנות הזוג כאם של הילד הביולוגי של בת הזוג האחרת.
 • הבקשה הראשונה שהוגשה הייתה לצו הורות על הבת הצעירה, ובית המשפט נעתר והוציא צו זה.
 • זמן קצר לאחר מכן, בנות הזוג נפרדו וכל אחת מהן עברה לגור עם הילד הביולוגי שלה.
 • על אף שבעבר בנות הזוג תכננו להגיש בקשה לצו הורות פסיקתי על הבן, תוכנית זו לא יצאה לפועל עקב המשבר הזוגי.
 • לאחר הפרידה, אמה הביולוגית של הבת סירבה לפגוש את הבן, בעוד שאמו הביולוגי של הבן המשיכה לפגוש את הבת ואף הגישה תביעה למשמורת משותפת.
 • בתגובה לתביעת המשמורת המשותפת, הגישה האם הביולוגית של הבת תביעה לביטול צו ההורות של פרודתה על בתה, בטענה כי עדיף יהיה שכל אישה תגדל את ילדה לבדה והניתוק יהיה מוחלט. עוד טענה, כי הדבר יתרום לחיי הילדים וימנע תחושה של חוסר שוויון ביניהם.
 • התביעה לביטול צו ההורות נדחתה והאם הביולגית של הבת ערערה על כך לבית המשפט המחוזי.

החלטת בית המשפט

 • בית המשפט דחה את הערעור וקבע כי שתי הנשים הן האימהות של הילדה ולא רק מי שהרתה וילדה אותה.
 • התנאים לביטול צו הורות זהים לתנאים לביטול צו אימוץ, אשר החוק קובע כי הם שלושה תנאים מצטברים:
  1. כשהיו נסיבות שלא היו ידועות או לא היו קיימות בשעת מתן הצו.
  2. כשביהמ"ש נוכח שמן הראוי לעשות כן.
  3. כשטובת המאומץ מחייבת זאת.
 • בית המשפט קבע כי אף אחד מהתנאים לא מתקיימים במקרה זה:
  • נדחתה טענת האם הביולוגית של הבת, שלפיה היו נסיבות שלא היו ידועות לה בעת מתן הצו. בית המשפט קבע כי היא ידעה היטב מה משמעות צו ההורות, שעל הבקשה לקבלו היא חתומה. העובדה כי לא ידעה בעת מתן הצו שבינה לבין זוגתה יפרוץ משבר, אינה רלוונטית.
  • נדחתה הטענה כי טובת הילדה מחייבת ניתוקה מאמה. הילדה רואה באם הלא ביולוגית כאמה לכל דבר ועניין, אוהבת אותה וקשורה אליה. אמנם נוצר חוסר שוויון בין שני האחים, משום שלילדה יהיו שתי אמהות ולילד רק אמא אחת - אך אין בכך לקבוע כי ביטול צו ההורות הוא לטובת הילדה.
 • על אדם לדעת שכאשר הוא מקבל צו הורות, הוא נשאר הורה גם בשינוי נסיבות החיים כגון פרידה ואפילו אפילו ירצה בעצמו להשתחרר מההורות. המחויבות כלפי הילד היא כמו בהורות ביולוגית כמעט לכל דבר ועניין.

משמעות

 • פרידה זוגית אינה עילה מספקת לביטול צו הורות פסיקתי.
 • התנאים לביטול צו הורות זהים לתנאים לביטול צו אימוץ.
 • דינה של הורות שהוצהר עליה בצו הורות פסיקתי, כדינה של הורות ביולוגית כמעט לכל דבר ועניין, אפילו ברצונו של אדם להשתחרר מההורות.


תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו