ועדת הערר דחתה בקשה של ניצול שואה להכיר בטכיקרדיה חרדתית ואיוושה בלב כקשורות לרדיפות כיוון שלא הוכח קשר בין מחלות אלו לבין הרדיפות בשואה

פרטי פסק הדין

ערכאה:ועדת העררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
שם התיק:ו"ע 18498-04-11
תאריך:18/07/11
קישור:באתר נבו

ניצול שואה, שמחלת לב אסכמית ממנה סבל הוכרה בעבר כקשורה לרדיפות, ביקש להכיר גם במחלות לב נוספות מהן סבל: איוושה בלב וטכיקרדיה חרדתית, כקשורות לרדיפות. הרשות לזכויות ניצולי השואה דחתה את בקשתו בטענה שלא הוכח קשר בין הרדיפות למחלות אלו וניצול השואה הגיש ערעור לועדת הערר לחוק נכי רדיפות הנאצים. ועדת הערר קבעה שאכן לא הוכח קשר בין מחלות אלו לבין הרדיפות, ולכן לא ניתן להכיר במחלות אלו כקשורות לרדיפות. בנוסף, ציינה הועדה שגם בדו"ח ועדת שני מחלות אלו לא נכללות ברשימת המחלות בהן ניתן להכיר כקשורות לרדיפות, ולכן דחתה את העירעור.

משמעות

  • לא ניתן להכיר בטכיקרדיה, "מום" או "רשרוש" בלב כקשורות לרדיפות השואה
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות