הקדמה:

עמותת דרור בתי חינוך מפעילה תכנית לאיתור בני נוער בסיכון במטרה לשקמם


פרטים

ארגון מפעיל:
עלות:
חינם
תחום ראשי:
תחום משני:

עמותת דרור בתי חינוך מפעילה תכנית לאיתור בני נוער בסיכון, במטרה להרחיקם מסיכוני הרחוב ולחברם למענים חיוביים.

  • הפעילויות העיקריות של התכנית מבוצעות כפעילות רחוב, פעילות במועדונים וקבוצות עניין.
  • התכנית פועלת ביישובים: באר שבע, שדרות, רחובות, קריית חיים ומועצה אזורית מרום גליל.

נותני השירות

  • עמותת דרור - בתי חינוך בשיתוף עם משרד הרווחה - השירות למתבגרים צעירות וצעירים.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

  • בני נוער עם קשיי תפקוד והתנהגות.

אופן קבלת השירות

  • במסגרת התכנית, מדריכי איתור יוצאים למקומות שבני נוער בסיכון שוהים בהם בשעות לילה מאוחרות, במטרה ליצור עמם אמון וקשר ראשוני, ובהמשך לסייע בשיקומם האישי והחברתי.

עלות השירות

  • השירות ניתן ללא תשלום.

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע משרד הרווחה - השירות למתבגרים צעירות וצעירים.