פורטל זה מיועד לצעירים ולאנשי מקצוע ומטרתו לספק מידע חשוב על זכויות, הטבות, שירותים ומסגרות שקיימות עבור צעירים לשיפור איכות חייהם ולמען הצלחתם.

אוכלוסיית הצעירים בישראל בגילאי 35-18 מונה יותר מ-2 מיליון איש ואישה. קבוצה זו היא משאב חשוב ומרכזי למדינה. עלינו כחברה לשאוף שהצעירים יזכו למימוש מיטבי של הפוטנציאל הגלום בהם כיחידים וכחברה.

צעירים נדרשים לקבל החלטות שישפיעו על הישגיהם ואושרם בעתיד. עליהם לבחור מסלול קריירה: השכלה גבוהה, הכשרה מקצועית, או תעסוקה, למצוא פתרונות דיור הולמים ונגישים כלכלית, לצד הרצון להשתלב במסגרות לתרבות פנאי, רשתות חברתיות, לגבש קריירה ולהקים משפחה.