הקדמה:

חיילים בודדים המעוניינים בכך, יכולים להתגורר בקיבוצים
חייל בודד המתגורר בקיבוץ זכאי למענק קיבוצים בסך 150 ₪
למידע נוסף ראו הטבות דיור באתר צה"ל


חיילים שהוכרו כחיילים בודדים, ובעיקר אלה המשרתים ביחידות סגורות, זכאים ללינה בקיבוצים.

  • הקיבוצים מספקים לחיילים חדר מרוהט, מטבחון, מקלחת ושירותים, שירותי כביסה ומזון. בנוסף, ישנן בקיבוצים "משפחות מאמצות" לחיילים בודדים.
  • לחייל בודד המתגורר בקיבוץ משולם מענק קיבוצים בסך 150 ₪ לחודש.
  • חיילים לוחמים זכאים ללון בקיבוץ בחדר נפרד.

מי זכאי?

  • מי שהוכר כחייל בודד, בפרט אם הוא משרת ביחידה סגורה.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכזת תנאי השירות ביחידה (משקית ת"ש).

חשוב לדעת

  • חיילים שלא הוכרו כחיילים בודדים עשויים להיות זכאים גם הם ללינה בקיבוצים, במסגרת הלנה מטעמי פרט.


גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים