בית המשפט נתן צו אימוץ המכיר באישה שנפטרה כאם מאמצת
בית המשפט קבע כי תוקפו של צו האימוץ יהיה רטרואקטיבי מיום לידת הבת ולא מיום מתן הצו

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט לענייני משפחה
שם התיק:(ב"ש) 12/18 אימוץ (ב"ש) 12-18‏
תאריך:19.07.2018
קישור:לקריאת פסק הדין

בית המשפט לענייני משפחה הכיר בלסבית שנפטרה כאימה המאמצת של הבת אותה ילדה בת זוגה. בנוסף, בית המשפט עשה שימוש בסמכותו וקבע כי מועד תחילת האימוץ לא יהיה מיום מתן צו האימוץ, אלא יחול רטרואקטיבית ויהיה מיום לידתה של הבת המאומצת.

העובדות ופסק הדין

  • המבקשת ובת-זוגה המנוחה ניהלו משק בית משותף במשך שנים, ולהן בן משותף, אותו ילדה המנוחה באמצעות קבלת תרומת זרע שרכשו בנות הזוג יחדיו, ואימצה המבקשת.
  • בהמשך ביקשו בנות הזוג להרחיב את התא המשפחתי, והוחלט כי המבקשת היא שתישא את ההיריון והמנוחה תאמץ את הילד שייוולד.
  • למרבה הצער, לאחר לידת בתה של המבקשת, נהרגה המנוחה בטרם הספיקו בנות הזוג להגיש את הבקשה למתן צו אימוץ.
  • המבקשת ביקשה כי בית המשפט ייתן צו אימוץ, לפיו תוכר המנוחה כאימה המאמצת של בתה של המבקשת.
  • בית המשפט ביקש את עמדת אמה של המנוחה, אשר אישרה את רצונה כי האימוץ יאושר.
  • משכך, ולאור המלצות פקידת הסעד, בית המשפט אישר את האימוץ וקבע כי הדבר יהיה לטובת הבת, אשר המנוחה גידלה אותה מיום לידתה כאמה.
  • בנוסף, בית המשפט עשה שימוש בסמכותו לפי סעיף 17 לחוק אימוץ ילדים, וקבע כי תוקפו של צו האימוץ יהיה רטרואקטיבי ויחול מיום לידתה של הבת.

משמעות

  • ניתן להכיר בהורה כמאמץ גם לאחר מותו.
  • בהתאם לשיקול דעת בית המשפט, צו האימוץ יכול לחול רטרואקטיבית, כך שיהיה בתוקף במועד מוקדם יותר מיום מתן הצו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

חוק אימוץ ילדים - סעיף 17

תודות

  • פסק הדין באדיבות אתר "נבו".