הקדמה:

מדריך זה מרכז מידע לעובדות ועובדי משק בית בתקופת התפשטות הקורונה, לרבות זכויותיהם במקרה של חל"ת או פיטורים
לעובדות משק בית תתכן זכאות לדמי אבטלה כמפורט בהמשך (אם הן מתחת לגיל 67) או למענק מיוחד מהמוסד לביטוח לאומי (אם הן מעל גיל 67)
הזכות רלוונטית גם אם הן עובדות אצל מספר מעסיקים ופוטרו או יצאו לחל"ת רק מחלק מהם וממשיכות לעבוד אצל השאר


בעקבות הנחיות משרד הבריאות, אנשים רבים בתקופה זו מעדיפים להימנע מלהמשיך להעסיק עובדים במשק בית. במקביל, רבים מעובדי משק הבית מעדיפים לא להסתכן ולהישאר בביתם. הדבר עשוי להביא להפסקה של יחסי עבודה באופן זמני או קבוע.

מדריך זה מרכז מידע על זכויותיהם של עובדות ועובדים במשק בית, אשר נפגעו מהמצב והוא נועד לשימושם כמו גם לשימוש המעסיק. המדריך נכתב בלשון נקבה, אך כמובן שמתייחס לשני המינים.

הוצאת העובדת לחופשה ללא תשלום

 • היציאה לחופשה ללא תשלום מותנית בהסכמה בין העובדת והמעסיק, בין אם העובדת יזמה את החופשה או המעסיק.
 • בהקשר של משבר הקורונה ניתן להוציא את העובדת לחופשה ללא תשלום לתקופה קצובה מתוך תקווה שהמשבר ייגמר.
  • אם מעסיק כופה על העובדת חופשה ללא תשלום לתקופה בלתי מוגבלת,זה נחשב כפיטורים ועל המעסיק לערוך לעובדת שימוע לפני פיטורים ולשלם לה פיצויי פיטורים.
  • כמו כן חופשה כפויה ללא תשלום עשויה להוות הרעה מוחשית בתנאי העבודה והעובדת זכאית לפיצויי פיטורים אם תתפטר בשל ההרעה בתנאים (כאילו פוטרה). במקרה זה על העובדת חלה חובה ליידע את המעסיק מראש על כוונתה להתפטר עקב ההרעה בתנאי העבודה, ולאפשר למעסיק לחזור בו מכוונתו זו.
 • במקרים מסוימים, על המעסיק לקבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים טרם הוצאת העובדת לחל"ת.
דוגמה
עובדת בהריון, עובד/ת במהלך טיפולי פוריות. למידע נוסף ראו מדריך לעובדות בהריון, בחופשת לידה או בטיפולי פוריות בתקופת משבר הקורונה

דמי אבטלה לעובדת משק בית שהוצאה לחל"ת

 • עובדת משק בית מתחת לגיל 67 שהוצאה לחופשה ללא תשלום של 30 יום או יותר, עשויה להיות זכאית לדמי אבטלה, למרות שלא פוטרה.
 • במקרה שהעובדת מועסקת על-ידי מספר מעסיקים, תהיה העובדת זכאית לדמי אבטלה, הן במקרה שבו רק חלק מהמעסיקים הוציאו אותה לחל"ת ושאר המעסיקים ממשיכים להעסיק אותה כרגיל, והן במקרה שבו כל המעסיקים הוציאו אותה לחל"ת.
טיפ
מעסיק - אם עובדת משק הבית שהעסקת יוצאת לחל"ת, רצוי שתסב את תשומת לבה לכך שייתכן שיש לה זכאות לדמי אבטלה, ושתצייד אותה במסמכים הבאים:
 • מכתב שמצהיר כי העובדת יצאה לחל"ת
 • טופס העסקה ושכר (בל/1514) שחתום על-ידך, בו מצויין בסיבת הפסקת העבודה: "סיבה אחרת - משבר הקורונה"
 • למידע נוסף ראו בהמשך המדריך.
 • מענק מיוחד לעובדת מעל גיל 67 שיצאה לחל"ת

  המשמעות הכלכלית של הוצאת העובדת לחופשה ללא תשלום

  • בתקופה החופשה ללא תשלום העובדת אינה זכאית לתשלום שכר (גם לא לתשלום בגין חופשה או מחלה), אך נשמרים יחסי העבודה בין העובדת והמעסיק.
  • בעת הוצאת העובדת לחל"ת המעסיק לא צריך לשלם לעובדת פדיון ימי חופשה או פדיון ימי הבראה.
  • בתקופת החופשה ללא תשלום העובדת אינו צוברת זכויות התלויות בוותק, כגון: דמי הבראה, ימי מחלה, או חופשה שנתית.
  • מעסיק של עובדת במשק בית, אינו צריך לשלם דמי ביטוח לאומי עבור העובדת במהלך החופשה ללא תשלום.
  • חופשה ללא תשלום שניתנה לעובד בהסכמת המעסיק (להבדיל מחופשה ללא תשלום שלקח העובד ללא הסכמת המעסיק) אינה מנתקת את רצף העבודה לצורך קביעת עצם הזכאות לפיצויי פיטורים.

  ביטוח פנסיוני

  שימו לב
  שמירת הזכויות הפנסיוניות של מי שהכנסתו נפגעה במשבר הקורונה
  בעקבות משבר הקורונה הוארכה התקופה שבה יישמרו הזכויות הפנסיוניות של מי שהפסיק לעבוד (פוטר, התפטר, יצא לחל"ת) או מי שהכנסתו הופחתה ביותר מ-20%. למידע נוסף ראו שמירה על רצף זכויות פנסיוניות לעובד שהכנסתו נפגעה עקב פיטורים, חופשה ללא תשלום או הפחתת שכר בתקופת משבר קורונה.

  מידע נוסף

  פיטורים של העובדת

  • מי שמחליט לפטר את העובדת, חייב לערוך לה שימוע ורק לאחר מכן לקבל החלטה סופית.
  • אם לאחר השימוע מחליט המעסיק לפטר את העובדת:
   • עליו לתת לה הודעה מראש לפני כניסת הפיטורים לתוקף, ועד אז להמשיך ולהעסיק אותה. אורך תקופה זו משתנה בהתאם לוותק של העובדת.
   • המעסיק יכול לפטר את העובדת לאלתר (ללא הודעה מראש) אך לשלם לה פיצוי בגובה השכר שהייתה מקבלת אילו המשיכה לעבוד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.
  דוגמה
  טיפ
  מעסיק - אם פיטרת את עובדת משק הבית שהעסקת, רצוי שתסב את תשומת לבה לכך שייתכן שיש לה זכאות לדמי אבטלה, ושתצייד אותה במסמכים הבאים:
 • למידע נוסף ראו בהמשך המדריך.
 • הוצאת העובדת לחופשה כפויה

  • עבור עובדת משק בית שצברה מספיק ימי חופשה, קיימת אופציה להוציאה לחופשה בתקופה זה, על חשבון ימי החופשה הצבורים.
  • מותר למעסיק לדרוש מהעובדת לנצל את ימי החופשה בתקופה זו.
  • אסור למעסיק לדרוש מהעובדת לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צברה.
  שימו לב
  בניגוד לחל"ת או פיטורים, במצב של חופשה כפויה, יש לשלם לעובדת שכר רגיל על ימי החופשה, ולהעניק לה את כל הזכויות, כולל הפרשות לביטוח הפנסיוני.

  דמי אבטלה

  שימו לב
  דמי אבטלה מוענקים עד גיל 67 בלבד
  עובדת מעל גיל 67 עשויה להיות זכאית למענק מיוחד בסך 1,000 - 4,000 ש"ח מהמוסד לביטוח לאומי ולזכויות נוספות.
  למידע נוסף ראו מידע חשוב לעובד מעל גיל 60 העומד בפני פיטורים או חופשה ללא תשלום (חל"ת) בתקופת משבר הקורונה.

  דמי אבטלה לעובדת שיצאה לחל"ת

  • עובדת משק בית מתחת לגיל 67 שהוצאה לחופשה ללא תשלום של 30 יום או יותר, עשויה להיות זכאית לדמי אבטלה, למרות שלא פוטרה.
  • העובדת תהיה זכאית לדמי אבטלה בתנאי שתעמוד בשאר תנאי הזכאות.
  דוגמה
  העובדת צריכה להיות תושבת ישראל (או תושבת ארעית, עם אשרה/רשיון מסוג א1), לצבור את תקופת האכשרה הנדרשת ולהיות מתחת לגיל 67.
  • הזכאות לדמי אבטלה חלה גם אם העובדת הוצאה לחל"ת ע"י חלק מהמעסיקים, והיא ממשיכה לעבוד אצל המעסיקים האחרים.
  • כדי לקבל דמי אבטלה על העובדת להירשם באתר שירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה.
  • לאחר הרישום באתר שירות התעסוקה יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי. כדי לקצר את זמן הטיפול בתביעה, מומלץ להגיש את התביעה באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי ולציין בסיבת הפסקת עבודה: השעיה מעבודה. יחד עם זאת ניתן להדפיס תביעה ידני ולשלוח אותו באמצעות הדואר.
  • לתביעה יש לצרף טופס העסקה ושכר (בל/1514) שחתום על-ידי המעסיק, ולציין בסיבת הפסקת העבודה: "סיבה אחרת - משבר הקורונה", או לחלופין לצרף מכתב מהמעסיק, הכולל את כל המידע הנדרש בטופס הנ"ל.
  • אם לעובדת יש מספר מעסיקים - יש לצרף אישור כאמור מכל המעסיקים, גם מהמעסיקים שהוציאו את העובדת לחל"ת וגם מהמעסיקים שהעובדת ממשיכה לעבוד אצלם.
  שימו לב
  מדי פעם מתפרסמות הקלות זמניות בזכאות לדמי אבטלה, המיוחדות לתקופת משבר הקורונה. רצוי להתעדכן בהקלות אלה בעת הגשת התביעה

  דמי אבטלה לעובדת שפוטרה

  • עובדת שפוטרה על-ידי חלק ממעסיקיה או על-ידי כולם, ועומדת בתנאי הזכאות לדמי אבטלה, יכולה להירשם באתר משרד התעסוקה ולמלא טופס תביעה לדמי אבטלה בצירוף המסמכים הנדרשים, כמצוין למעלה.
  • בסיבת הפסקת העבודה יש לציין פיטורים.
  • לאחר מכן עליה להגיש תביעה לדמי אבטלה באתר המוסד לביטוח לאומי (כפי שמפורט למעלה).

  דמי אבטלה לעובדת המועסקת במספר מקומות עבודה, אשר רק מחלקם הוצאה לחל"ת או פוטרה

  • הזכאות לדמי אבטלה עשויה לחול גם אם העובדת פוטרה או הוצאה לחל"ת למשך 30 יום לפחות על-ידי חלק מהמעסיקים, וממשיכה לעבוד אצל חלק מהמעסיקים.
  • לטופס התביעה לדמי אבטלה יש לצרף מכל המעסיקים של העובדת, גם מהמעסיקים שהוציאו את העובדת לחל"ת או פיטרו אותה, וגם מהמעסיקים שהעובדת ממשיכה לעבוד אצלם או לחלופין לצרף מכתבים מכל אחד מהמעסיקים, הכוללים את כל המידע הנדרש בטופס הנ"ל.
  • מדי חודש יהיה על העובדת להמציא אשורים לביטוח לאומי על הכנסותיה מהמעסיקים שאצלם ממשיכה לעבוד.
  • עבור עובדת שמקבלת דמי אבטלה ובמקביל ממשיכה לעבוד אצל מעסיקים אחרים, קיימות שתי אפשרויות לחישוב התשלום. רצוי לבדוק מול המוסד לביטוח לאומי את הסכומים המתקבלים בכל אחת מהאפשרויות:
    1. לא לקבל דמי אבטלה עבור הימים שבהם היא עדיין עובדת. במקרה זה הימים הללו לא ינוכו ממכסת ימי האבטלה המקסימלית שלה.
    2. לקבל דמי אבטלה מופחתים (לאחר שיופחת מהם סכום השכר שקיבלה בימים שעבדה). במקרה כזה הימים שעבדה בהם ידווחו כימי אבטלה וינוכו ממכסת ימי האבטלה שלה.
  • למידע נוסף ראו עבודה חלקית בתקופת הזכאות לדמי אבטלה.
  טיפ
  אם טרם שולמו לך דמי אבטלה ואינך יודעת למה - מומלץ לבדוק בדף מידע לממתינים לדמי אבטלה, האם ביצעת את כל הצעדים הנחוצים

  הבטחת הכנסה

  • עובדת משק בית שפוטרה או הוצאה לחל"ת ואינה עונה על תנאי הזכאות לקבל דמי אבטלה יכולה לבדוק את זכאותה להבטחת הכנסה.
  • עובדת משק בית שפוטרה או הוצאה לחל"ת מכל או חלק מעבודותיה, וכעת זכאית לדמי אבטלה, עשויה להיות זכאית בנוסף לכך גם להשלמת הכנסה, במידה שדמי האבטלה שנקבעו לה, נמוכים מסכום הגמלה.
  • עובדת משק בית שקיבלה השלמת הכנסה כעובדת בשכר נמוך וכעת נאלצת לצמצם או להפסיק את עבודתה בשל משבר הקורונה, תמשיך לקבל את השלמת ההכנסה עבור החודשים מרץ ואפריל 2020.
  • למידע נוסף ראו:

  מענק מיוחד מהמוסד לביטוח לאומי לעובדת מעל גיל 67

  מעסיק או עובדת השוהים בבידוד ועובדת שנעדרה מעבודתה בשל בידוד ילדה

  • החל מיום 29.10.2020 ובעקבות פסיקת בית המשפט העליון חוקק הסדר חדש ולפיו, עובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה" או בשל חובת בידוד של ילדו, ודיווח על כך למשרד הבריאות זכאי לתשלום דמי בידוד ממעסיקו (ולא דמי מחלה).
   • החל מיום 01.01.2021 גם עובד שלא חייב בבידוד, אך נעדר מעבודתו בשל חובת בידוד של ילדו זכאי לדמי בידוד, בתנאי שסיבת הבידוד של ילדו אינה חזרתו של הילד מחו"ל או היות הילד חולה מאומת.
   • עובד שנכנס לבידוד בשל הגעתו מחו"ל אינו זכאי לדמי בידוד (אלא אם נסע לחו"ל מטעם המעסיק), ועובד הנמצא בבידוד בשל היותו חולה מאומת יהיה זכאי לדמי מחלה ולא לדמי בידוד
   • החל מ- 05.08.2021 גובה דמי הבידוד עשוי להשתנות בין עובדים מחוסנים, מחלימים או מנועי חיסון ועובדים שאינם מחוסנים
   • החל מיום 05.08.2021 המעסיק רשאי לנכות את ימי ההיעדרות בתקופת הבידוד ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד וזאת עד לניכוי של מקסימום 3 ימי מחלה עבור כל תקופת בידוד. עד מועד זה רשאי היה המעסיק לנכות את ימי ההיעדרות בתקופת הבידוד ממכסת ימי המחלה עד לניכוי של מקסימום של 4 ימי מחלה מחלה.
   • למידע נוסף ראו תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020.
  • מעסיק ששילם לעובד הזכאי על פי הדין דמי בידוד, עשוי להיות זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי עבור הסכומים ששילם לעובד החל מיום הבידוד השני. ניתן להגיש בקשה להחזר למוסד לביטוח לאומי החל מחודש פברואר 2021. למידע נוסף ראו החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים.
  • עד ליום 28.10.2020 עובד שנאלץ להיעדר מעבודתו כי הוא או ילדו נדרשו לשהות בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף "הקורונה", נחשב כמי שנעדר מעבודה עקב מחלה, ולפיכך היה זכאי לתשלום דמי מחלה במהלך תקופת היעדרותו, בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו.
  • איסורים
   • אסור לפטר עובד שנעדר מהעבודה בגלל הבידוד (גם אם אין לו מספיק ימי מחלה).
   • אסור לדרוש מעובד הנמצא בבידוד להגיע למקום העבודה.
   • אסור לאפשר לעובד שנמצא בבידוד להגיע למקום העבודה גם אם הוא מעוניין בכך.
  • למידע נוסף ראו:
  • אם העובדת זמינה לעבודה, אך המעסיק נמצא בבידוד ובשל כך אין העובדת יכולה לעבוד בביתו של המעסיק, על המעסיק לשלם לעובדת שכר עבור ימי העבודה שנמנעו ממנה או לחילופין, להוציאה ל חופשה ולשלם לה דמי חופשה, וזאת בתנאי שלרשות העובדת עומדים ימי חופשה צבורים.

  עובדת שחלתה במחלת הקורונה

  • עובדים שחלו במחלת הקורונה ונעדרו מעבודתם עקב המחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה בהתאם לימי המחלה הצבורים שעומדים לזכותם ובכפוף להמצאת אישור רפואי.
  • עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום ורק לאחר מכן אובחן כחולה, לא יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה, שכן במהלך החופשה ללא תשלום יחסי העבודה מושהים.
  • עובדים שחלו במחלת הקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה עשויים להיות מוכרים כנפגע בעבודה ולהיות זכאים לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי.
   • לשם כך עליהם להגיש תביעה לדמי פגיעה אל המוסד לביטוח לאומי.
   • תביעות חדשות לדמי פגיעה מעבודה יאושרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי אוטומטית לתקופה של 30 ימים לפחות (גם אם האישור הרפואי הראשוני הוא לתקופה קצרה יותר), אלא אם יש מידע על תאריך חזרה לעבודה מוקדם יותר.
   • ימי היעדרותם מהעבודה לא ינוכו ממכסת ימי המחלה הצבורים לזכותם.
   • למידע נוסף ראו הכרה בעובדים שנדבקו בקורונה במהלך עבודתם כנפגעי עבודה.

  התמודדות עם קשיים כלכליים

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
  משרד הבריאות
  המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
  פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
  שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
  המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
  משרד הכלכלה והתעשייה
  שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
  משרד הרווחה
  • מוקד רווחה 118
  • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
  רשות המסים בישראל
  • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
  • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
  רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
  משרד החינוך
  המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
  הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים


  ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

  סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

  ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
  ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה *2383
  בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה *2119
  לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
  חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
  המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
  טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
  מרכז רותם ותכנית יתד מוקדי סיוע לצעירי יתד בעברית ובערבית למספרי המוקדים
  קופות החולים-

  טיפולים נפשיים בטלפון (חינם)

  • *2708
  • *3028
  • *3833
  • מוקדי "לאומית":
   • עמך 02-6335209
   • בית חם 073-2800539
   • תפארת בית חם (בערבית) 04-6111891
  עמותת אלה קו חם למי שנמצאים במצוקה נפשית (למבודדים ולמטפלים) 050-9949244
  ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
  עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
  סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
  אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
  ארגון "אלפג'ר אלג'דיד" הקו החם - קו חירום בחברה הבדואית להתמודדות עם משבר הקורונה הקו פועל בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00 08-9966561
  אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723
  משרד העלייה והקליטה בשיתוף עם מרכז משאבים ייעוץ ותמיכה רגשית לעולים על רקע משבר הקורונה ב-5 שפות

  ימים א'-ה' משעה 16:00 עד 21:00

  סיוע למבודדי בית

  ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
  עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
  • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
  • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
  עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
  חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
  דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית *3284


  הרחבות ופירסומים