הקדמה:

מדריך זה מרכז סוגיות עיקריות בנושא זכויות עובדים בתקופת התפשטות הקורונה
המידע בדף מתעדכן באופן רציף. מומלץ להיכנס אליו מדי יום
אם אתם עצמאים או פרילנסרים, אך אינכם מעסיקים עובדים, היכנסו למדריך המיוחד לעצמאים ופרילנסרים
אם גילכם מעל 60 ואתם עומדים בפני פיטורים או יציאה לחל"ת מומלץ להיכנס למדריך המיוחד לעובדים מעל גיל 60
ראו שאלות ותשובות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (זרוע העבודה)


עדכונים אחרונים

טיפ לקבלת דמי אבטלה לעובד שיצא לחל"ת
 • 02.04.2020: הוספנו מידע על הקלה בזקיפת שווי שימוש ברכב לעובדים שיצאו לחל"ת
 • 29.03.2020: הוספנו מידע על הקלות בכללי הזכאות לדמי אבטלה
 • 29.03.2020: הוספנו מידע על התמודדות עם קשיים כלכליים
 • לעדכונים נוספים

איסור התקהלות, הפעלת מקומות עבודה ויציאה מהבית

 • הממשלה מפרסמת מדי יום הנחיות או תקנות המגבילות את תנועת התושבים מחוץ לביתם ואת מספר האנשים שרשאים להתקהל יחד.
 • כמו כן מגדירות התקנות את סוגי מקומות העבודה שאסור או מותר להפעיל ואת ההגבלות שחלות על מקומות העבודה הפועלים, כגון: מספר מקסימלי של עובדים והקפדה על כללי התנהגות מסוימים.
 • התקנות וההנחיות מתעדכנות מדי יום.
 • למידע מפורט ועדכני על ההנחיות והתקנות ראו פתיחת מקומות עבודה ועסקים בתקופת קורונה.

הארכת תוקף של תיאומי מס משנת 2019

 • רשות המסים הודיעה כי תוקף אישורי תיאום מס של שנת 2019 יהיו תקפים עד משכורת חודש מאי 2020.
 • עובדים המועסקים ביותר ממקום עבודה אחד במהלך 2020 (גם אם מדובר בחלק מהשנה) חייבים לערוך תיאום מס הכנסה ולהגיש את האישור על התיאום למעסיקיהם.
שימו לב
עובד שמועסק ביותר ממקום עבודה אחד ולא ערך תיאום מס, בחודש יוני עשויים המעסיקים שלו לנכות משכרו מס הכנסה בשיעור מקסימלי רטרואקטיבית מתחילת השנה.

העסקת עובדים בשעות נוספות

 • בעקבות משבר הקורונה, העניק שר העבודה היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה.
 • על פי הנחית משרד העבודה, החל מ-17.03.2020 ועד 17.05.2020, ניתן להעסיק עובד בשעות נוספות אם מקפידים על כל התנאים הבאים:
  • מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, לא יותר מ–8 פעמים בחודש. בשאר הימים מותר להעסיק עובד לכל היותר 12 שעות יום (כולל השעות הנוספות).
  • אסור להעסיק עובד מעל 67 שעות (כולל שעות נוספות) בשבוע.
  • אסור להעסיק עובד מעל 90 שעות נוספות בחודש.
 • למידע נוסף ראו העסקת עובד בשעות נוספות בתקופת משבר הקורונה.

עובדים שהם או ילדיהם נמצאים בבידוד

שימו לב
עובד אינו זכאי לנצל את ימי המחלה שלו לצורך השגחה/טיפול בבן משפחה שנמצא בבידוד (אלא אם כן זה ילדו של העובד), שכן לא מדובר במחלה של אותו אדם. הזכאות לימי מחלה עקב מחלת הורה או מחלת בן/בת הזוג מותנית בכך שהם הפכו תלויים לחלוטין בעזרת הזולת בפעולות יומיומיות עקב מחלתם.

עובדים שחלו במחלת הקורונה

 • עובד שחלה במחלת הקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה עשוי להיות מוכר כנפגע בעבודה ולהיות זכאי לדמי פגיעה לנפגע עבודה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • לשם כך עליהם להגיש תביעה לדמי פגיעה אל המוסד לביטוח לאומי.
  • תביעות חדשות לדמי פגיעה מעבודה יאושרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי אוטומטית לתקופה של 30 ימים לפחות (גם אם האישור הרפואי הראשוני הוא לתקופה קצרה יותר), אלא אם יש מידע על תאריך חזרה לעבודה מוקדם יותר.
  • ימי היעדרותם מהעבודה לא ינוכו ממכסת ימי המחלה הצבורים לזכותם.
  • למידע נוסף ראו הכרה בעובדים שנדבקו בקורונה במהלך עבודתם כנפגעי עבודה.
 • עובדים שחלו במחלת הקורונה שלא עקב העבודה, ונעדרו מעבודתם עקב המחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה בהתאם לימי המחלה הצבורים שעומדים לזכותם ובכפוף להמצאת אישור רפואי.
שימו לב
אם העובד הוצא לחופשה ללא תשלום, ורק לאחר מכן אובחן כחולה, הוא לא יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה, שכן במהלך החופשה ללא תשלום יחסי העבודה מושהים.

חופשה כפויה על חשבון ימי החופשה השנתית

 • מעסיק רשאי להחליט מתי העובד יצא לחופשה וינצל את ימי החופש שלו.
 • כמו כן רשאי המעסיק לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא לחופשה מרוכזת (כפויה).
 • לפיכך מותר למעסיק לדרוש מהעובד לנצל את ימי החופשה בתקופה זו, וזאת בתנאי שיש לעובד מספיק ימי חופשה צבורה.
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר.
 • על המעסיק לתת התראה מראש על היציאה המתוכננת לחופשה, ואם מדובר בחופשה של שבוע או יותר, יש להודיע עליה לעובד שבועיים מראש.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית.
שימו לב
חופשה כפויה בשירות המדינה ובמגזר הציבורי

הקטנת היקף משרה או הפחתת שכר של עובדים

שימו לב

הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת)

 • מעסיק רשאי להוציא עובד לחופשה ללא תשלום בהסכמת העובד.
  • על-פי הפסיקה, אם מעסיק כופה על העובד חופשה ללא תשלום לתקופה בלתי מוגבלת, זה נחשב כפיטורים ועל המעסיק לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים ולשלם לעובד פיצויי פיטורים על פי הדין.
  • כמו כן, חופשה כפויה ללא תשלום עשויה להוות הרעה מוחשית בתנאי העבודה והעובד זכאי לפיצויי פיטורים אם יתפטר בשל ההרעה בתנאים . במקרה זה על העובד חלה חובה ליידע את המעסיק מראש על כוונתו להתפטר עקב ההרעה בתנאי העבודה.
  • יחד עם זאת, נסיבות שבהן מעסיק מוציא את העובדים לחופשה כפויה ללא תשלום עקב חובה שהוטלה עליו בדין לצמצם את מצבת כוח האדם או לסגור את מקום העבודה, הן נסיבות מיוחדות וייתכן שבית הדין לעבודה יסבור שבנסיבות אלה לא מדובר בפיטורים או הרעה מוחשית בתנאי העבודה. טרם ניתנה פסיקה בנושא.
 • בכל אחד מהמקרים הבאים מעסיק המעוניין להוציא עובדת לחל"ת, יכול לעשות זאת רק אם קיבל מראש היתר ממשרד העבודה שיש לבקש בטופס בקשה מיוחד:
  • העובדת בהריון ובעלת ותק של 6 חודשים במקום העבודה (אם הוותק של העובדת קצר יותר, אין צורך בהיתר, אך חל איסור להוציא אותה לחל"ת אם ההוצאה לחל"ת קשורה לעובדה שהעובדת בהריון).
  • העובדת הייתה בחופשת לידה וחזרה לעבודה לפני פחות מ-60 יום
  • העובדת הייתה בחל"ת אחרי חופשת לידה וחזרה לעבודה לפני פחות מ-60 יום
  • העובדת נמצאת במהלכם של טיפולי פוריות בהתאם לכללי הזכאות
  • למידע נוסף ראו מדריך לעובדות בהריון, בחופשת לידה או בטיפולי פוריות בתקופת משבר הקורונה
 • כמו כן, נדרש היתר גם במקרים הבאים:
 • במהלך החל"ת, לא משלמים לעובדים שכר ולא מנכים להם את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית הצבורה לזכותם.
 • הטבות נלוות המגיעות לעובד במסגרת חוזה העבודה (כגון : שי לחג, שימוש ברכב חברה, שימוש בפלאפון חברה, שימוש במחשב נייד של החברה) גם הן מושהות בזמן חל"ת, והמעסיק רשאי לשלול הטבות אלה מהעובד במהלך שהותו בחל"ת, אלא אם כן הוסכם אחרת בהסכם קיבוצי שחל על הצדדים או בהסכם אישי.

דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת

 • עובדים מעל גיל 18 ומתחת לגיל 67 שהוצאו לחופשה ללא תשלום של 30 יום או יותר החל מה-01.03.2020 בשל צמצומים במקום עבודתם עקב התפשטות הקורונה, עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה, גם אם לא ניצלו את יתרת ימי החופשה שלהם.

תשלומי ביטוח לאומי לעובדים בחל"ת

 • על המעסיק חלה החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד ב-2 החודשים הקלנדריים המלאים שבהם העובד שוהה בחופשה (גם אם העובד מקבל דמי אבטלה במהלך חודשים אלה, ומנוכים מהם דמי ביטוח). יחד עם זאת, מי שמעסיק עובדת במשק בית אינו חייב בתשלום הנ"ל בצאת העובדת לחל"ת.
 • המעסיק רשאי לנכות את הסכומים ששילם מתשלומים עתידיים שמגיעים לעובד.
 • התשלום שעל המעסיק להעביר בכל אחד משני החודשים הראשונים הוא בסך 348 ש"ח (6.57% משכר המינימום, נכון להיום).
 • התשלום הוא רק על 2 חודשים קלנדריים מלאים שבהם העובדים שהו בחופשה. אם הם עבדו בחלק מחודש מסוים, דמי הביטוח הלאומי ינוכו משכרם.
דוגמה
 • מעסיק הוציא את העובדים לחל"ת בתאריך 12.03.2020. המעסיק חייב לשלם עבורם את דמי הביטוח הלאומי עבור חודשים אפריל ומאי (שכן בחודש מרץ הם עדיין הועסקו, גם אם רק בחלק מהחודש). בנוסף, ממשכורת חודש מרץ הוא ינכה את דמי הביטוח הרגילים מהשכר.
 • אם העובדים יוחזרו לעבוד בתאריך 30.04.2020, אין חובה על המעסיק לשלם את דמי הביטוח הלאומי במהלך החופשה, מכיוון שב-2 החודשים הללו (מרץ ואפריל) הם עבדו ודמי הביטוח הלאומי נוכו משכרם.

ביטוח פנסיוני וקרנות השתלמות

 • המעסיק אינו צריך לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני או לקרנות השתלמות של העובדים עבור הימים שבהם שהו בחל"ת.
 • חשוב להבהיר לעובדים כי הפסקת ההפרשות השוטפות לקרן הפנסיה או לביטוח מנהלים עלולה לפגוע בזכויות הפנסיוניות של המבוטח, ובמיוחד בכיסוי הביטוחי, דבר שיכול להשאיר את העובד ללא כיסוי ביטוחי ואף להקשות או למנוע ממנו לרכוש ביטוח כזה בעתיד.
טיפ
עובד יכול לשמור על הזכויות שצבר, גם אם הופסקה עבודתו והופסקו ההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני, וזאת באמצעות הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
בנוסף החל מ-10.06.2020 הוארכה התקופה שבה יישמרו הזכויות הפנסיוניות של עובד שהפסיק לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני בשל פיטורים, התפטרות או חל"ת. למידע נוסף ראו שמירה על רצף זכויות פנסיוניות לעובד שהכנסתו נפגעה עקב פיטורים, חופשה ללא תשלום או הפחתת שכר בתקופת משבר קורונה.

חופשה ללא תשלום וחופשת מחלה

 • עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה טרם היציאה לחל"ת-
  • כשהחל"ת נעשה בהסכמה, נפסקת חופשת המחלה והמעסיק רשאי להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום.
  • כשמדובר בחופשה כפויה שאיננה מוגבלת בזמן, לא ניתן להוציא עובד שנמצא בחופשת מחלה לחל"ת, כל עוד עומדים לזכות העובד ימי מחלה צבורים ועל המעסיק להמשיך ולשלם לעובד דמי מחלה. הוצאת עובד לחופשה כפויה שאינה מוגבלת בזמן נחשבת כפיטורים, ועל-פי סעיף 4 לחוק דמי מחלה למעסיק אסור לפטר עובד הנמצא בתקופת מחלה כל עוד יש ברשותו ימי מחלה צבורים .
 • עובד שחלה במהלך החל"ת-
  • עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום ובמהלך החופשה חלה, אינו זכאי לתשלום דמי מחלה עבור תקופת מחלתו שכן בתקופת החל"ת יחסי העבודה מושהים.

הקלה בזקיפת שווי שימוש ברכב

 • ככלל, לעובד שקיבל רכב צמוד נזקף שווי שימוש ברכב לחודש מלא גם אם הרכב היה ברשותו רק בחלק מהחודש (וכל עוד קיימים יחסי עובד-מעביד).
 • עם זאת, בהתאם להנחייית רשות המסים מיום 02.04.2020, עובד שהוצא לחל"ת עקב התפשטות הקורונה והחזיר למעסיק את הרכב שהוצמד לו, זכאי לזקיפת שווי שימוש ברכב באופן יחסי למספר הימים בחודש שבהם הרכב היה ברשותו.
 • שווי השימוש ברכב יחושב לפי המועד שבו העובד החזיר את הרכב למעסיק, ולא לפי מועד יציאתו לחל"ת.
 • העובד יהיה זכאי לזקיפת שווי שימוש ברכב באופן יחסי גם כאשר יחזור מהחל"ת, אם יקבל מהמעסיק רכב במהלך החודש.

עבודה זמנית אצל המעסיק המקורי במהלך החל"ת וחזרה לעבודה בסיום החופשה

 • עובד שנרשם בשירות התעסוקה או הגיש תביעה לדמי אבטלה, ובמהלך החל"ת חזר לעבודה אצל מעסיקו (גם אם לתקופה זמנית של יום בודד או ימים אחדים), חייב לעדכן על כך את לשכת התעסוקה בטופס שבאתר, וכן את המוסד לביטוח לאומי (ניתן לעדכן באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי).
אזהרה
אם המעסיק או העובד לא יודיעו למוסד לביטוח לאומי או לשירות התעסוקה על חזרת העובד לעבודה, ייתכן שהעובד לא יהיה מכוסה בביטוח תאונות עבודה, ואם ייפגע במהלך עבודתו, המעסיק חשוף לסיכון של תביעת פיצויים בגין הנזקים שייגרמו לעובד.
 • חזרת העובד לעבודה (גם לימים בודדים) מפסיקה את רצף הימים של החופשה.
  • אם העובד לא הספיק לצבור 30 ימי חל"ת לפני החזרה לעבודה, הוא לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.
  • אם לאחר שהעובד הוחזר לעבודה המעסיק יוציאו שוב לחל"ת, העובד חייב לצבור מחדש תקופה רצופה של 30 ימים של חל"ת כדי להיות זכאי לדמי אבטלה.
דוגמה
עובד יצא לחל"ת ב-15.03.2020 שאמורה להסתיים ב-19.04.2020.
 • ב-01.04.2020 (במהלך החל"ת) קרא לו המעסיק לעבודה של יומיים כי "נכנסה עבודה".
 • ב-03.04.2020 חזר העובד לחל"ת עד התאריך המקורי (19.04.2020).
 • העובד לא יהיה זכאי לדמי אבטלה למרות שהוא שהה בחל"ת מעל 30 יום, מכיוון שהחופשה לא נמשכה 30 ימים ברציפות (העובד שהה שבועיים בחל"ת עד 01.04.2020, חזר לעבודה ליומיים, ואז יצא מחדש לחל"ת של 16 ימים).
 • כל עוד העובד לא מוחזר לעבודתו, עליו להמשיך ולהתייצב ביום ובמשמרת ההתייצבות הקבועה שנקבעו לו.

סיום החל"ת

מידע נוסף

אי שיבוץ עובד למשמרת

 • מקומות עבודה מסוימים שבהם משובצים העובדים למשמרות ולפי זה נקבע שכרם, מעדיפים שלא לפטר את העובדים ולא להוציא אותם לחופשה ללא תשלום, אלא פשוט לא משבצים את העובדים למשמרות בלי לנקוב בתאריך שבו ישובצו לעבודה.
דוגמה
מלצרים שמועסקים בימים שאינם קבועים.

פיטורים

 • מעסיק שבוחר לפטר עובדים חייב לערוך להם שימוע לפני הפיטורים ורק לאחר מכן לקבל החלטה סופית.
 • אם החליט לאחר השימוע לפטר את העובדים:
  • עליו לתת להם הודעה מראש לפני כניסת הפיטורים לתוקף, ועד אז להמשיך ולהעסיק אותם. אורך תקופה זו משתנה בהתאם לוותק של העובד.
  • המעסיק יכול לפטר אותם לאלתר, אך לשלם להם פיצוי בגובה השכר שהיו מקבלים אילו המשיכו לעבוד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.

קבלת דמי אבטלה

 • עובדים שפוטרו זכאים לדמי אבטלה בתנאי שיעמדו בשאר תנאי הזכאות, כגון: תושבות בישראל (עובדים זרים או פלסטינאים אינם זכאים לדמי אבטלה), תקופת אכשרה וגיל מתחת ל-67 ומעל 18.
 • עם זאת:
  • מי שהוצאו לחל"ת של 30 יום או יותר החל מה-01.03.2020, עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה גם אם נותרו להם ימי חופשה שלא נוצלו (בהתאם לכללי הזכאות). למידע נוסף ראו דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בשל צמצומים עקב נגיף קורונה.
  • עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת של 30 יום לפחות בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.04.2020 ואינם עונים על תנאי הזכאות רק בשל העובדה שלא השלימו תקופת אכשרה של 12 חודשים, יהיו זכאים לדמי אבטלה גם אם צברו תקופת אכשרה של 6 חודשים בלבד מתוך 18 החודשים האחרונים.
  • ההקלות הנוספות שיינתנו כוללות, בין היתר:
   • קבלת דמי אבטלה במקביל לקצבאות נוספות (ללא הפחתה מסכום הקצבה).
   • תשלום מקדמות.
   • הארכת הזכאות למי שסיימו את ימי האבטלה שהיו זכאים להם.
 • למידע נוסף ראו הקלות בזכאות לדמי אבטלה בתקופת משבר הקורונה.
טיפ
אם טרם שולמו לכם דמי אבטלה ואתם לא יודעים למה - מומלץ לבדוק בדף מידע לממתינים לדמי אבטלה, האם ביצעתם את כל הצעדים הנחוצים

מענק מיוחד מהמוסד לביטוח לאומי לעובדים מעל גיל 67


הורים לילד/בוגר עם מוגבלות ועובדים עם מוגבלות

 • הורה לילד או בוגר עם מוגבלות זכאי ל-18 ימי היעדרות בשנה מהעבודה לצורך סיוע אישי לילדו על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה הצבורים שברשותו, ובנוסף הוא זכאי להיעדר מהעבודה 52 שעות בשנה ללא ניכוי מהשכר.
  • במקרים מסוימים העובד רשאי להיעדר 36 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה הצבורים, ול-104 שעות ללא ניכוי מהשכר.
  • הורה שייעדר מעבודתו לצורך סיוע אישי לילדו על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו, זכאי לתשלום דמי מחלה בשיעור 100% משכרו החל מהיום הראשון להיעדרותו.
  • הזכאות ניתנת למי שעובד לפחות שנה באותו מקום עבודה ואם (בנוסף לשאר תנאי הזכאות) מתקיימים כל התנאים הבאים:
   1. הילד אינו שוהה בתקופה זו במסגרת כלשהי (חינוכית או אחרת).
   2. הילד זקוק להשגחה, טיפול, או סיוע בשל מוגבלותו.
   3. ההורה לא הוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת).
 • אסור לפטר או להוציא לחופשה ללא תשלום אנשים עם מוגבלות או הורים לילד עם מוגבלות, אם הסיבה לכך היא היות העובד אדם עם מוגבלות או היותו הורה לילד עם מוגבלות.
 • למידע נוסף ראו:

זכאות של הורים לילד עם מוגבלות העובדים במגזר הציבורי

 • בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בתחילת תקופת הקורונה, הורים לילד עם מוגבלות שמוגדרים כעובדים לא חיוניים במגזר הציבורי והוצאו לחופשה כפויה בתקופה שבין ה-22.03.2020 ל-02.05.2020, לא היו זכאים לדווח על ימי מחלה לצורך סיוע אישי לילדם.
 • עם זאת, ב-04.06.2020 החליטה ועדת המעקב של ההסכם הקיבוצי כי עובדים אלה זכאים להגיש למעסיק הצהרות על "היעדרות לצורך סיוע אישי" לגבי הימים ששהו בהם בחופשה הכפויה.
  • הימים ינוכו מימי המחלה הצבורים של ההורים והם יקבלו החזר על ימי החופשה שהורדו להם מכוח ההסכם.
  • הוראות ועדת המעקב מחייבות את כל המעסיקים שההסכם חל עליהם.
 • למידע נוסף ראו באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.


איסור אפליה בעת ההחלטה על עתיד העובדים

 • בעת ההחלטה על פיטורי עובד או הוצאתו לחל"ת או על הפחתת שכרו או היקף משרתו, אסור להפלות אותו על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, הפריה חוץ גופית, טיפולי פוריות, גזע, גיל, הורות, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, תמיכה במפלגה או שירות מילואים, או להביא את הנתונים הללו כשיקול בעת קבלת ההחלטה.
 • למידע נוסף ראו אפליה אסורה בעבודה.

התמודדות עם קשיים כלכליים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎9687* רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה בפייסבוק
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) 9848*
 • מוקד מיסוי מקרקעין 4954*
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי 3450* פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים 8840* טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה 5105* טופס פנייה בנושאים שונים
 • שאלות למשרד העבודה בנושא מפעל חיוני ניתן להפנות לכח אדם לשעת חירום:
  • מטה ארצי - 074-7696188
  • מרחב צפון - 04-8631041
  • מרחב מרכז - 03-7347003
  • מרחב ירושלים - 02-6667980
  • מרחב דרום - 08-6264781

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
איחוד הצלה, החברה למתנ"סים וארגון לב אחד מוקד חירום לסיוע הומניטרי בתקופת הקורונה 1221 (ללא כוכבית)
ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה 2383*
בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה 2119*
לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
מרכז רותם ותכנית יתד מוקדי סיוע לצעירי יתד בעברית ובערבית למספרי המוקדים
קופות החולים

מוקדים לתמיכה נפשית

 • 2700* שלוחה 8 ולחיצה על 3
 • 3555* שלוחה 1
 • 3833* שלוחה 8
 • 507* שלוחה 9
עמותת אלה קו חם למי שנמצאים במצוקה נפשית (למבודדים ולמטפלים) 050-9949244
ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
ארגון "אלפג'ר אלג'דיד" הקו החם - קו חירום בחברה הבדואית להתמודדות עם משבר הקורונה הקו פועל בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00 08-9966561
אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723

סיוע למבודדי בית

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
 • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
 • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
איחוד הצלה, החברה למתנ"סים וארגון לב אחד מוקד חירום לסיוע הומניטרי בתקופת הקורונה 1221 (ללא כוכבית)
יד שרה אספקת ציוד רפואי עד הבית 02-6444639
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית 3284*

יומן עדכונים

 • 02.04.2020: הוספנו מידע על הקלה בזקיפת שווי שימוש ברכב לעובדים שיצאו לחל"ת
 • 29.03.2020: הוספנו מידע על הקלות בכללי הזכאות לדמי אבטלה
 • 29.03.2020: הוספנו מידע על התמודדות עם קשיים כלכליים
 • 25.03.2020: עדכנו את ההגבלות החדשות על התקהלות והפעלת מקומות עבודה בהתאם לתקנות החירום החדשות
 • 22.03.2020: הוספנו מידע על תקנות החירום החדשות המגבילות את מספר העובדים המותר
 • 22.03.2020: הוספת מידע על תקנות שעת חירום המגבילות הפעלת מקומות עבודה ויציאה מהבית
 • 17.03.2020: עדכון הנחיות משרד העבודה לגבי מקומות עבודה
 • 16.03.2020: הארכת תוקף אישורי תיאום מס משנת 2019
 • 15.03.2020: הנחיות משרד הבריאות להתנהלות במקומות העבודה
 • 15.03.2020: הקטנת היקף משרה או הפחתת שכר