הקדמה:

מדריך זה מציע לעמותות ולמלכ"רים מגוון רחב של דרכי פעולה להתמודדות עם משבר הקורונה
המידע בדף מתעדכן באופן רציף


ניהול כספי

מענק השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית)

 • בהתאם להחלטת הממשלה מיום 24.04.2020, יינתן סיוע בכיסוי ההוצאות הקבועות של עסקים קטנים וגופים שמוגדרים כמוסד ציבור זכאי בעלי מחזור של עד 20 מיליון ש"ח, שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה.
 • סכום המענק נע בין 700 ש"ח ל-400,000 ש"ח, בהתאם לתנאים.
 • מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה, עשוי לקבל סיוע אם על-פי הדוח השנתי שהגיש לשנת 2018 מתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
  • לפחות 1/3 מהכנסתו בשנת המס 2018 לא הייתה מתמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, מתמיכה של רשות מקומית או מתרומות.
  • עיקר הכנסתו בשנת המס 2018, שלא מתמיכות ותרומות, הייתה ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה.
 • את הבקשה למענק ניתן להגיש החל מה-12.05.2020 עד ל-10.08.2020.
 • להגשת הבקשה ופרטים נוספים, ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.

מענק לארגונים חברתיים מטעם קרן הסיוע המשותפת ממשלה-פילנתרופיה

 • ארגונים שאינם זכאים למענק הפעימה השלישית עשויים לקבל מענק במסגרת מיזם משותף של ממשלת ישראל וקרנות פילנתרופיות.
 • בעקבות הרחבת תנאי הזכאות, עמותות שלא נמצאו זכאיות בסבב הראשון של הסיוע מטעם המיזם המשותף יכולות להגיש שוב בקשה, וזכאותן תיבדק מחדש.
 • עמותות שנמצאו זכאיות בסבב הראשון של הסיוע יוכלו להגיש בקשה בסבב השני וליהנות ממסלול הגשה מקוצר.
 • ניתן להגיש את הבקשות לסיוע בסבב השני עד ל-02.12.2020 בשעה 12:00.
 • הקריטריונים שהארגון נדרש לעמוד בהם כדי לקבל את המענק כוללים, בין היתר:
  • עיקר עיסוקו של הארגון הוא במתן שירותים חברתיים לאוכלוסייה הזקוקה לסיוע בשל גיל, מצב בריאותי או משפחתי, מוגבלות (פיזית, נפשית, קוגניטיבית או שכלית-התפתחותית), מצב סוציו-אקונומי נמוך או מטעמים הומניטריים.
  • מחזור ההכנסות של הארגון בשנת 2018 היה בין 500,000 ש"ח ל-100,000,000 ש"ח (בין 500,000 ש"ח ל-20,000,000 ש"ח בסבב הראשון של הסיוע).
  • מחזור ההכנסות החודשי הממוצע של הארגון בחודשים מרץ-אוקטובר 2020 היה נמוך ב-25% לפחות לעומת המחזור החודשי הממוצע בשנת 2019.
 • סכום הסיוע נקבע על-פי הכנסות הארגון ב-2018 והיקף הפגיעה בהכנסותיו בעקבות משבר הקורונה, ונע בין 10,000 ש"ח ל-500,000 ש"ח (בסבב הראשון סכום הסיוע נע בין 10,000 ש"ח ל-400,000 ש"ח). ארגון שסכום הסיוע שיחושב לו נמוך מ-10,000 ש"ח לא יהיה זכאי לסיוע.
 • לפירוט כללי הזכאות ומידע על תהליך קבלת הסיוע, ראו:

מענק למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת


הקדמת תשלומים עבור שירותים שניתנו לממשלה

 • במסגרת הפעילות של השולחן העגול הבינמגזרי במשרד ראש הממשלה וחבילת הצעדים לסיוע למשק בהתמודדות עם השלכות וירוס הקורונה, נעשה מאמץ מרוכז עבור עמותות וחברות ללא כוונת רווח, ובין היתר נבדקת האפשרות להקדים תשלומים לעמותות וחברות ללא כוונת רווח שהוציאו חשבוניות עבור שירותים שכבר ניתנו לממשלה וטרם שולמו.
 • עמותות או חל"צים שהוציאו חשבוניות עבור שירות שסופק לממשלה אך טרם שולם, מתבקשות למלא את השאלון הנמצא בקישור הזה.

הלוואות בסיוע המדינה

 • על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים ולעמותות שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף.
 • המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ​ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.
 • לארגון עם מחזור שנתי של עד 25 מיליון ש"ח, סכום ההלוואה יהיה עד 16% מהמחזור.
 • ראו פרטים באתר משרד האוצר ומידע נוסף באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

הלוואות אחרות

 • דירקטוריון עוגן (חל"צ) החליט על פתיחת מסלולי אשראי נוספים למלכ"רים:
  • הלוואות גישור כנגד הסכמים עם הממשלה או כנגד תמיכות מאושרות
  • הלוואות לצמיחה
  • הלוואות גישור כנגד התחייבות לתרומות
 • למידע נוסף ראו אתר עוגן.

התנהלות מול רשות המסים

הנחה בארנונה לעמותות שלא פעלו במהלך תקופת המשבר

 • עסקים (כולל עמותות), שבשל הנחיות משרד הבריאות או תקנות שעת החירום לא הורשו לפעול במהלך תקופת משבר הקורונה, זכאים לפטור מארנונה עבור חודשים מרץ, אפריל ומאי 2020.
 • הרשות המקומית שבה נמצא העסק יכולה להחליט שבמקום פטור מארנונה ב-3 החודשים הנ"ל, היא תעניק לאותם עסקים הנחה של 25% על מלוא הארנונה השנתית של שנת 2020.
שימו לב
ההטבה ניתנת לעסקים שלא הורשו לפעול, כגון: מקומות בילוי, חנויות בקניונים וכו'. ההטבה לא ניתנת לנכסים המשמשים למגורים (גם אם העסק פועל מתוכם)
ההטבה לא תינתן למקומות שהורשו לפעול, כגון: בתי מרקחת, מקומות למכירת מזון, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים וכיו"ב. כמו כן ההטבה לא תינתן לנכסים בשירות המדינה או רשויות ציבוריות אחרות, נכסים שלא פעלו לפני מרץ 2020, נכסים שקיבלו פטור מכוח פקודת פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), וכן לבניין ריק או בניין שנהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ושלא משתמשים בו.
 • במקרים מסוימים גם מי שמחזיק בנכסים אחרים עשוי להיות זכאי להטבה הנ"ל, אם הנכס שימש לפעילות שנאסרה במהלך המשבר. ההנחה תינתן אם המחזיק יגיש בקשה, וגזבר הרשות המקומית יקבע כי אכן לא ניתן היה להפעיל את אותם מקומות, במשך יותר מ-21 יום, בשל תקנות שעת החירום.
 • למידע נוסף ראו הנחה בארנונה לעסקים ולעמותות בתקופת משבר קורונה.

הנחה בארנונה לעמותות שזכאיות למענק סיוע בגין השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית)

 • בנוסף, עסקים שנקבע לגביהם שהם זכאים למענק סיוע בגין השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית), והכנסותיהם נפגעו משמעותית כתוצאה ממשבר קורונה, עשויים להיות זכאים להנחה של 95% בארנונה, לתקופות שבין ה-01.06.2020 ועד ל-30.06.2021.
 • הזכאות נבחנת לתקופות של חודשיים, החל מה-01.05.2020 ועד ל-30.04.2021. עסק שנקבע לגביו שהוא זכאי למענק סיוע לגבי אחת התקופות האלו, והוא עומד בתנאים לקבלת ההנחה בארנונה, יקבל הנחה מסכום הארנונה של התקופה העוקבת. לדוגמה, עסק שנקבע לגביו שהוא זכאי למענק סיוע לגבי החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, יהיה זכאי להנחה מסכום הארנונה של חודשים נובמבר-דצמבר 2020.
  • לגבי התקופה הראשונה - עסק שהיה זכאי למענק סיוע בחודשים מאי-יוני 2020, יהיה זכאי להנחה מסכום הארנונה בחודשים יוני, יולי ואוגוסט.
 • בקשה להנחה בארנונה יש להגיש באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בטופס מקוון.
 • למידע נוסף על התנאים לזכאות ועל הליך הגשת הבקשה ראו הנחה בארנונה לעסקים הזכאים למענק סיוע בגין השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית) בשל משבר קורונה.

הקלה בתשלום חשבונות מים

 • עסקים (כולל עמותות) שצורכים מים למטרות תעשייה ומלאכה, מסחר ושירותים, לפי תעריף מים וביוב לכמות שמעבר לכמות המוכרת בלבד (שאינם זכאים לכמות מוכרת), עשויים לקבל הקלות בתשלום אם חלה ירידה של מעל 50% בצריכת המים הממוצעת שלהם ביחס לתקופה המקבילה ב-2019.
 • ההקלות הבאות ניתנות לגבי חשבון מים או ביוב שהצרכן קיבל וטרם שילם, או לגבי החשבון הקרוב שיונפק לתשלום:
  • ספק המים ידחה את התשלום של החשבון לתקופת החיוב העוקבת, ויפרוס אותו לעד 12 תשלומים חודשיים, לפי בקשת הצרכן, בריבית מינימלית (1.75% נכון ל-17.03.2020), החל מתקופת החיוב העוקבת.
  • ספק שמספק מים לצרכן הצורך מים מחברת מקורות מים בע"מ, רשאי לבקש מחברת מקורות מים בע"מ שתדחה תשלום שביקש ספק המים, שאינו עולה על 10% מהסכום המיוחס לכמות שמעבר לכמות המוכרת. דחיית התשלום תהיה לתקופת החיוב העוקבת והסכום שתשלומו נדחה ייפרס לעד 12 תשלומים חודשיים, לפי בקשת הצרכן, בריבית המינימלית.
 • לקבלת ההקלות, הצרכנים צריכים לפנות לספקי המים שלהם.
 • למידע נוסף ראו הודעת מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב מיום 17.03.2020.


ניהול פורמלי של המלכ"ר בתקופת הקורונה

ניהול אסיפות וישיבות

 • רשם העמותות מורה להימנע מהתכנסויות שאינן עומדות בהנחיות משרד הבריאות. לפיכך, ממליץ הרשם לעמותות וחברות לתועלת הציבור, לקיים אסיפות של מוסדות העמותה, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים המאפשרים לראות ולשמוע את משתתפי האסיפה.
 • למידע בנושא כינוס אספות כלליות לבחירות באיגודי ספורט אולימפיים, ראו באתר רשות התאגידים.

דחיית מועד הדיווח השנתי

 • לעמותות שקיבלו אישור ניהול לשנתיים (2021-2020), מועד הגשת הדיווחים השנתיים לשנת 2019 נדחה ל-31.08.2020, או עד למועד ההארכה השלישית בהתאם להסדר הארכות עם לשכת רואי החשבון (25.10.2020).
 • יש להגיש את הבקשות והדיווחים באופן מקוון בלבד (באמצעות הזדהות ממשלתית חכמה או באמצעות כרטיס חכם).
 • כמו כן, במקרים מסוימים ישנה אפשרות להגיש דיווחים ללא הזדהות.
 • למידע נוסף ראו הודעת יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות מיום 31.05.2020.


בירורים והגשת בקשות לרשם העמותות

 • החל מיום א' 15.03.2020 לא ניתן לקבל שירות פרונטלי בכל לשכות הרשות. אין לזמן תורים ללשכות.
 • מומלץ להעביר בקשות לרישום חברה באופן מקוון.
 • לפרטים על פעולות נוספות שניתן לבצע באופן מקוון בתקופה זו, ללא צורך במסירה של מסמכי נייר, ראו באתר רשות התאגידים.
 • בקשות לרישום חברה שיועברו באופן ידני לתיבות ההפקדה בלשכות, יטופלו אולם תיתכן חריגה מזמני הטיפול. ניתן להפקיד מסמכים בתיבות ההפקדה המצויות בכל לשכה, בין השעות 08:00 - 16:00. מי שיצרף לבקשתו כתובת הדוא"ל, יישלחו אליו אישורים או התייחסויות לכתובת זו.
 • לפרטים בנושא הגשת בקשות לניהול תקין לשנת 2020, ראו באתר רשם העמותות וחל"צ.
שימו לב
במקרים דחופים בלבד, ורק לאחר אישור טלפוני, ניתן יהיה לקבל שירות פרונטלי.
 • למקרים דחופים בלבד יש להתקשר לקוי החירום הבאים בין השעות 08:30 -12:00
  • ירושלים: 073-3925709
  • תל אביב: 073-3923419
  • חיפה: 073-3921488
  • נוף הגליל: 073-3929852
  • באר שבע: 073-3922498
 • עניינים שאינם מקרי חירום יש לברר במוקד הטלפוני של הרשות *5601 .

ביצוע פעולות באופן מקוון באתר רשות התאגידים ורשם העמותות

הליכי פיקוח וטיפול בבקשות מול רשם העמותות או רשם ההקדשות

מידע נוסף

איסור התקהלות, הפעלת מקומות עבודה ויציאה מהבית

 • הממשלה מפרסמת מדי יום הנחיות או תקנות המגבילות את תנועת התושבים מחוץ לביתם ואת מספר האנשים שרשאים להתקהל יחד.
 • כמו כן מגדירות התקנות את סוגי מקומות העבודה שאסור או מותר להפעיל ואת ההגבלות שחלות על מקומות העבודה הפועלים, כגון: מספר מקסימלי של עובדים והקפדה על כללי התנהגות מסוימים.
 • התקנות וההנחיות מתעדכנות מדי יום.
 • למידע מפורט ועדכני על ההנחיות והתקנות ראו פתיחת מקומות עבודה ועסקים בתקופת קורונה.


העסקת עובדים

 • עמותות וחל"צים נאלצות להתמודד עם סוגיות הקשורות להעסקת עובדיהן במהלך תקופה זו.
 • להלן מידע שרלוונטי להתנהלות מלכ"רים כמעסיק.

עובדים שהם או ילדיהם נמצאים בבידוד

שימו לב
גם לפני יום ה- 28.10.2020 עובד לא היה זכאי לנצל את הזכאות לימי מחלה עקב מחלת הורה או מחלת בן/בת הזוג לצורך השגחה/טיפול בבן במשפחה זה שנמצא בבידוד שכן לא מדובר במחלה של אותו אדם. הגדרת מחלה מותנית בכך שהם הפכו תלויים לחלוטין בעזרת הזולת בפעולות יומיומיות עקב מחלתם.


עובדים שחלו במחלת הקורונה

 • עובדים שחלו במחלת הקורונה ונעדרו מעבודתם עקב המחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה בהתאם לימי המחלה הצבורים שעומדים לזכותם ובכפוף להמצאת אישור רפואי.
 • עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום ורק לאחר מכן אובחן כחולה, לא יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה, שכן במהלך החופשה ללא תשלום יחסי העבודה מושהים.
 • עובדים שחלו במחלת הקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה עשויים להיות מוכרים כנפגע בעבודה ולהיות זכאים לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • לשם כך עליהם להגיש תביעה לדמי פגיעה אל המוסד לביטוח לאומי.
  • תביעות חדשות לדמי פגיעה מעבודה יאושרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי אוטומטית לתקופה של 30 ימים לפחות (גם אם האישור הרפואי הראשוני הוא לתקופה קצרה יותר), אלא אם יש מידע על תאריך חזרה לעבודה מוקדם יותר.
  • ימי היעדרותם מהעבודה לא ינוכו ממכסת ימי המחלה הצבורים לזכותם.
  • למידע נוסף ראו הכרה בעובדים שנדבקו בקורונה במהלך עבודתם כנפגעי עבודה.

חופשה כפויה על חשבון ימי החופשה השנתית

 • מעסיק רשאי להחליט מתי העובד יצא לחופשה וינצל את ימי החופש שלו.
 • כמו כן רשאי המעסיק לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא לחופשה מרוכזת (כפויה).
 • לפיכך מותר למעסיק לדרוש מהעובד לנצל את ימי החופשה בתקופה זו, וזאת בתנאי שיש לעובד מספיק ימי חופשה צבורה.
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר.
 • על המעסיק לתת התראה מראש על היציאה המתוכננת לחופשה, ואם מדובר בחופשה של שבוע או יותר, יש להודיע עליה לעובד שבועיים מראש.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית.
שימו לב
חופשה כפויה בשירות המדינה ובמגזר הציבורי

הקטנת היקף משרה או הפחתת שכר של עובדים


הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת)

טיפ לקבלת דמי אבטלה לעובד שיצא לחל"ת
 • מעסיק רשאי להוציא עובד לחופשה ללא תשלום בהסכמת העובד.
  • על-פי הפסיקה, אם מעסיק כופה על העובד חופשה ללא תשלום לתקופה בלתי מוגבלת, זה נחשב כפיטורים ועל המעסיק לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים ולשלם לעובד פיצויי פיטורים על-פי הדין.
  • כמ כן, חופשה כפויה ללא תשלום עשויה להוות הרעה מוחשית בתנאי העבודה והעובד זכאי לפיצויי פיטורים אם יתפטר בשל ההרעה בתנאים. במקרה זה על העובד חלה חובה ליידע את המעסיק מראש על כוונתו להתפטר עקב ההרעה בתנאי העבודה.
  • יחד עם זאת, נסיבות בהם מעסיק מוציא את העובדים לחופשה כפויה ללא תשלום עקב חובה שהוטלה עליו בדין לצמצמם את מצבת כוח האדם או לסגור את מקום העבודה הינן נסיבות מיוחדות, אשר ייתכן שבגינן יסבור בית הדין לעבודה שאין המדובר בפיטורים או הרעה מוחשית בתנאי העבודה. טרם ניתנה פסיקה בנושא.
 • המשמעויות הכלכליות לעסק הן, בין היתר:
  • יחסי העבודה מושהים והעובד אינו זכאי לתשלום שכר (לרבות אי זכאות תשלום בגין חופשה או מחלה).
  • אין צורך לפדות את ימי החופשה או את ימי ההבראה של העובד.
  • הטבות נלוות (כגון: שי לחג, שימוש ברכב חברה או בטלפון סלולרי של החברה) מושהות בזמן חל"ת, והמעסיק רשאי לשלול הטבות אלה מעובד בחל"ת, אלא אם הוסכם אחרת בהסכם קיבוצי או אישי. הטבות אלה נחשבות כהכנסת מעבודה ואם המעסיק ממשיך לתת אותם לעובד במהלך החל"ת, עליו לדווח על כך לביטוח לאומי ומס הכנסה.
  • נחסכות עלויות של פיטורים וגיוס עובדים.
 • בכל אחד מהמקרים הבאים מעסיק המעוניין להוציא עובדת לחל"ת, יכול לעשות זאת רק אם קיבל מראש היתר מזרוע העבודה שיש לבקש בטופס בקשה מיוחד:
 • כמו כן, נדרש היתר גם במקרים הבאים:
 • חופשה ללא תשלום וחופשת מחלה
  • עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה טרם היציאה לחל"ת-
   • כשהחל"ת נעשה בהסכמה, נפסקת חופשת המחלה והמעסיק רשאי להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום.
   • כשמדובר בחופשה כפויה שאיננה מוגבלת בזמן, לא ניתן להוציא עובד שנמצא בחופשת מחלה לחל"ת, כל עוד עומדים לזכות העובד ימי מחלה צבורים ועל המעסיק להמשיך ולשלם לעובד דמי מחלה. הוצאת עובד לחופשה כפויה שאינה מוגבלת בזמן נחשבת כפיטורים, ועל פי סעיף 4 לחוק דמי מחלה למעסיק אסור לפטר עובד הנמצא בתקופת מחלה כל עוד יש ברשותו ימי מחלה צבורים.
  • עובד שחלה במהלך החל"ת-
   • עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום ובמהלך החופשה חלה, אינו זכאי לתשלום דמי מחלה עבור תקופת מחלתו שכן בתקופת החל"ת יחסי העבודה מושהים.
 • דמי אבטלה:
  • ככלל, כדי לאפשר לעובדים לקבל דמי אבטלה בתקופת החל"ת, יש להוציא אותם ל-30 ימי חל"ת רצופים לפחות. עם זאת, בתקופה שבין ה-01.08.2020 ל-30.06.2021 תיתכן זכאות לדמי אבטלה גם בחל"ת של 14 ימים לפחות.
  • העובדים יהיו זכאים לדמי אבטלה בתנאי שיעמדו בשאר תנאי הזכאות, כגון: תושבות בישראל (עובדים זרים או פלסטינים אינם זכאים לדמי אבטלה), תקופת אכשרה וגיל מעל 18 ומתחת ל-67 (עובדים מבוגרים יותר יכולים לבדוק את זכאותם למענק הסתגלות מיוחד מהמוסד לביטוח לאומי ולזכויות נוספות המפורטות במדריך המיוחד לעובדים מעל גיל 60 שהוצאו לחל"ת או פוטרו בשל משבר הקורונה).
  • במהלך החל"ת, לא משלמים לעובדים שכר ולא מנכים להם את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית הצבורה לזכותם.
  • כדי לסייע לעובדים לקבל דמי אבטלה, מעסיקים רשאים לדווח באופן מרוכז ומקוון לשירות התעסוקה על עובדיהם שפוטרו או הוצאו לחל"ת ובכך לחסוך לכל עובד לעשות את הרישום בעצמו. על המעסיק לוודא כי העובדים מסכימים לדיווח וליידע אותם כי עליהם להגיש תביעה לביטוח לאומי כדי לממש את זכאותם לדמי אבטלה או הבטחת הכנסה. למידע נוסף ראו דיווח מרוכז של מעסיק לשירות התעסוקה על עובד שפוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) בתקופת משבר קורונה
  • בנוסף, המעסיק נדרש למלא עבור כל עובד:
   1. אישור על תקופת העסקה ושכר. המעסיק יציין על גבי הטופס שהיציאה לחל"ת היא בעקבות משבר הקורונה ואת תאריך היציאה לחל"ת. אם סיום התקופה לא ידוע, יש לרשום שתאריך סיום החל"ת אינו ידוע.
   2. טופס 100 (ריכוז תלושי השכר הכולל הפרשי שכר ושכר נוסף), שהמעסיק ישדר עבור כל העובדים. ניתן לשדר טופס 100 מכל מערכת שכר.
  • מי שמעסיקים מעל 500 עובדים מתבקשים לפנות למוסד לביטוח לאומי במייל לתיאום הגשת התביעות של כל העובדים באופן מרוכז.
  • אם עובד שהוחזר לעבודה מוצא שוב לחל"ת, המעסיק צריך לדווח על היציאה הנוספת לחל"ת ב"קובץ הפסקת עבודה" ולפרט את הסיבה ותאריך הפסקת העבודה (אין לשדר טופס 100 במקרה זה). למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • למידע נוסף בנושא דמי האבטלה לעובדים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • העסקה זמנית של העובד במהלך החל"ת:
  • אם המעסיק מעוניין לקרוא לעובד חזרה לעבודה, גם לתקופה קצרה של מספר ימים בודדים, לפני שחלפו 14 ימים (30 ימים בחל"ת לפני ה-01.08.2020), העובד לא יהיה זכאי לדמי אבטלה (שכן על העובד להשלים מינימום ימי חופשה רצופים לצורך זכאותו לדמי אבטלה).
  • בכל מקרה של העסקת עובד במהלך החל"ת, יש להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות של שירות התעסוקה בטלפון *9687 .
אזהרה
אם המעסיק או העובד לא יודיעו למוסד לביטוח לאומי או לשירות התעסוקה על חזרת העובד לעבודה, ייתכן שהעובד לא יהיה מכוסה בביטוח תאונות עבודה, ואם ייפגע במהלך עבודתו, המעסיק חשוף לסיכון של תביעת פיצויים בגין הנזקים שייגרמו לעובד.
 • פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לעובדים בחל"ת:
  • על-פי הוראת שעה שנקבעה בעקבות משבר הקורונה, מעסיקים יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שהוצאו לחל"ת של חודש קלנדרי מלא אחד לפחות, בתקופה שבין ה-01.04.2020 ל-30.06.2021 (תקופת הפטור הוארכה גם לחודשים מאי ויוני 2021).
  • הפטור הוא מהתשלום, אך לא מהדיווח:
   • לעובדים שהיו בחל"ת בשנת 2020 הדיווח ייעשה באמצעות טופס 126 סופי - דיווח מס' 3, משרה 22 (עובד בחל"ת)
   • לעובדים שהיו בחל"ת בשנת 2021 הדיווח ייעשה באמצעות טופס 126- דיווח מס' 1, משרה 22 (עובד בחל"ת)
  • המוסד לביטוח לאומי יפרסם בהמשך מידע מפורט לגבי אופן הדיווח ולגבי ההחזרים למעסיקים ששילמו את דמי הביטוח עבור העובדים.
  • למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי:
 • ביטוח פנסיוני וקרנות השתלמות:
  • המעסיק אינו צריך לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני או לקרנות השתלמות של העובדים עבור הימים שבהם שהו בחל"ת.
  • חשוב להבהיר לעובדים כי הפסקת ההפרשות השוטפות לקרן הפנסיה או לביטוח מנהלים עלולה לפגוע בזכויות הפנסיוניות של המבוטח, ובמיוחד בכיסוי הביטוחי, דבר שיכול להשאיר את העובד ללא כיסוי ביטוחי ואף להקשות או למנוע ממנו לרכוש ביטוח כזה בעתיד.
  • עובד יכול לשמור על הזכויות שצבר, גם אם הופסקה עבודתו והופסקו ההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני, וזאת באמצעות הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
שימו לב
שמירת הזכויות הפנסיוניות של מי שהכנסתו נפגעה במשבר הקורונה
בעקבות משבר הקורונה הוארכה התקופה שבה יישמרו הזכויות הפנסיוניות של מי שהפסיק לעבוד (פוטר, התפטר, יצא לחל"ת) או מי שהכנסתו הופחתה ביותר מ-20%. למידע נוסף ראו שמירה על רצף זכויות פנסיוניות לעובד שהכנסתו נפגעה עקב פיטורים, חופשה ללא תשלום או הפחתת שכר בתקופת משבר קורונה.

פיטורים

 • מעסיק שבוחר לפטר עובדים חייב לערוך להם שימוע לפני הפיטורים ורק לאחר מכן לקבל החלטה סופית.
 • אם החליט לאחר השימוע לפטר את העובדים:
  • עליו לתת להם הודעה מראש לפני כניסת הפיטורים לתוקף, ועד אז להמשיך ולהעסיק אותם. אורך תקופה זו משתנה בהתאם לוותק של העובד.
  • המעסיק יכול לפטר אותם לאלתר, אך לשלם להם פיצוי בגובה השכר שהיו מקבלים אילו המשיכו לעבוד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.

עובדים שהם הורים לילד/בוגר עם מוגבלות ועובדים עם מוגבלות

 • הורה לילד או בוגר עם מוגבלות זכאי ל-18 ימי היעדרות בשנה מהעבודה לצורך סיוע אישי לילדו על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה הצבורים שברשותו, ובנוסף הוא זכאי להיעדר מהעבודה 52 שעות בשנה ללא ניכוי מהשכר.
  • במקרים מסוימים העובד רשאי להיעדר 36 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה הצבורים, ול-104 שעות ללא ניכוי מהשכר.
  • הורה שייעדר מעבודתו לצורך סיוע אישי לילדו על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו, זכאי לתשלום דמי מחלה בשיעור 100% משכרו החל מהיום הראשון להיעדרותו.
  • הזכאות ניתנת למי שעובד לפחות שנה באותו מקום עבודה ואם (בנוסף לשאר תנאי הזכאות) מתקיימים כל התנאים הבאים:
   1. הילד אינו שוהה בתקופה זו במסגרת כלשהי (חינוכית או אחרת).
   2. הילד זקוק להשגחה, טיפול, או סיוע בשל מוגבלותו.
   3. ההורה לא הוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת).
 • אסור לפטר או להוציא לחופשה ללא תשלום אנשים עם מוגבלות או הורים לילד עם מוגבלות, אם הסיבה לכך היא היות העובד אדם עם מוגבלות או היותו הורה לילד עם מוגבלות.
 • למידע נוסף ראו:

איסור אפליה בעת ההחלטה על עתיד העובדים

 • בעת ההחלטה על פיטורי עובד או הוצאתו לחל"ת או על הפחתת שכרו או היקף משרתו, אסור להפלות אותו על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, הפריה חוץ גופית, טיפולי פוריות, גזע, גיל, הורות, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, תמיכה במפלגה או שירות מילואים, או להביא את הנתונים הללו כשיקול בעת קבלת ההחלטה.
 • למידע נוסף ראו אפליה אסורה בעבודה.


עובדים זרים או פלסטינים

 • הארכת תוקף היתרים ואשרות:
  • מעסיקים בעלי היתר העסקה בענפי החקלאות, המומחים והשפים, שתוקף ההיתר שלהם אמור לפוג לפני ה-10.05.2020, יקבלו הארכה אוטומטית לתקופה של חודשיים ממועד סיום ההיתר (ללא צורך בהגשת בקשה ותשלום אגרה).
  • כמו כן, לעובדים עם רישיונות ב/1 בענפים סיעוד, חקלאות, שפים ומומחים, שתוקף האשרה שלהם אמור לפוג לפני ה-10.05.2020 תתבצע הארכה אוטומטית לתקופה של חודשיים מסיום תוקף האשרה המקורית.
  • למידע נוסף ראו הודעת רשות האוכלוסין וההגירה.
  • למעסיקים בעלי היתר העסקה בענף הסיעוד שתוקף ההיתר שלהם אמור לפוג לפני ה- 31.05.2020, ההארכה תתבצע אוטומטית עד ל-30.06.2020. למידע נוסף ראו בהודעת רשות האוכלוסין וההגירה.
 • מעסיק של עובד פלסטיני בעל אישור לינה בישראל, חייב לרכוש עבור עובדו ביטוח רפואי בישראל ולספק לעובד מגורים הולמים. למידע נוסף ראו:ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים פלסטינים בעלי היתרי לינה בישראל עקב משבר הקורונה
 • מענה לשאלות הקשורות להעסקת העובדים:
  • לאור הצעדים הננקטים למניעת התפשטות נגיף הקורונה, עולות שאלות רבות בנושא העסקת עובדים זרים או פלסטינים.
  • ניתן לפנות בשאלות הקשורות להעסקת עובדים אלה אל מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה, באמצעות טופס מקוון או באמצעות כתובת המייל: .


הפעלת מתנדבים

שימו לב
יש להקפיד על הכללים שנקבעו בתקנות כתנאי לשהיית מתנדבים או עובדים במקום העבודה (כולל בעמותות) למידע נוסף ראו פתיחת מקומות עבודה ועסקים בתקופת קורונה.
 • זרוע העבודה פרסם הנחיות בנוגע להפעלת מתנדבים בתקופת משבר הקורונה.
 • כל פעילות התנדבותית תהיה כפופה לנהלים המשתנים של משרד הבריאות ויש לבחון אותה לגופה ובהתאם לנהלים הנכונים לאותו מועד.
 • יש להשתדל להחליף את מירב ההתנדבויות בהתנדבויות וירטואליות, באמצעות הטלפון או באמצעים דיגיטליים.
 • כל מתנדב יהיה אחראי על אדם / משפחה / מסגרת אחת בלבד ולא יבצע מספר התנדבויות במקביל.
 • אם לצורך אחד נדרשת קבוצת מתנדבים (למשל אריזת מזון) יש לדאוג לכך שאלו יהיו ככל האפשר אותם מתנדבים, ובכל מקרה יישמר מרחק של 2 מטר בין מתנדב למתנדב במהלך המשימה.
שימו לב
יש לוודא כי כל מתנדב מצויד באלכוג'ל, ועל-פי הצורך גם במסכה וכפפות או כל ציוד אחר אשר יכול להקטין את סכנת ההידבקות.
 • במשימות בהן עובדים נדרשים למיגון, יש לוודא כי גם המתנדבים ממוגנים בהתאם.
 • יש לוודא כי כל מתנדב מבוטח כנדרש בביטוח מתנדבים של ביטוח לאומי, כפי שמפורט באתר זרוע העבודה.
אזהרה
הפעלת בני נוער, אזרחים ותיקים ושבים מחו"ל
 • על פי הנחיית משרד החינוך, אין אפשרות להפעיל נוער או בגירים עד גיל צבא כמתנדבים בפעילות חוץ. ניתן להפעיל בני נוער כמתנדבים במשימות וירטואליות בלבד, כגון: טלפונים לקשישים , טלפונים לחברים, הפעלות מרחוק של מדריכים , שיעורים מקוונים ועוד.
 • כמו כן אזרחים ותיקים ואנשים עם מחלות רקע הנמצאים בקבוצת סיכון לחלות בקורונה לא ישולבו כמתנדבים אלא בהתנדבות וירטואלית.
 • כמו כן לא יתנדבו במערך אנשים אשר חזרו מחו"ל בשבועיים שלפני מועד ההתנדבות גם אם לא נתבקשו להישאר בבידוד, או אנשים שחשו לא בטוב בשבוע שלפני ביצוע ההתנדבות.

הנחיות להתנדבות בביקורי בית

 • מתנדב אחד יקבל אחריות על כלל הצרכים של הקשיש או המשפחה הספציפית (הפגת בדידות, הבאת מזון ותרופות, טיפול בילדים וכד').
 • שני הצדדים (המתנדב והאדם או משפחה שעבורם הוא מתנדב) הביעו הסכמה לכך.
 • המתנדב יעדכן את רכז המתנדבים עם תחילת התנדבותו ומיד עם סיומה, לשם מעקב לצורך ביטוח מתנדבים, על-פי הנחיות ביטוח לאומי.
 • כל מתנדב חייב לחתום על הצהרה, לפיה:
  • הוא לא חזר מחו"ל ב-14 הימים האחרונים.
  • הוא חש בטוב ב-14 הימים האחרונים - ללא תסמינים של שיעול, חום, צינון, כאב גרון וכיו"ב).
  • הוא לא היה בבידוד ב-14 הימים האחרונים ולא שהה באותו הבית עם מישהו שנדרש לבידוד.
  • הוא עבר על המסלולים המעודכנים ביותר של החולים המאומתים, ולא בא במגע עם אף אחד מהם.

הנחיות להתנדבות הכוללת מפגש קבוצתי

 • מפגש קבוצתי יש לבצע רק אם הוא חיוני ולא ניתן להחליפו במפגשים פרטניים.
 • הקבוצה תכלול לכל היותר 6 משתתפים, ובסה"כ עד 10 כולל אנשי צוות ומתנדבים (על-פי הנהלים המעודכנים של משרד הבריאות).
 • המתנדבים הפועלים עם הקבוצה יהיו מתנדבים קבועים. אם הפעילות מתמשכת לאורך זמן ניתן להחליף אחת לשבוע את צוות המתנדבים לצוות חדש, או לגייס מראש צוות שמבצע את הפעילות לסירוגין.
 • מומלץ שכמה שיותר מהפעילות תתבצע במרחב פתוח (למשל פארק), אך במרחק מאנשים אחרים העשויים להימצא באותו מרחב.
 • במהלך המפגש ייעשה ניסיון להימנע ככל הניתן מפעילויות הכוללות מגע פיזי (כגון משחקי כדור).
 • אם פועלות כמה קבוצות במקביל, המשתתפים בכל קבוצה יהיו משתתפים קבועים עם צוות מתנדבים קבוע. אין מעבר משתתפים בין הקבוצות, וישנו ניסיון לכמה שפחות מגע בין הקבוצות השונות.
 • כלל המשתתפים בפעילות חייבים לשמור על היגיינה מירבית במהלך הפעילות (כולל שטיפת ידיים / שימוש באלכוג'ל מספר פעמים במהלך הפעילות, ניקיון השירותים באופן תכוף וכו').
אזהרה
אסור לאפשר השתתפות של אנשים שאינם חשים בטוב. יש לשלוח אנשים שלא חשים בטוב הביתה באופן מיידי.
 • כל מתנדב חייב לחתום על הצהרה, לפיה:
  • הוא לא חזר מחו"ל ב-14 הימים האחרונים.
  • הוא חש בטוב ב-14 הימים האחרונים - ללא תסמינים של שיעול, חום, צינון, כאב גרון וכיו"ב).
  • הוא לא היה בבידוד ב-14 הימים האחרונים ולא שהה באותו הבית עם מישהו שנדרש לבידוד.
  • הוא עבר על המסלולים המעודכנים ביותר של החולים המאומתים, ולא בא במגע עם אף אחד מהם.
שימו לב
התנדבות במסגרות רווחה (בתי אבות, ביקור קשישים וכו')
 • בהתנדבות בתוך מסגרות רווחה (למשל ביקור קשישים בבתי אבות, העברת פעילות לאנשים עם מוגבלות וכו') יש להקפיד כי מתקיימים גם התנאים הבאים:
  • מנהל המסגרת אישר את הפעילות בהתאם לנוהל מנכ"ל משרד הרווחה הנוגע להכנסת ספקים ואורחים מחוץ למסגרת.
  • מספר המתנדבים הנכנסים למסגרת יהיה נמוך ככל הניתן, כך שייעשה שימוש במתנדבים קבועים, ולא במתנדבים מתחלפים וחד-פעמיים. יש לגייס מראש מתנדבים המוכנים להתחייב להמשיך לפעול במסגרת לאורך זמן על מנת למנוע חלופה מתנדבים.
  • נעשה ניסיון להשתמש ככל הניתן במתנדבים הקבועים במסגרת ולא להכניס מתנדבים חדשים.


גורמי ממשל

ארגוני גג והתארגנויות של המגזר השלישי