משרד הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל מועדונים חברתיים לבני נוער וצעירים במצבי סיכון

השירות למתבגרים צעירות וצעירים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל מועדונים המציעים שירותים טיפוליים, חינוכיים, חברתיים ולימודיים (פרטניים וקבוצתיים) לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ובמצוקה.

  • המועדונים, המנוהלים על-ידי עו"ס נוער וצעירים או מדריך נוער וצעירים, מציעים:
    • פעילויות חברתיות, חינוכיות ולימודיות.
    • פעילות טיפולית ופעילויות בתחומים כגון ספורט, אמנות וכו'.
    • ייעוץ אישי.

מי זכאי?

  • בני נוער וצעירים בגילאי 21-14 עם קשיים תפקודיים לימודיים ו/או חברתיים.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות