פורטל זה נועד לספק מידע לגבי זכויות, מסגרות ושירותים הקיימים עבור צעירות וצעירים שמצויים במצבי סיכון, מצוקה וניתוק.

מידע נוסף, הרלוונטי לילדים ולבני נוער המצויים במצבים אלה, ניתן למצוא בפורטל ילדים ונוער בסיכון.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים