מדריך לשירותים חברתיים במועצה האזורית יואב. מרכז מידע בכל הנוגע לשירותים החברתיים השונים הזמינים לתושבי המועצה.

המדריך מחולק לפי נושאי זכויות שונים ולפי האוכלוסיות השונות.

ראו גם

שירותים לניצולי שואה במועצה האזורית יואב

למידע נוסף על שירותים וזכויות לניצולי שואה ראו זכויות ניצולי שואה.

שם הפעילות/שירות מהות הפעילות/שירות למי מיועדת הפעילות? ימים ושעות הפעילות מקום הפעילות/שירות כיצד ניתן להצטרף לפעילות/שירות שם איש הקשר פרטי ההתקשרות עלות הפעילות/שירות לניצולי השואה ארגונים השותפים להפעלת הפעילות/שירות
רוח חמימה- פעילות חברתית לניצולי שואה פעילות חברתית הכוללת בין היתר טיולים ומסיבות עם אומן ניצולי שואה מוכרים המתגוררים בישובי המועצה. הפעילות מתקיימת 3-4 פעמים בשנה ניצולי השואה במועצה מיודעים על פעילויות אלו בדיוור ישיר ודרך רכזי הרווחה בכל ישוב נרשמים לפעילות. אוסנת גורדון בר 08-8500731

השתתפות בטיול או מסיבה היא סימלית בלבד - כ-20-30 ₪. עמותת גילאור יואב למען הקשיש, מחלקת הרווחה במועצה המקומית יואב, אשל

.