הקדמה:

מוקד נגה סיפק מידע ראשוני לנפגעי עבירה במיצוי זכויותיהם על פי דין
נכון ליולי 2018 המוקד נסגר