מה מעמד נפגע עבירה בהליך הפלילי ואלו זכויות יש לו?

בהליך הפלילי במדינת ישראל, הפרקליטות והמשטרה אחראיות על ניהול התביעה נגד הנאשם, בעוד נפגע העבירה איננו צד פורמלי. עם זאת, קיימות זכויות לנפגע העבירה, שהוכרו בחוק נפגעי עבירה ובחוקים נוספים, ושמסדירים נושאים כמו קבלת מידע על התנהלות התהליך, צווי הגנה, פיצויים עוד.

פורטל זה נועד לפזר, ולו במעט, את הערפל סביב מעמדם של נפגעי העבירה בהליכים המתקיימים בעניינם ולידעם על הזכויות המגיעות להם ועל הכלים העומדים לרשותם במקרה בו נפלו הם או יקיריהם קורבן לעבירות פליליות.

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים