מוקד השירות הכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר 5067*
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/The%20official%20receiver/Pages/default.aspx
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי)
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות