הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא הגורם המנהלי של המדינה שאחראי על ניהול הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) של חייבים (אדם פרטי, או עוסק מורשה או עוסק פטור) שנמצאים או עלולים להימצא במצב של חדלות פירעון.

הממונה מוסמך לתת צו לפתיחה בהליכי חדלות פירעון לבקשת חייב, להכריע בבקשות שונות ולהמליץ לבית המשפט האם לתת לחייב צו לשיקום כלכלי, הפטר (פטור מחובות) ועוד.

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא יחידה במשרד המשפטים ופועל מכח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 שנכנס לתוקף ב-15.09.2019.

למידע על הליכי פשיטת רגל שנפתחו לפני ה-15.09.2019 (בהם הממונה מכונה "הכונס הרשמי"), ראו: פשיטת רגל וחדלות פירעון.

פרטים

שיוך:משרד המשפטים
תחומי עיסוק:חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)
אתר אינטרנט:אתר הממונה
טלפון:מוקד שירות ותמיכה 5067* (א'-ה' 16:00-08:00)

תפקידים וסמכויות

  • לשמור על התקינות, היעילות וההגינות של הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) ושמירה על האינטרס הציבורי.
  • למנות נאמנים, לפקח על עבודתם ולתת להם הוראות והנחיות.
  • לנהל את הליכי חדלות הפירעון של חייבים (אדם, עוסק פטור, עוסק מורשה).
  • לאסוף מידע על הליכי חדלות פירעון לצורך ניתוחים ומחקרים.

מוקד שירות ותמיכה

מחוזות הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי