הקדמה:

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא הגורם המנהלי של המדינה, האחראי על ניהול הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) של חייבים (אדם פרטי, או עוסק מורשה או עוסק פטור) שנמצאים או עלולים להימצא במצב של חדלות פירעון.

הממונה, בין היתר, מוסמך לתת צו לפתיחה בהליכי חדלות פירעון לבקשת חייב, להכריע בבקשות שונות ולהמליץ לבית המשפט האם לתת לחייב צו לשיקום כלכלי והפטר (פטור מחובות).

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא יחידה במשרד המשפטים ופועל מכח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018אשר נכנס לתוקף ב-15.09.2019.

למידע על הליכי פשיטת רגל שנפתחו לפני ה-15.09.2019 (בהם הממונה מכונה "הכונס הרשמי"), ראו: פשיטת רגל וחדלות פירעון.

פרטים

אתר אינטרנט:
טלפון:
מוקד שירות ותמיכה 5067* (א'-ה' 16:00-08:00)

תפקידים וסמכויות

  • לשמור על התקינות, היעילות וההגינות של הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) ושמירה על האינטרס הציבורי.
  • למנות נאמנים, לפקח על עבודתם ולתת להם הוראות והנחיות.
  • לנהל את הליכי חדלות הפירעון של חייבים (אדם, עוסק פטור, עוסק מורשה).
  • לאסוף מידע על הליכי חדלות פירעון לצורך ניתוחים ומחקרים.

מוקד שירות ותמיכה

  • הממונה מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון מספר *5067 הפועל בימים ראשון עד חמישי בין השעות 16:00-08:00.
  • ניתן לפנות לממונה או לשלוח מסמכים נוספים, באמצעות טופס הפנייה המקוון.


מחוזות הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי