הקדמה:

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (מכונה "הכונס הרשמי" בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון) הוא הגורם המנהלי האחראי על ניהול ויישום הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי של חייבים (אדם פרטי, עוסק פטור או עוסק מורשה).

הממונה מוסמך לתת לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון וכן להכריע בבקשות שונות במסגרת הליכי חדלות פירעון המתנהלים נגד החייב.

הממונה, אשר פועל מכח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 אשר נכנס לתוקף ב - 15.09.2019, אחראי על שמירת התקינות, היעילות וההגינות של ההליכים.

פרטים

תחומי עיסוק:
חדלות פירעון ושיקום כלכלי
אתר אינטרנט:
טלפון:
מוקד שירות ותמיכה 5067* (א'-ה' 08:00-16:00)

תפקידים וסמכויות

  • לשמור התקינות, היעילות וההגינות של הליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי ושמירה על האינטרס הציבורי.
  • למנות נאמנים, לפקח עליהם ולתת להם הוראות והנחיות.
  • לנהל את הליכי חדלות הפירעון של החייב (אדם, עוסק פטור, עוסק מורשה).
  • לאסוף מידע על הליכי חדלות פירעון לצורך ניתוחים ומחקרים.

מוקד שירות ותמיכה

  • הממונה מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון מספר 5067* הפועל בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00-16:00.
  • ניתן לפנות לממונה או לשלוח מסמכים נוספים, באמצעות טופס הפנייה המקוון.

מחוזות הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי