מוקד השירות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית
סוג המוקד ארצית
טלפון מקוצר *8787
טלפון ארוך 052-9998787
מייל לפניות pniotcrm@mot.gov.il
לינק לאתר רלוונטי https://bus.gov.il/#/origindestination/1/0/false/5000-3200/6489/9700-752/3772
משרד ממשלתי אחראי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
כתובת למשלוח דואר בנין ג'נרי B, רחוב בנק ישראל 7 ת"ד 867, הקריה, ירושלים 9100801
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות https://motssl5.mot.gov.il/FORMS/he/public-transport-form/lang/he-IL
לינק לדף פירוט בכל זכות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות