הרשות הארצית לתחבורה ציבורית מופקדת מטעם משרד התחבורה על הפעלתה ופעילותה של התחבורה הציבורית הסדירה.

פרטים

שיוך:משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
אתר אינטרנט:לאתר
דוא"ל:pniotcrm@mot.gov.il
כתובת:בנין ג'נרי B, רחוב בנק ישראל 7 ת"ד 867, הקריה, ירושלים 9100801
טלפון:8787*

תפקיד

 • הרשות עוסקת, בין היתר, בנושאים הבאים:
  • תכנון, רישוי ותפעול התחבורה הציבורית.
  • תכנון ופיתוח תשתיות תחבורה ציבורית.
  • רישוי ההיסעים והמובילים בישראל (היסעים פרטיים, מוניות ותיירות, מטענים, חומרים מסוכנים ומשק לשעת חירום).
  • אסדרת ההפעלה והרישוי של הרכבות בישראל, פיקוח ואסדרת תחומי הנדסת הרכבות ורגולציה על הבטיחות וניהול סיכונים של תחום הרכבות בישראל.
  • תכנון ופיקוח כלכלי של התחבורה הציבורית, כולל עיצוב ופיקוח על מדיניות התעריפים והכרטוס וביצוע הסכמים ומכרזים עם המפעילים במסגרת מדיניות ההפרטה והגברת התחרות בתחבורה הציבורית בישראל.
  • פיקוח ובקרה על רמת השירות בתחבורה הציבורית, כולל הפעלת מערך מפקחים, בקרים, חוקרים ומוקד ארצי למידע ולמענה לפניות הציבור.

דרכי הפנייה לרשות

נושאים וזכויות