מוקד השירות מוקד הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
סוג המוקד ארצית
טלפון מקוצר *6150
טלפון ארוך
מייל לפניות asakim@Economy.gov.il
לינק לאתר רלוונטי https://www.sba.org.il/hb/Pages/default.aspx
משרד ממשלתי אחראי משרד הכלכלה והתעשייה
כתובת למשלוח דואר בנק ישראל 5, ירושלים
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות https://www.sba.org.il/hb/Pages/contact.aspx
לינק לדף פירוט בכל זכות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס 02-6662884
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות