הקדמה:

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה פועלת מתוקף החלטות הממשלה לעידוד פעילותם של עסקים קטנים ובינוניים.
הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים.
שירותי הסיוע של הסוכנות ניתנים באמצעות מערך סניפי המעוף ברחבי הארץ.

פרטים

אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
טלפון:
1800-800-622
פקס:
02-6662884

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות