מוקד השירות נציבות לשוויון אנשים עם מוגבלות
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *6763
טלפון ארוך
מייל לפניות pniotnez@justice.gov.il
לינק לאתר רלוונטי http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Pages/default.aspx
משרד ממשלתי אחראי משרד המשפטים
כתובת למשלוח דואר רחוב צלאח א-דין 29, ירושלים
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס 073-3925888
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות