נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוקמה בשנת 2000 מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והיא הממונה על יישומו של חוק זה.

 • הנציבות פועלת למניעת אפלייתם של אנשים עם מוגבלות ולקידום השתלבותם בחברה הישראלית בכלל תחומי החיים, כגון: תעסוקה, דיור, חינוך, כשרות משפטית ואפוטרופסות, ביטחון סוציאלי, תרבות ופנאי.
 • 5 המחלקות המרכזיות של הנציבות הן: מחלקת הנגישות, המחלקה המשפטית, מחלקת שילוב בקהילה, מחלקת שירות לאזרח ומחלקת הסברה, הדרכה, תקשורת וניו-מדיה
 • היחידה לפניות הציבור נותנת מענה לפניות בנושאים הנוגעים ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ונהלים אחרים העוסקים בשוויון ושילוב של אנשים עם מוגבלות בחברה, לרבות נושאי נגישות.
ראו גם

פרטים

שיוך:משרד המשפטים
תחומי עיסוק:אנשים עם מוגבלויות
אתר אינטרנט:לאתר
פייסבוק:לעמוד בפייסבוק
דוא"ל:pniotnez@justice.gov.il
כתובת:רח' ירמיהו 37, "מגדלי הבירה", ירושלים (לא למשלוח דואר).
למשלוח דואר: ת.ד.34255, סניף שטנר, ירושלים, מספר מיקוד 9134100
טלפון:*6763
פקס:02-6462881

תפקידים

תחום התעסוקה

 • הגשת תובענות אזרחיות.
 • ייעוץ לשר העבודה, אם נדרש, לגבי הוראות משלימות בנושא ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, ותקנות בתחום התעסוקה לאנשים עם מוגבלות.
 • ייעוץ וליווי בתחום התעסוקה, כולל ייצוג (מול מעסיק פרטי וגם מול מעסיק ציבורי ומשרדי ממשלה), הצטרפות לתביעה, מתן חוות דעת, וכן פרסום מידע לציבור על חובות וזכויות בתחום התעסוקה.
 • אכיפה ופיקוח, ובכלל זה: הגשת צווים, למשל: צו למסירת מידע וצו ייצוג הולם, חקירה בתחום התעסוקה ועוד.

תחום הנגישות

 • תפקידי אכיפה, פיקוח ותביעה ותפקידים מנהליים.
 • הנציבות רשאית להגיש צווי נגישות למי שחייב בביצוע התאמות נגישות, ולהורות לו לנקוט פעולות לשם ביצוע ההתאמות.
 • ביצוע חקירות בנוגע להפרה או חשד להפרה של צו נגישות, או בשל אפליית אדם עם מוגבלות במקום ציבורי או שירות ציבורי.
 • הגשת תביעות פליליות ואזרחיות בנושאים אלה.
 • מתן תשובות לשאילתות מהציבור בנושאי נגישות.
 • פירסום מידע לציבור על חובות וזכויות בנושאי נגישות ואפליה במקום ציבורי ושירות ציבורי.
 • דיווח לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות אחת לשנה על פעולותיה של הנציבות לקידום הוראות הנגישות ואיסור אפליית אנשים עם מוגבלות, כולל תלונות וכתבי אישום פליליים שהוגשו.
 • ייעוץ לשרי הממשלה שמונו על פי החוק להתקין תקנות בתחום הנגישות.

יישום אמנת האו"ם

כתובות ויצירת קשר

מענה חודשי לפניות בשפת הסימנים

 • אחת לחודש (ככלל, ביום שני האחרון בכל חודש) הנציבות משיבה לפניות הציבור בשפת הסימנים.
 • המענה ניתן בשיחת זום עם מתורגמן לשפת הסימנים בין השעות 12:00 ל-15:00 ורק לאחר תיאום מראש באמצעות שליחת הודעת ווטסאפ ל050-2167246.
 • למידע נוסף על השירות ומועדי המענה ראו באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

נושאים וזכויות