נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוקמה בשנת 2000 מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והיא הממונה על יישומו של חוק זה.

 • הנציבות פועלת למניעת אפלייתם של אנשים עם מוגבלות ולקידום השתלבותם בחברה הישראלית בכלל תחומי החיים, כגון: תעסוקה, דיור, חינוך, כשרות משפטית ואפוטרופסות, ביטחון סוציאלי, תרבות ופנאי.
 • 3 היחידות המרכזיות של הנציבות הן: נגישות, לשכה משפטית ושילוב בקהילה.
 • היחידה לפניות הציבור נותנת מענה לפניות בנושאים הנוגעים ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ונהלים אחרים העוסקים בשוויון ושילוב של אנשים עם מוגבלות בחברה, לרבות נושאי נגישות.

פרטים

שיוך:משרד המשפטים
תחומי עיסוק:אנשים עם מוגבלויות
אתר אינטרנט:לאתר
פייסבוק:לעמוד בפייסבוק
דוא"ל:pniotnez@justice.gov.il
כתובת:רח' ירמיהו 37, "מגדלי הבירה", ירושלים (לא למשלוח דואר).
למשלוח דואר: משרד המשפטים, עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, רח' צלאח א-דין 29, ירושלים
טלפון:*6763
פקס:02-6462881

תפקידים

תחום התעסוקה

 • הגשת תובענות אזרחיות.
 • ייעוץ לשר העבודה, אם נדרש, לגבי הוראות משלימות בנושא ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, ותקנות בתחום התעסוקה לאנשים עם מוגבלות.
 • ייעוץ וליווי בתחום התעסוקה, כולל ייצוג (מול מעסיק פרטי וגם מול מעסיק ציבורי ומשרדי ממשלה), הצטרפות לתביעה, מתן חוות דעת, וכן פרסום מידע לציבור על חובות וזכויות בתחום התעסוקה.
 • אכיפה ופיקוח, ובכלל זה: הגשת צווים, למשל: צו למסירת מידע וצו ייצוג הולם, חקירה בתחום התעסוקה ועוד.

תחום הנגישות

 • תפקידי אכיפה, פיקוח ותביעה ותפקידים מנהליים.
 • הנציבות רשאית להגיש צווי נגישות למי שחייב בביצוע התאמות נגישות, ולהורות לו לנקוט פעולות לשם ביצוע ההתאמות.
 • ביצוע חקירות בנוגע להפרה או חשד להפרה של צו נגישות, או בשל אפליית אדם עם מוגבלות במקום ציבורי או שירות ציבורי.
 • הגשת תביעות פליליות ואזרחיות בנושאים אלה.
 • מתן תשובות לשאילתות מהציבור בנושאי נגישות.
 • פירסום מידע לציבור על חובות וזכויות בנושאי נגישות ואפליה במקום ציבורי ושירות ציבורי.
 • דיווח לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות אחת לשנה על פעולותיה של הנציבות לקידום הוראות הנגישות ואיסור אפליית אנשים עם מוגבלות, כולל תלונות וכתבי אישום פליליים שהוגשו.
 • ייעוץ לשרי הממשלה שמונו על פי החוק להתקין תקנות בתחום הנגישות.

יישום אמנת האו"ם

כתובות ויצירת קשר

מענה חודשי לפניות בשפת הסימנים

 • אחת לחודש (ככלל, ביום שני האחרון בכל חודש) הנציבות משיבה לפניות הציבור בשפת הסימנים.
 • המענה ניתן בשיחת זום עם מתורגמן לשפת הסימנים בין השעות 12:00 ל-15:00 ורק לאחר תיאום מראש באמצעות שליחת הודעת ווטסאפ ל050-2167246.
 • למידע נוסף על השירות ומועדי המענה ראו באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

נושאים וזכויות