מוקד השירות רווחה
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר 118
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי http://www.118revacha.gov.il/
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות מוקד רווחה
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות