הקדמה:

מורים תומכים מלמדים תלמידים עיוורים ולקויי ראייה באופן פרטני או בקבוצות קטנות, במטרה לסייע בשילובם
למידע נוסף, ראו בפורטל הורים - שילוב וחינוך מיוחד באתר משרד החינוך


מורים תומכים הם מורים מטעם הפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראייה, שהוכשרו ללמד תלמידים עיוורים ולקויי ראייה.

  • המורים התומכים מלמדים את התלמידים באופן פרטני או בקבוצות קטנות, במטרה לסייע בשילובם של התלמידים בכיתה ובחברה.
  • התמיכה ניתנת בשעות הבוקר- במוסד החינוכי שבו לומדים התלמידים, וכן בשעות אחה"צ בתגי"ל (תגבור יום לימודים).
  • בנוסף, מספקים המורים התומכים ייעוץ למורי בית הספר ולהורי התלמידים בנושאים הקשורים ללימודיהם.

מי זכאי?

  • ילדים מגיל 3 ומעלה שהם עיוורים או עם לקות ראייה שאינה ניתנת לתיקון או לשיפור בעזרת משקפיים רגילים ו/או עדשות מגע.

תהליך מימוש הזכות

  • כדי לממש את הזכאות לקבלת מורה תומכ/ת, יש לפנות אל הפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראייה:
  • אל הפונים יישלח טופס רפואי אשר ימולא על-ידי רופא עיניים ויוחזר אל הפיקוח.
  • בהמשך, תתבצע הערכת תפקודי ראיה על ידי מדריכ/ה מטעם מתי"א מחוזי מתמחה.
  • ממצאי ההערכה יוצגו בפני ועדה כדי לאפשר את הזכאות.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות