הקדמה:

מתי"א הוא הזרוע הביצועית ביישום חוק חינוך מיוחד, שמטרתו העיקרית היא שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה
למידע נוסף ראו בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך

מרכז התמיכה היישובי/האזורי (מתי"א) מיועד לשמש מערכת תומכת למסגרות החינוך הרגיל ולמסגרות החינוך המיוחד ביישום חוק חינוך מיוחד, בתחומים שנדרשת בהם היערכות ברמה יישובית או אזורית, ולהעמיד לרשות מסגרות החינוך כלים להתמודדות עם המשימות המוטלות עליהן.

 • המתי"א משמש זרוע ביצועית של הפיקוח על החינוך המיוחד בתחומים הבאים:
  • תוכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל
  • תוכנית שח"ם (שירותי חינוך מיוחד) במסגרות החינוך המיוחד
  • תוכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד
  • תוכנית לימודים אישית (תל"א)
  • הקצאת סייעות
  • הצטיידות
  • נושאים נוספים המתחייבים מיישום חוק החינוך המיוחד - ככל הנדרש
 • לרשימת המתי"אות הארצית באתר משרד החינוך - אגף חינוך מיוחד.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים