דף זה מרכז מידע על עדכונים והקלות שנקבעו לתקופת משבר הקורונה, הרלוונטיים לעובדים זרים בסיעוד ולמי שיש להם רישיון להעסקת עובד זר בסיעוד
מעסיקים שבקשתם להארכת רישיונו של העובד מטעמים הומניטריים נדחתה לפני 31.03.2023 יכולים להגיש עד 31.10.2023 בקשה לעיון חוזר, שתיבחן בתנאים מקילים
אם הגשתם בקשה לקבלת היתר העסקה או להארכת היתר מטעמים הומניטריים תוכלו לעקוב באופן מקוון אחרי הטיפול בבקשה
לשאלות ובירורים בנושא נגיף הקורונה, תוכלו לפנות באופן מקוון לרשות האוכלוסין וההגירה

בדף זה תוכלו למצוא מידע על עדכונים והקלות שנקבעו לתקופת משבר הקורונה, ורלוונטיים לעובדים זרים בסיעוד ולמעסיקיהם וכן למי שאין להם עובד קבוע, אך יש להם רישיון להעסקה והם מעוניינים להעסיק עובד זמני.

מתן חיסון לעובד זר נגד נגיף הקורונה

עובדים או מטופלים סיעודיים שנדרשים להיות בבידוד

 • הוראות משרד הבריאות שחלות על כלל האוכלוסיה רלוונטיוות גם לעובדים זרים בסיעוד ביתי.
 • ניתן לפנות ללשכה הפרטית שתפקידה לסייע למטופל במציאת עובד זר חלופי.
 • עובדשהוא א חולה מאומת בקורונה זכאי לתשלום דמי מחלה כדין עבור ימי היעדרותו עקב המחלה.
 • רצוי לעקוב אחרי העדכונים באתר משרד הבריאות.

הקלות בתנאים להארכת רישיון עבודה מסיבות הומניטריות (בבקשות שנדחו בעבר)

מי זכאי להקלות בהארכת רישיון מסיבות הומניטריות?

 • בהתאם להוראת השעה שנכנסה לתוקף ב-09.07.2023, ההקלות בבחינת הזכאות יינתנו למטופלים סיעודיים שעונים על אחד מהמצבים הבאים:
  • בתקופה שבין 01.03.2020 ל-31.03.2023 בקשתם לוועדה ההומניטרית נקלטה במערכת הממוחשבת של הרשות, או נדחתה על-ידי הרשות.
  • הבקשה הקודמת שהם הגישו לוועדה ההומניטרית נדחתה לפני 01.03.2020, אך בעקבות הדחייה הוגש עד 31.03.2023 הליך משפטי לבית הדין לעררים (ערר/ערעור מינהלי/בקשת רשות ערעור), והתקיים אחד מאלה -
   • ההליך המשפטי עדיין לא הוכרע.
   • בהליך המשפטי נקבע כי על העובד הזר לצאת מישראל בתקופה שמ-01.03.2020 ואילך.
   • בהליך המשפטי נקבע, בתקופה שמ-01.03.2020 ואילך, כי על רשות האוכלוסין לעיין מחדש בבקשה.
  • בתקופה שבין 01.03.2020 ל-31.03.2023 הם קיבלו אישור מרשות האוכלוסין להעסיק את העובד הזר אחרי ששהה בישראל מעל 51 חודשים, גם אם הבקשה להמשך ההעסקה הוגשה לפני שעברו 63 חודשים מכניסתו הראשונה של העובד לישראל.

ההקלות שנקבעו בתנאים להארכת רישיון עבודה מטעמים הומניטריים

 • בתקופה שנקבעו בה ההקלות הוועדה ההומניטרית ‏רשאית להמליץ ‏לשר ‏הפנים על הארכת ‏הרישיון‏ גם אם לא מתקיימים חלק מהתנאים הקבועים שבחוק.
 • בתקופה זו המצבים הבאים לא ישללו את הארכת ה‏רישיון‏ (וזאת למרות שהבקשה הקודמת להארכה מסיבות הומניטריות נדחתה):
  • ‏‏עברו ‏מעל ‏90 ימים‏ מסיום‏ העסקתו הקודמת של העובד הזר‏.
  • העובד‏ הזר‏ לא ‏הועסק‏ 24 חודשים‏ ברציפות‏ אצל‏ מטופל ‏אחד לפני הגשת הבקשה.
  • ‏ תקופת העסקתו הקודמת של העובד הזר הסתיימה שלא‏ בעקבות ‏פטירת ‏המטופל ‏או מעבר של ה‏מטופל ‏לבית ‏אבות.
  • הבקשה הראשונה שנדחתה הוגשה גם אחרי שעברו 8 שנים מהגעתו הראשונה של העובד לארץ (ובתנאי שהגיע אחרי 02.03.2007).
 • מלבד להקלות שצוינו, שאר התנאים להארכת רישיון מטעמים הומניטריים נותרו ללא שינוי.

הגשת הבקשה לעיון חוזר

 • המטופלים צריכים לפנות עד ל-31.10.2023 ללשכה הפרטית המורשית, שתגיש עבורם בקשה לעיון חוזר בבקשה להארכת רישיון מטעמים הומניטריים.
 • יש לצרף לטופס הבקשה חוות דעת של עו"ס מטעם הלשכה הפרטית עם 3 שנות ותק, או רופא, או אחות, שביקר/ה בבית המטופל בתקופה שבין 09.07.2023 ל-09.10.2023 ואישר/ה כי העובד הזר עובד אצלו ברציפות וכי הפסקת עבודתו עלולה לגרום לפגיעה קשה במטופל.
 • כדי לוודא שהבקשה הוגשה לרשות האוכלוסין, ניתן לבקש מהלשכה את האישור הממוחשב של רשות האוכלוסין על קבלת הבקשה והעברתה לטיפול.
 • אחרי שתבדוק את הבקשה, רשות האוכלוסין תשלח הודעה על אישור או דחיית הבקשה לכתובת הדוא"ל של הלשכה הפרטית שהעבירה את הבקשה.
 • אם הבקשה להארכת רישיון מטעמים הומניטריים תאושר, על העובד הזר לשלם באמצעות ‏הלשכה‏ הפרטית ‏את אגרת הרישיון בסך 185 ₪, בתוך 30 יום‏.
  • העובד רשאי לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי שלו עם מספר הדרכון שמוכר על-ידי רשות האוכלוסין (כלומר, שהרשות הנפיקה רישיון עבודה על סמך דרכון זה).
  • אם אין לעובד כרטיס אשראי המעסיק יוכל לשלם את האגרה ולנכות את הסכום משכר העובד.
 • למידע נוסף ראו חוזר ראש מינהל עובדים זרים מיום 16.07.2023 וכן חרבות ברזל: הארכת המועד להגשת בקשה בענף הסיעוד.

מעקב אחרי בקשה לקבלת היתר/המשך העסקה מטעמים הומניטריים וקבלת היתר באופן מקוון

הקלות בקליטה או הארכת רישיון של עובד זר

הזמנה של עובד חדש לארץ על-ידי מטופל

 • כניסת עובד חדש לארץ מותנית בהזמנה רשמית מצד המטופל או משפחתו באמצעות אחת הלשכות המורשות להבאה, תיווך וטיפול בעובדים הזרים בענף הסיעוד. למידע נוסף ראו קבלת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.
 • לאחר כניסתו לארץ, ייתכן והעובד יידרש לשהות בבידוד, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 • במידה ונדרש בידוד, עובדי הסיעוד הזרים יוכלו לשהות בבידוד בתנאים המאפשרים בידוד של עד 6 עובדים יחדיו.
 • משפחת המטופל תדאג לכלכלת העובד בתקופת הבידוד, אך לא תשלם לו שכר עבור ימים אלה.
 • הלשכה הפרטית תסייע למעסיק להסדיר ביטוח רפואי עבור העובד, שיהיה בתוקף החל ממועד הנחיתה בישראל, במשך תקופת הבידוד ובמהלך תקופת עבודתו של העובד.
 • עובד זר בענף הסיעוד חייב להתחסן נגד קורונה עם הגעתו לישראל.
 • למידע נוסף ראו:

חשוב לדעת

 • העדכונים וההקלות הם זמניים לתקופת משבר הקורונה בלבד ויחולו עד להודעה מעודכנת אחרת. יש לעקוב אחר הפרסומים השוטפים מטעם הרשויות.


מוקדי סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני פנייה מקוונת
המוסד לביטוח לאומי
משרד העבודה מוקד רווחה 118
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (צרכנות, ביטוח לאומי ועוד) 118 פנייה מקוונת
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה של מעסיקי עובדים זרים בנושא נגיף הקורונה
משרד הבריאות
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

ארגונים וגופים נוספים

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית *3284
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
מילבת ייעוץ לגבי אביזרי עזר לתפקוד היום יומי ולשמירה על היגיינה אישית (כולל פיתוח אביזרים בהתאמה אישית)
המרכז הרפואי לאלצהיימר והמוסד לביטוח לאומי מענה ותמיכה טלפונית 24/7 לבני משפחה של חולים בדמנציה 03-5599333
עמותת עמדא קו חם לחולי אלצהיימר ובני משפחתם וקבוצות תמיכה מקוונות *8889
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (שימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
 • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
 • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
קופות החולים מוקד מיוחד לתמיכה נפשית ב"כללית"

קו חם לתמיכה נפשית ב"מכבי"

*2700

*3555

ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים