הקדמה:

מדריך זה מציע למעסיקים מגוון רחב של דרכי פעולה להתמודדות עם משבר הקורונה
המידע בדף מתעדכן באופן רציף. מומלץ להיכנס אליו מדי יום
אם הנכם עצמאים או פרילנסרים אך אינכם מעסיקים עובדים, היכנסו למדריך המיוחד לעצמאים ופרילנסרים
למידע ייעודי לעמותות ומלכ"רים אחרים היכנסו למדריך לעמותות, חל"צ ומלכ"רים בתקופת משבר הקורונה
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה מפרסמת רשימת שאלת ותשובות באתר הסוכנות


עדכונים אחרונים

טיפ לקבלת דמי אבטלה לעובד שיצא לחל"ת

מענק לעצמאים ובעלי עסקים

מענק למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת

 • מעסיקים אשר החזירו במהלך החודשים אפריל-אוקטובר 2020 עובדים מחל״ת או גייסו עובדים חדשים שפוטרו או הוצאו לחל״ת, עשויים להיות זכאים למענק כספי מהמדינה.
 • תשלום המענק מותנה בכך שהמעסיק העסיק עובד המזכה את המעסיק במענק בגין העסקתו ושהעובד נוסף למצבת העובדים המועסקים אצל המעסיק בחודש מסוים.
 • גובה המענק הוא בין 875 ש"ח ל-1,875 ש"ח לחודש לעובד, והוא ישולם ב-4 תשלומים שווים במהלך החודשים יוני-ספטמבר 2020 או במהלך החודשים יולי-אוקטובר 2020, בהתאם לבחירת המעסיק.
 • למידע נוסף, ראו מענק למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום בתקופת משבר קורונה.

מענק שימור עובדים

 • מעסיקים עשויים להיות זכאים למענק בסך 5,000 ש"ח עבור כל עובד מזכה שנמשכה העסקתו גם לאחר החמרת ההגבלות וירידה בהיקף הפעילות.
 • למידע נוסף ראו מענק שימור עובדים משרד הכלכלה והתעשייה.

איסור התקהלות, הפעלת מקומות עבודה ויציאה מהבית

 • הממשלה מפרסמת מדי יום הנחיות או תקנות המגבילות את תנועת התושבים מחוץ לביתם ואת מספר האנשים שרשאים להתקהל יחד.
 • כמו כן מגדירות התקנות את סוגי מקומות העבודה שאסור או מותר להפעיל ואת ההגבלות שחלות על מקומות העבודה הפועלים, כגון: מספר מקסימלי של עובדים והקפדה על כללי התנהגות מסוימים.
 • התקנות וההנחיות מתעדכנות מדי יום.
 • למידע מפורט ועדכני על ההנחיות והתקנות ראו פתיחת מקומות עבודה ועסקים בתקופת קורונה.


ניהול כספי של העסק

הלוואות בסיוע המדינה

 • על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף.
 • המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ​ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.
 • סכום ההלוואה נקבע בהתאם למחזור השנתי של העסק:
  • לעסקים עם מחזור שנתי של עד 25 מיליון ש"ח, סכום ההלוואה יהיה עד 16% מהמחזור.
  • לעסקים עם מחזור שנתי של מעל 25 מיליון ש"ח, סכום ההלוואה יהיה עד 8% מהמחזור ועד לסכום מקסימלי של 20 מיליון ש"ח.
 • ראו פירוט באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

הלוואות אחרות

 • עוגן – קרן להלוואות חברתיות (חל”צ) מציעה הלוואות לעסקים זעירים וקטנים שניזוקו ממשבר הקורונה.
 • ההלוואות הן בהיקף של עד 100,000 ש"ח או סכום ההכנסות הממוצע של חודשיים אחרונים (הנמוך מביניהם).
 • למידע נוסף ראו באתר עוגן.

דחיית תשלומי הלוואות מהבנקים

 • על-פי מתווה של בנק ישראל, ניתן לדחות תשלומי הלוואות שניתנו לעסקים קטנים שנפגעו מהמשבר, ואשר עומדים בתנאים הבאים:
  1. מחזור הפעילות השנתי של העסק הוא עד 25 מיליון ש"ח.
  2. ההלוואות של העסק נפרעו בצורה סדירה עד ל-28.02.2020 במהלך השנה שקדמה לתאריך זה, וצפוי שהעסק יוכל לעמוד בהחזר ההלוואה לאחר המשבר.
 • הדחייה תינתן ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה.
 • ניתן לדחות את התשלומים לתקופה של עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת הבנק.
 • שיעור הריבית בגין דחיית התשלומים לא יעלה על שיעור הריבית שנקבע בהסכם ההלוואה המקורי.
 • ככלל, התשלומים יידחו לסוף תקופת ההלוואה.
 • הבנק אינו רשאי לגבות עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה.
 • המתווה הוארך, וניתן להגיש בקשה לדחיית תשלומי ההלוואה עד לתאריך 31.12.2020.
 • ניתן לדחות גם תשלומי משכנתא ותשלומי הלוואות צרכניות מהבנקים.
טיפ
דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה. לכן, לפני קבלת החלטה על דחיית תשלומים חשוב לבחון את ההשלכות של הדחייה, ובין היתר את המחיר הכלכלי שלה, מבחינת עלות הריבית, סכום החיוב החודשי לאחר הדחייה, וכדומה.

הנחה בארנונה לעסקים שפעילותם נאסרה במהלך תקופת המשבר

 • עסקים (כולל עמותות), שבשל הנחיות משרד הבריאות או תקנות שעת החירום לא הורשו לפעול במהלך תקופת משבר הקורונה, זכאים לפטור מארנונה עבור חודשים מרץ, אפריל ומאי 2020.
 • הרשות המקומית שבה נמצא העסק יכולה להחליט שבמקום פטור מארנונה ב-3 החודשים הנ"ל, היא תעניק לאותם עסקים הנחה של 25% על מלוא הארנונה השנתית של שנת 2020.
שימו לב
ההטבה ניתנת לעסקים שלא הורשו לפעול, כגון: מקומות בילוי, חנויות בקניונים וכו'. ההטבה לא ניתנת לנכסים המשמשים למגורים (גם אם העסק פועל מתוכם)
ההטבה לא תינתן למקומות שהורשו לפעול, כגון: בתי מרקחת, מקומות למכירת מזון, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים וכיו"ב. כמו כן ההטבה לא תינתן לנכסים בשירות המדינה או רשויות ציבוריות אחרות, נכסים שלא פעלו לפני מרץ 2020, נכסים שקיבלו פטור מכוח פקודת פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), וכן לבניין ריק או בניין שנהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ושלא משתמשים בו.
 • במקרים מסוימים גם מי שמחזיק בנכסים אחרים עשוי להיות זכאי להטבה הנ"ל, אם הנכס שימש לפעילות שנאסרה במהלך המשבר. ההנחה תינתן אם המחזיק יגיש בקשה, וגזבר הרשות המקומית יקבע כי אכן לא ניתן היה להפעיל את אותם מקומות, במשך יותר מ-21 יום, בשל תקנות שעת החירום.
 • למידע נוסף ראו הנחה בארנונה לעסקים ולעמותות בתקופת משבר קורונה.

הנחה בארנונה לעסקים הזכאים למענק סיוע בגין השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית)

 • בנוסף, עסקים שנקבע לגביהם שהם זכאים למענק סיוע בגין השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית), והכנסותיהם נפגעו משמעותית כתוצאה ממשבר קורונה, עשויים להיות זכאים להנחה של 95% בארנונה, לתקופות שבין ה-01.06.2020 ועד ל-30.06.2021.
 • הזכאות נבחנת לתקופות של חודשיים, החל מה-01.05.2020 ועד ל-30.04.2021. עסק שנקבע לגביו שהוא זכאי למענק סיוע לגבי אחת התקופות האלו, והוא עומד בתנאים לקבלת ההנחה בארנונה, יקבל הנחה מסכום הארנונה של התקופה העוקבת. לדוגמה, עסק שנקבע לגביו שהוא זכאי למענק סיוע לגבי החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, יהיה זכאי להנחה מסכום הארנונה של חודשים נובמבר-דצמבר 2020.
  • לגבי התקופה הראשונה - עסק שהיה זכאי למענק סיוע בחודשים מאי-יוני 2020, יהיה זכאי להנחה מסכום הארנונה בחודשים יוני, יולי ואוגוסט.
 • בקשה להנחה בארנונה יש להגיש באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בטופס מקוון.
 • למידע נוסף על התנאים לזכאות ועל הליך הגשת הבקשה ראו הנחה בארנונה לעסקים הזכאים למענק סיוע בגין השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית) בשל משבר קורונה.

הקלה בתשלום חשבונות מים

 • עסקים (כולל עמותות) שצורכים מים למטרות תעשייה ומלאכה, מסחר ושירותים, לפי תעריף מים וביוב לכמות שמעבר לכמות המוכרת בלבד (שאינם זכאים לכמות מוכרת), עשויים לקבל הקלות בתשלום אם חלה ירידה של מעל 50% בצריכת המים הממוצעת שלהם ביחס לתקופה המקבילה ב-2019.
 • ההקלות הבאות ניתנות לגבי חשבון מים או ביוב שהצרכן קיבל וטרם שילם, או לגבי החשבון הקרוב שיונפק לתשלום:
  • ספק המים ידחה את התשלום של החשבון לתקופת החיוב העוקבת, ויפרוס אותו לעד 12 תשלומים חודשיים, לפי בקשת הצרכן, בריבית מינימלית (1.75% נכון ל-17.03.2020), החל מתקופת החיוב העוקבת.
  • ספק שמספק מים לצרכן הצורך מים מחברת מקורות מים בע"מ, רשאי לבקש מחברת מקורות מים בע"מ שתדחה תשלום שביקש ספק המים, שאינו עולה על 10% מהסכום המיוחס לכמות שמעבר לכמות המוכרת. דחיית התשלום תהיה לתקופת החיוב העוקבת והסכום שתשלומו נדחה ייפרס לעד 12 תשלומים חודשיים, לפי בקשת הצרכן, בריבית המינימלית.
 • לקבלת ההקלות, הצרכנים צריכים לפנות לספקי המים שלהם.
 • למידע נוסף ראו הודעת מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב מיום 17.03.2020.


רשות המסים

 • רשות המסים הודיעה כי תשלום מענק עבודה לשכירים ועצמאים עבור שנת 2019 יועבר בפעימה אחת החל מה-01.07.2020. ראו פרטים נוספים.
 • למידע נוסף לגבי מהלכים מרכזיים של רשות המסים להקלת ההתמודדות של עסקים בתקופת משבר הקורונה, ראו באתר רשות המסים.

מקדמות לביטוח לאומי

 • עצמאים שהכנסתם צומצמה עקב משבר הקורונה יכולים להגיש בקשה להקטנת מקדמות הביטוח הלאומי. לפרטים על ההליך ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי ("בקשה לתיקון גובה המקדמות").
 • עצמאים שהפסיקו לעבוד בעקבות משבר הקורונה, יכולים להגיש בקשה לסגירת תיק עצמאי.
  • עם סגירת התיק יבוטלו תשלומי המקדמות שלהם והם כבר לא יהיו במעמד עצמאי בביטוח הלאומי.
  • החל מה-01.07.2020, סגירת תיק עצמאי תתאפשר רק למי שלא עבד כעצמאי 3 חודשים לפחות.
  • ניתן להגיש רטרואקטיבית בקשות לסגירת תיק מה-15.03.2020 עד ל-30.06.2020.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

הקטנת עלות העסקת העובדים

"דמי אבטלה" למעסיק

 • מעסיק יכול בתנאים מסוימים למשוך כספים מתוך החיסכון הפנסיוני של עצמו, וזאת במצב של אבטלה (סגירת עסק או הפסקת מוחלטת של העיסוק במשלח היד).
 • גובה המשיכה יכול להגיע עד ל-12,200 ש"ח לכל שנה שבה הפריש המעסיק כספים עבור הביטוח הפנסיוני של עצמו. במקרה כזה משיכת הכספים תהיה פטורה מתשלום מס.
אזהרה
טרם פורסמו התקנות המאפשרות את משיכת הכספים מתוך הביטוח הפנסיוני
טיוטת התקנות הועלתה לאתר התזכירים הממשלתי אך הנוסח הסופי טרם אושר ופורסם. רק לאחר פרסום התקנות ניתן יהיה לממש את הזכות למשיכת הכספים.

כניסה לתהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)

 • הסביבה העסקית סביב משבר הקורונה עשויה להוביל עסקים רבים לקשיים כלכליים משמעותיים.
 • בעל עסק שנקלע לקשיים כלכליים שבגינם אינו יכול לעמוד בתשלומים שהוא חייב לאחרים, יכול בתנאים מסוימים לפתוח ביוזמתו בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • במסגרת הליכים אלה נבחנת יכולתו הכלכלית של העסק לפרוע את חובותיו או את חלקם, ובסיומם הוא עשוי לקבל הפטר (פטור) מתשלום החובות שלא כיסה ולפתוח דף חדש בחייו הכלכליים ללא חובות.
 • במקרים כאלה חובותיו של המעסיק כלפי עובדיו עשויים להיות משולמים על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יכולים להימשך מספר שנים ובמהלכם עשויות להיות מוטלות הגבלות מסוימות על המעסיק (כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על החזקת דרכון וכו').
 • למידע נוסף ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
טיפ
בשל משבר הקורונה, חייב בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל רשאי להגיש בקשה להפחתה זמנית של גובה התשלום החודשי או מתן פטור זמני מחובת התשלומים.
למידע נוסף ראו הקלות לעובד עצמאי הנמצא בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל בתקופת משבר הקורונה.

השהייה של הגבלת חשבון בנק בשל צ'קים שלא כובדו

אזהרה
השהיית ההגבלות על חשבונות הבנק הינה זמנית בלבד
 • צ'קים שחזרו מסיבה של היעדר כיסוי מספיק החל מה-11.08.2020 יתווספו לצורך הטלת הגבלות.
 • צ'קים מבוטלים שמועד פרעונם הוא 11.08.2020 או מאוחר יותר, חשופים להגבלת חשבונות.


הארכת תוקף של רישיון עסק והיתר זמני

 • רישיון עסק או היתר זמני שאמור לפוג בין ה-10.03.2020 ל-10.05.2020 יוארך באופן אוטומטי. תוקף הרישיון או ההיתר יוארך בחודשיים נוספים מהמועד שבו אמור היה לפקוע. למשל, אם רישיון העסק אמור היה לפוג ב-10.04.2020, תוקפו יוארך עד ל-10.06.2020.
 • ההארכה נעשית באופן אוטומטי: אין צורך להגיש בקשה לחידוש הרישיון או ההיתר.
 • ההארכה אינה כרוכה בתשלום אגרה.
 • הרשות שנותנת את הרישיון או ההיתר רשאית לקבוע לגבי עסקים מסוימים, שהארכת הרישיון או ההיתר לא תהיה אוטומטית, או לקבוע שהרישיון יוארך לתקופה קצרה יותר מחודשיים. במקרה כזה - חובה על הרשות להודיע על כך לבעל העסק.
 • למידע נוסף ראו באתר משרד הפנים.

עובדים

עובדים שהם או ילדיהם נמצאים בבידוד

שימו לב
גם לפני יום ה- 28.10.2020 עובד לא היה זכאי לנצל את הזכאות לימי מחלה עקב מחלת הורה או מחלת בן/בת הזוג לצורך השגחה/טיפול בבן במשפחה זה שנמצא בבידוד שכן לא מדובר במחלה של אותו אדם. הגדרת מחלה מותנית בכך שהם הפכו תלויים לחלוטין בעזרת הזולת בפעולות יומיומיות עקב מחלתם.


עובדים שחלו במחלת הקורונה

 • עובדים שחלו במחלת הקורונה ונעדרו מעבודתם עקב המחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה בהתאם לימי המחלה הצבורים שעומדים לזכותם ובכפוף להמצאת אישור רפואי.
 • עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום ורק לאחר מכן אובחן כחולה, לא יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה, שכן במהלך החופשה ללא תשלום יחסי העבודה מושהים.
 • עובדים שחלו במחלת הקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה עשויים להיות מוכרים כנפגע בעבודה ולהיות זכאים לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • לשם כך עליהם להגיש תביעה לדמי פגיעה אל המוסד לביטוח לאומי.
  • תביעות חדשות לדמי פגיעה מעבודה יאושרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי אוטומטית לתקופה של 30 ימים לפחות (גם אם האישור הרפואי הראשוני הוא לתקופה קצרה יותר), אלא אם יש מידע על תאריך חזרה לעבודה מוקדם יותר.
  • ימי היעדרותם מהעבודה לא ינוכו ממכסת ימי המחלה הצבורים לזכותם.
  • למידע נוסף ראו הכרה בעובדים שנדבקו בקורונה במהלך עבודתם כנפגעי עבודה.


העסקת עובדים בשעות נוספות

 • בעקבות משבר הקורונה, העניק שר העבודה היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה.
 • על-פי הנחית משרד העבודה, החל מ-04.10.2020 ועד 31.10.2020, מעסיקים אשר ההיתר חל עליהם, רשאים להעסיק עובד בשעות נוספות בהתאם למגבלות הבאות:
  • מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, לא יותר מ–8 פעמים בחודש בתנאי שתינתן הפסקה של לפחות 1/4 שעה בין השעות ה–12 ל–14 ביום עבודה, וזאת בנוסף להפסקות הקבועות על פי הדין. בשאר הימים מותר להעסיק עובד לכל היותר 12 שעות יום (כולל השעות הנוספות).
  • אסור להעסיק עובד מעל 67 שעות (כולל שעות נוספות) בשבוע.
  • אסור להעסיק עובד מעל 90 שעות נוספות בחודש.
 • אם המעסיק מעסיק מעל 20 עובדים, היתר זה יחול רק אם לפחות 20% מהעובדים נעדרו מהעבודה בשל נסיבות שאינן תלויות במעסיק והעובדים הקיימים לא יכולים לבצע את העבודה באותה תפוקה, מבלי לבצע שעות נוספות.
 • היתר זה לא חל על מעסיקים בענף התחבורה הציבורית, מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענף ההובלה, מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענף ההיסעים וכן מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.
 • למידע נוסף ראו העסקת עובד בשעות נוספות בתקופת משבר הקורונה.

חופשה כפויה על חשבון ימי החופשה השנתית

 • מעסיק רשאי להחליט מתי העובד יצא לחופשה וינצל את ימי החופש שלו.
 • כמו כן רשאי המעסיק לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא לחופשה מרוכזת (כפויה).
 • לפיכך מותר למעסיק לדרוש מהעובד לנצל את ימי החופשה בתקופה זו, וזאת בתנאי שיש לעובד מספיק ימי חופשה צבורה.
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר.
 • על המעסיק לתת התראה מראש על היציאה המתוכננת לחופשה, ואם מדובר בחופשה של שבוע או יותר, יש להודיע עליה לעובד שבועיים מראש.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית.
שימו לב
חופשה כפויה בשירות המדינה ובמגזר הציבורי

הקטנת היקף משרה או הפחתת שכר של עובדים

הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת)

טיפ לקבלת דמי אבטלה לעובד שיצא לחל"ת
 • מעסיק רשאי להוציא עובד לחופשה ללא תשלום בהסכמת העובד.
  • על-פי הפסיקה, אם מעסיק כופה על העובד חופשה ללא תשלום לתקופה בלתי מוגבלת, זה נחשב כפיטורים ועל המעסיק לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים ולשלם לעובד פיצויי פיטורים על-פי הדין.
  • כמ כן, חופשה כפויה ללא תשלום עשויה להוות הרעה מוחשית בתנאי העבודה והעובד זכאי לפיצויי פיטורים אם יתפטר בשל ההרעה בתנאים . במקרה זה על העובד חלה חובה ליידע את המעסיק מראש על כוונתו להתפטר עקב ההרעה בתנאי העבודה.
  • יחד עם זאת, נסיבות בהם מעסיק מוציא את העובדים לחופשה כפויה ללא תשלום עקב חובה שהוטלה עליו בדין לצמצמם את מצבת כוח האדם או לסגור את מקום העבודה הינן נסיבות מיוחדות, אשר ייתכן שבגינן יסבור בית הדין לעבודה שאין המדובר בפיטורים או הרעה מוחשית בתנאי העבודה. טרם ניתנה פסיקה בנושא.
 • המשמעויות הכלכליות לעסק הן, בין היתר:
  • יחסי העבודה מושהים והעובד אינו זכאי לתשלום שכר (לרבות אי זכאות תשלום בגין חופשה או מחלה).
  • אין צורך לפדות את ימי החופשה או את ימי ההבראה של העובד.
  • הטבות נלוות (כגון: שי לחג, שימוש ברכב חברה או בטלפון סלולרי של החברה) מושהות בזמן חל"ת, והמעסיק רשאי לשלול הטבות אלה מעובד בחל"ת, אלא אם הוסכם אחרת בהסכם קיבוצי או אישי. הטבות אלה נחשבות כהכנסת מעבודה ואם המעסיק ממשיך לתת אותם לעובד במהלך החל"ת, עליו לדווח על כך לביטוח לאומי ומס הכנסה.
  • נחסכות עלויות של פיטורים וגיוס עובדים.
 • בכל אחד מהמקרים הבאים מעסיק המעוניין להוציא עובדת לחל"ת, יכול לעשות זאת רק אם קיבל מראש היתר ממשרד העבודה שיש לבקש בטופס בקשה מיוחד:
 • כמו כן, נדרש היתר גם במקרים הבאים:
 • חופשה ללא תשלום וחופשת מחלה
  • עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה טרם היציאה לחל"ת-
   • כשהחל"ת נעשה בהסכמה, נפסקת חופשת המחלה והמעסיק רשאי להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום.
   • כשמדובר בחופשה כפויה שאיננה מוגבלת בזמן, לא ניתן להוציא עובד שנמצא בחופשת מחלה לחל"ת, כל עוד עומדים לזכות העובד ימי מחלה צבורים ועל המעסיק להמשיך ולשלם לעובד דמי מחלה. הוצאת עובד לחופשה כפויה שאינה מוגבלת בזמן נחשבת כפיטורים, ועל פי סעיף 4 לחוק דמי מחלה למעסיק אסור לפטר עובד הנמצא בתקופת מחלה כל עוד יש ברשותו ימי מחלה צבורים .
  • עובד שחלה במהלך החל"ת-
   • עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום ובמהלך החופשה חלה, אינו זכאי לתשלום דמי מחלה עבור תקופת מחלתו שכן בתקופת החל"ת יחסי העבודה מושהים.
 • דמי אבטלה:
  • ככלל, כדי לאפשר לעובדים לקבל דמי אבטלה בתקופת החל"ת, יש להוציא אותם ל-30 ימי חל"ת רצופים לפחות. עם זאת, בתקופה שבין ה-01.08.2020 ל-30.06.2021 תיתכן זכאות לדמי אבטלה גם בחל"ת של 14 ימים לפחות.
  • העובדים יהיו זכאים לדמי אבטלה בתנאי שיעמדו בשאר תנאי הזכאות, כגון: תושבות בישראל (עובדים זרים או פלסטינים אינם זכאים לדמי אבטלה), תקופת אכשרה וגיל מעל 18 ומתחת ל-67 (עובדים מבוגרים יותר יכולים לבדוק את זכאותם למענק הסתגלות מיוחד מהמוסד לביטוח לאומי ולזכויות נוספות המפורטות במדריך המיוחד לעובדים מעל גיל 60 שהוצאו לחל"ת או פוטרו בשל משבר הקורונה).
  • במהלך החל"ת, לא משלמים לעובדים שכר ולא מנכים להם את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית הצבורה לזכותם.
  • כדי לסייע לעובדים לקבל דמי אבטלה, מעסיקים רשאים לדווח באופן מרוכז ומקוון לשירות התעסוקה על עובדיהם שפוטרו או הוצאו לחל"ת ובכך לחסוך לכל עובד לעשות את הרישום בעצמו .על המעסיק לוודא כי העובדים מסכימים לדיווח וליידע אותם כי עליהם להגיש תביעה לביטוח לאומי כדי לממש את זכאותם לדמי אבטלה או הבטחת הכנסה. למידע נוסף ראו דיווח מרוכז של מעסיק לשירות התעסוקה על עובד שפוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) בתקופת משבר קורונה
  • בנוסף , המעסיק נדרש למלא עבור כל עובד:
   1. אישור על תקופת העסקה ושכר. המעסיק יציין על גבי הטופס שהיציאה לחל"ת היא בעקבות משבר הקורונה ואת תאריך היציאה לחל"ת. אם סיום התקופה לא ידוע, יש לרשום שתאריך סיום החל"ת אינו ידוע.
   2. טופס 100 (ריכוז תלושי השכר הכולל הפרשי שכר ושכר נוסף), שהמעסיק ישדר עבור כל העובדים. ניתן לשדר טופס 100 מכל מערכת שכר.
  • מי שמעסיקים מעל 500 עובדים מתבקשים לפנות למוסד לביטוח לאומי במייל masikim@nioi.gov.il לתיאום הגשת התביעות של כל העובדים באופן מרוכז.
  • אם עובד שהוחזר לעבודה מוצא שוב לחל"ת, המעסיק צריך לדווח על היציאה הנוספת לחל"ת ב"קובץ הפסקת עבודה" ולפרט את הסיבה ותאריך הפסקת העבודה (אין לשדר טופס 100 במקרה זה). למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • למידע נוסף בנושא דמי האבטלה לעובדים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • העסקה זמנית של העובד במהלך החל"ת:
  • אם המעסיק מעוניין לקרוא לעובד חזרה לעבודה (גם לתקופה קצרה של מספר ימים בודדים) לפני שחלפו 30 ימים, העובד לא יהיה זכאי לדמי אבטלה (שכן על העובד להשלים 30 ימי חופשה רצופים לצורך זכאותו לדמי אבטלה).
  • בכל מקרה של העסקת עובד במהלך החל"ת, יש להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות של שירות התעסוקה בטלפון 9687*.
אזהרה
אם המעסיק או העובד לא יודיעו למוסד לביטוח לאומי או לשירות התעסוקה על חזרת העובד לעבודה, ייתכן שהעובד לא יהיה מכוסה בביטוח תאונות עבודה, ואם ייפגע במהלך עבודתו, המעסיק חשוף לסיכון של תביעת פיצויים בגין הנזקים שייגרמו לעובד.
 • תשלומי ביטוח לאומי לעובדים בחל"ת:
  • שימו לב: מועד הדיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל עד אוקטובר 2020 נדחה ל-15.12.2020 (אין דחייה של הדיווח השוטף עבור חודשים אלה).
  • על המעסיק (לא כולל מעסיק של עובד/ת במשק בית) חלה החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד ב-2 החודשים הקלנדריים המלאים שבהם העובד שוהה בחופשה, גם אם העובד מקבל דמי אבטלה במהלך חודשים אלה, ומנוכים מהם דמי ביטוח.
  • המעסיק רשאי לנכות את הסכומים ששילם מתשלומים עתידיים שמגיעים לעובד.
  • התשלום שעל המעסיק להעביר בכל אחד משני החודשים הראשונים הוא בסך 348 ש"ח (6.57% משכר המינימום, נכון להיום).
  • התשלום הוא רק על 2 חודשים קלנדריים מלאים שבהם העובדים שהו בחופשה. אם הם עבדו בחלק מחודש מסוים, דמי הביטוח הלאומי ינוכו משכרם.
דוגמה
 • מעסיק הוציא את העובדים לחל"ת בתאריך 12.03.2020. המעסיק חייב לשלם עבורם את דמי הביטוח הלאומי עבור חודשים אפריל ומאי (שכן בחודש מרץ הם עדיין הועסקו, גם אם רק בחלק מהחודש). בנוסף, ממשכורת חודש מרץ הוא ינכה את דמי הביטוח הרגילים מהשכר.
 • אם העובדים יוחזרו לעבוד בתאריך 30.04.2020, אין חובה על המעסיק לשלם את דמי הביטוח הלאומי במהלך החופשה, מכיוון שב-2 החודשים הללו (מרץ ואפריל) הם עבדו ודמי הביטוח הלאומי נוכו משכרם.
 • ביטוח פנסיוני וקרנות השתלמות:
  • המעסיק אינו צריך לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני או לקרנות השתלמות של העובדים עבור הימים שבהם שהו בחל"ת.
  • חשוב להבהיר לעובדים כי הפסקת ההפרשות השוטפות לקרן הפנסיה או לביטוח מנהלים עלולה לפגוע בזכויות הפנסיוניות של המבוטח, ובמיוחד בכיסוי הביטוחי, דבר שיכול להשאיר את העובד ללא כיסוי ביטוחי ואף להקשות או למנוע ממנו לרכוש ביטוח כזה בעתיד.
  • עובד יכול לשמור על הזכויות שצבר, גם אם הופסקה עבודתו והופסקו ההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני, וזאת באמצעות הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
שימו לב
שמירת הזכויות הפנסיוניות של מי שהכנסתו נפגעה במשבר הקורונה
בעקבות משבר הקורונה הוארכה התקופה שבה יישמרו הזכויות הפנסיוניות של מי שהפסיק לעבוד (פוטר, התפטר, יצא לחל"ת) או מי שהכנסתו הופחתה ביותר מ-20%. למידע נוסף ראו שמירה על רצף זכויות פנסיוניות לעובד שהכנסתו נפגעה עקב פיטורים, חופשה ללא תשלום או הפחתת שכר בתקופת משבר קורונה.

פיטורים

 • מעסיק שבוחר לפטר עובדים חייב לערוך להם שימוע לפני הפיטורים ורק לאחר מכן לקבל החלטה סופית.
 • אם החליט לאחר השימוע לפטר את העובדים:
  • עליו לתת להם הודעה מראש לפני כניסת הפיטורים לתוקף, ועד אז להמשיך ולהעסיק אותם. אורך תקופה זו משתנה בהתאם לוותק של העובד.
  • המעסיק יכול לפטר אותם לאלתר, אך לשלם להם פיצוי בגובה השכר שהיו מקבלים אילו המשיכו לעבוד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.

עובדים מעל גיל 67

עובדים שהם הורים לילד/בוגר עם מוגבלות ועובדים עם מוגבלות

 • הורה לילד או בוגר עם מוגבלות זכאי ל-18 ימי היעדרות בשנה מהעבודה לצורך סיוע אישי לילדו על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה הצבורים שברשותו, ובנוסף הוא זכאי להיעדר מהעבודה 52 שעות בשנה ללא ניכוי מהשכר.
  • במקרים מסוימים העובד רשאי להיעדר 36 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה הצבורים, ול-104 שעות ללא ניכוי מהשכר.
  • הורה שייעדר מעבודתו לצורך סיוע אישי לילדו על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו, זכאי לתשלום דמי מחלה בשיעור 100% משכרו החל מהיום הראשון להיעדרותו.
  • הזכאות ניתנת למי שעובד לפחות שנה באותו מקום עבודה ואם (בנוסף לשאר תנאי הזכאות) מתקיימים כל התנאים הבאים:
   1. הילד אינו שוהה בתקופה זו במסגרת כלשהי (חינוכית או אחרת).
   2. הילד זקוק להשגחה, טיפול, או סיוע בשל מוגבלותו.
   3. ההורה לא הוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת).
 • אסור לפטר או להוציא לחופשה ללא תשלום אנשים עם מוגבלות או הורים לילד עם מוגבלות, אם הסיבה לכך היא היות העובד אדם עם מוגבלות או היותו הורה לילד עם מוגבלות.
 • למידע נוסף ראו:

זכאות של הורים לילד עם מוגבלות העובדים במגזר הציבורי

 • בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בתחילת תקופת הקורונה, הורים לילד עם מוגבלות שמוגדרים כעובדים לא חיוניים במגזר הציבורי והוצאו לחופשה כפויה בתקופה שבין ה-22.03.2020 ל-02.05.2020, לא היו זכאים לדווח על ימי מחלה לצורך סיוע אישי לילדם.
 • עם זאת, ב-04.06.2020 החליטה ועדת המעקב של ההסכם הקיבוצי כי עובדים אלה זכאים להגיש למעסיק הצהרות על "היעדרות לצורך סיוע אישי" לגבי הימים ששהו בהם בחופשה הכפויה.
  • הימים ינוכו מימי המחלה הצבורים של ההורים והם יקבלו החזר על ימי החופשה שהורדו להם מכוח ההסכם.
  • הוראות ועדת המעקב מחייבות את כל המעסיקים שההסכם חל עליהם.
 • למידע נוסף ראו באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.


עובדים זרים או פלסטינים

 • הארכת תוקף היתרים ואשרות:
  • מעסיקים בעלי היתר העסקה בענפי החקלאות, המומחים והשפים, שתוקף ההיתר שלהם אמור לפוג לפני ה-10.05.2020, יקבלו הארכה אוטומטית לתקופה של חודשיים ממועד סיום ההיתר (ללא צורך בהגשת בקשה ותשלום אגרה).
  • כמו כן, לעובדים עם רישיונות ב/1 בענפים סיעוד, חקלאות, שפים ומומחים, שתוקף האשרה שלהם אמור לפוג לפני ה-10.05.2020 תתבצע הארכה אוטומטית לתקופה של חודשיים מסיום תוקף האשרה המקורית.
  • למידע נוסף ראו הודעת רשות האוכלוסין וההגירה.
  • למעסיקים בעלי היתר העסקה בענף הסיעוד שתוקף ההיתר שלהם אמור לפוג לפני ה- 31.05.2020, ההארכה תתבצע אוטומטית עד ל-30.06.2020. למידע נוסף ראו בהודעת רשות האוכלוסין וההגירה.
 • מעסיק של עובד פלסטיני בעל אישור לינה בישראל, חייב לרכוש עבור עובדו ביטוח רפואי בישראל ולספק לעובד מגורים הולמים. למידע נוסף ראו:ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים פלסטינים בעלי היתרי לינה בישראל עקב משבר הקורונה
 • מענה לשאלות הקשורות להעסקת העובדים:
  • לאור הצעדים הננקטים למניעת התפשטות נגיף הקורונה, עולות שאלות רבות בנושא העסקת עובדים זרים או פלסטינים.
  • ניתן לפנות בשאלות הקשורות להעסקת עובדים אלה אל מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה, באמצעות טופס מקוון או באמצעות כתובת המייל: Pniyotko@piba.gov.il.

הארכת תוקף של תיאומי מס משנת 2019

 • רשות המסים הודיעה כי תוקף אישורי תאום מס של שנת 2019 יהיו תקפים עד משכורת חודש מאי 2020.

איסור אפליה בעת ההחלטה על עתיד העובדים

 • בעת ההחלטה על פיטורי עובד או הוצאתו לחל"ת או על הפחתת שכרו או היקף משרתו, אסור להפלות אותו על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, הפריה חוץ גופית, טיפולי פוריות, גזע, גיל, הורות, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, תמיכה במפלגה או שירות מילואים, או להביא את הנתונים הללו כשיקול בעת קבלת ההחלטה.
 • למידע נוסף ראו אפליה אסורה בעבודה.


גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎9687* רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה בפייסבוק
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) 9848*
 • מוקד מיסוי מקרקעין 4954*
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי 3450* פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים 8840* טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה 5105* טופס פנייה בנושאים שונים
 • שאלות למשרד העבודה בנושא מפעל חיוני ניתן להפנות לכח אדם לשעת חירום:
  • מטה ארצי - 074-7696188
  • מרחב צפון - 04-8631041
  • מרחב מרכז - 03-7347003
  • מרחב ירושלים - 02-6667980
  • מרחב דרום - 08-6264781

ארגוני סיוע

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה 2383*
בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה 2119*
לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
מרכז רותם ותכנית יתד מוקדי סיוע לצעירי יתד בעברית ובערבית למספרי המוקדים
קופות החולים-

טיפולים נפשיים בטלפון (חינם)

 • 2708*
 • 3028*
 • 3833*
 • מוקדי "לאומית":
  • עמך 02-6335209
  • בית חם 073-2800539
  • תפארת בית חם (בערבית) 04-6111891
עמותת אלה קו חם למי שנמצאים במצוקה נפשית (למבודדים ולמטפלים) 050-9949244
ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
ארגון "אלפג'ר אלג'דיד" הקו החם - קו חירום בחברה הבדואית להתמודדות עם משבר הקורונה הקו פועל בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00 08-9966561
אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723

סיוע למבודדי בית

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
 • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
 • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
יד שרה אספקת ציוד רפואי עד הבית 02-6444639
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית 3284*

מידע נוסף

יומן עדכונים