הקדמה:

מדריך זה מציע לעצמאים ופרילנסרים מגוון רחב של דרכי פעולה להתמודדות עם משבר הקורונה
המידע בדף מתעדכן באופן רציף. מומלץ להיכנס אליו מדי יום
אם אתם גם מעסיקים עובדים, כדאי להיכנס למדריך המיוחד למעסיקים עקב התפשטות הקורונה
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה מפרסמת רשימת שאלת ותשובות באתר הסוכנות

עדכונים אחרונים

איסור התקהלות, הפעלת מקומות עבודה ויציאה מהבית

 • הממשלה מפרסמת מדי יום הנחיות או תקנות המגבילות את תנועת התושבים מחוץ לביתם ואת מספר האנשים שרשאים להתקהל יחד.
 • כמו כן מגדירות התקנות את סוגי מקומות העבודה שאסור או מותר להפעיל ואת ההגבלות שחלות על מקומות העבודה הפועלים, כגון: מספר מקסימלי של עובדים והקפדה על כללי התנהגות מסוימים.
 • התקנות וההנחיות מתעדכנות מדי יום.
 • למידע מפורט ועדכני על ההנחיות והתקנות ראו פתיחת מקומות עבודה ועסקים בתקופת קורונה.


מענק לעצמאים ובעלי עסקים

שימו לב
תכנית סיוע חדשה לעצמאים - יולי 2020
ביום 09.07.2020 הודיע ראש הממשלה על תכנית סיוע חדשה לעצמאים הכוללת, בין היתר, העברת מענק סיוע מיידי בסך של כ-7,500 ש"ח. הטבה זו טרם עוגנה בחוק, ולפיכך טרם נכנסה לתוקף. לאחר שהחוק יאושר, אנו נעדכן את המידע בדף זה.

הנחה בארנונה לעסקים שפעילותם נאסרה במהלך תקופת המשבר

 • עסקים (כולל עמותות), שבשל הנחיות משרד הבריאות או תקנות שעת החירום לא הורשו לפעול במהלך תקופת משבר הקורונה, זכאים לפטור מארנונה עבור חודשים מרץ, אפריל ומאי 2020.
 • הרשות המקומית שבה נמצא העסק יכולה להחליט שבמקום פטור מארנונה ב-3 החודשים הנ"ל, היא תעניק לאותם עסקים הנחה של 25% על מלוא הארנונה השנתית של שנת 2020.
שימו לב
ההטבה ניתנת לעסקים שלא הורשו לפעול, כגון: מקומות בילוי, חנויות בקניונים וכו'. ההטבה לא ניתנת לנכסים המשמשים למגורים (גם אם העסק פועל מתוכם)
ההטבה לא תינתן למקומות שהורשו לפעול, כגון: בתי מרקחת, מקומות למכירת מזון, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים וכיו"ב. כמו כן ההטבה לא תינתן לנכסים בשירות המדינה או רשויות ציבוריות אחרות, נכסים שלא פעלו לפני מרץ 2020, נכסים שקיבלו פטור מכוח פקודת פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), וכן לבניין ריק או בניין שנהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ושלא משתמשים בו.
 • במקרים מסוימים גם מי שמחזיק בנכסים אחרים עשוי להיות זכאי להטבה הנ"ל, אם הנכס שימש לפעילות שנאסרה במהלך המשבר. ההנחה תינתן אם המחזיק יגיש בקשה, וגזבר הרשות המקומית יקבע כי אכן לא ניתן היה להפעיל את אותם מקומות, במשך יותר מ-21 יום, בשל תקנות שעת החירום.
 • למידע נוסף ראו הנחה בארנונה לעסקים ולעמותות בתקופת משבר קורונה.

הקלה בתשלום חשבונות מים

 • עסקים (כולל עמותות) שצורכים מים למטרות תעשייה ומלאכה, מסחר ושירותים, לפי תעריף מים וביוב לכמות שמעבר לכמות המוכרת בלבד (שאינם זכאים לכמות מוכרת), עשויים לקבל הקלות בתשלום אם חלה ירידה של מעל 50% בצריכת המים הממוצעת שלהם ביחס לתקופה המקבילה ב-2019.
 • ההקלות הבאות ניתנות לגבי חשבון מים או ביוב שהצרכן קיבל וטרם שילם, או לגבי החשבון הקרוב שיונפק לתשלום:
  • ספק המים ידחה את התשלום של החשבון לתקופת החיוב העוקבת, ויפרוס אותו לעד 12 תשלומים חודשיים, לפי בקשת הצרכן, בריבית מינימלית (1.75% נכון ל-17.03.2020), החל מתקופת החיוב העוקבת.
  • ספק שמספק מים לצרכן הצורך מים מחברת מקורות מים בע"מ, רשאי לבקש מחברת מקורות מים בע"מ שתדחה תשלום שביקש ספק המים, שאינו עולה על 10% מהסכום המיוחס לכמות שמעבר לכמות המוכרת. דחיית התשלום תהיה לתקופת החיוב העוקבת והסכום שתשלומו נדחה ייפרס לעד 12 תשלומים חודשיים, לפי בקשת הצרכן, בריבית המינימלית.
 • לקבלת ההקלות, הצרכנים צריכים לפנות לספקי המים שלהם.
 • למידע נוסף ראו הודעת מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב מיום 17.03.2020.


רשות המסים

 • רשות המסים הודיעה כי תשלום מענק עבודה לשכירים ועצמאים עבור שנת 2019 יועבר בפעימה אחת החל מה-01.07.2020. ראו פרטים נוספים.
 • רשות המסים הודיעה על דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי למס הכנסה עד יום חמישי 30.07.2020 עבור:
  • יחידים שחייבים להגיש דוח שנתי מקוון
  • חברות ומלכ"רים
 • הגשה מקוונת של דוחות שנתיים ובקשות להחזר מס:
  • מייצגים ונישומים שנבצר מהם להגיע למשרדי השומה ולהגיש פיזית את הדוח השנתי/בקשה להחזר מס, רשאים להגיש אותם באופן מקוון.
  • מייצגים המקושרים לשע"מ יכולים להגיש את הדוח באמצעות מערכת פניות למשרדים.
  • מייצגים שאינם מקושרים לשע"מ ונישומים בלתי מיוצגים יכולים להגיש את הדוח באמצעות מערכת פניות הציבור באתר רשות המסים.
  • האפשרות להגיש דוחות שנתיים ובקשות להחזרי מס באמצעות מערכת "מייצגים" ומערכת מפ"ל הוארכה עד ל-31.07.2020.
  • לפרטים נוספים ראו הודעת רשות המסים מיום 29.06.2020 והודעת רשות המסים מיום 10.05.2020.
 • שר האוצר הכריז על אפשרות לקבל חזרה חלק ממקדמות מס הכנסה, ששולמו עבור פברואר ומרץ 2020. עם זאת, טרם פורסמו תקנות בנדון.
 • רשות המסים הודיעה על דחיית המועדים של פקיעת הליכי מס לתקופות קצובות בנוגע לשומות, החלטות מנהליות ובקשות שונות.
 • רשות המסים הודיעה כי תכיר לצורך ניכוי מס תשומות בהעתק חשבונית מס עבור עסקאות שבוצעו החל מיום 01.03.2020 ועד 31.05.2020.
 • רשות המסים הודיעה כי מי שהוטל עליו עיצום כספי או קנס אזרחי מכוח חוקי המס ומועד תשלומו (או אחד מתשלומיו, אם חולק לתשלומים) חל בין ה-25.6.2020 ל-30.9.2020 רשאי להגיש בקשה לגורם ברשות המסים שהטיל את העיצום או הקנס ומועד התשלום יידחה.
 • למידע נוסף לגבי מהלכים מרכזיים של רשות המסים להקלת ההתמודדות של עסקים בתקופת משבר הקורונה, ראו באתר רשות המסים.

מקדמות לביטוח לאומי

 • עצמאים שהכנסתם צומצמה עקב משבר הקורונה יכולים להגיש בקשה להקטנת מקדמות הביטוח הלאומי. לפרטים על ההליך ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי ("בקשה לתיקון גובה המקדמות").
 • עצמאים שהפסיקו לעבוד בעקבות משבר הקורונה, יכולים להגיש בקשה לסגירת תיק עצמאי.
  • עם סגירת התיק יבוטלו תשלומי המקדמות שלהם והם כבר לא יהיו במעמד עצמאי בביטוח הלאומי.
  • החל מה-01.07.2020, סגירת תיק עצמאי תתאפשר רק למי שלא עבד כעצמאי 3 חודשים לפחות.
  • ניתן להגיש רטרואקטיבית בקשות לסגירת תיק מה-15.03.2020 עד ל-30.06.2020.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

דמי פגיעה לעצמאי שנדבק בקורונה במהלך עבודתו או כתוצאה ממנה

דמי אבטלה

דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי במקצועות מסוימים

 • המוסד לביטוח לאומי מכיר בעובדים עצמאים מסוימים כשכירים למרות שהם עובדים עצמאים/פרילנסרים (כעוסק פטור או כעוסק מורשה) כנגד קבלות או חשבוניות ללא תלוש שכר.
דוגמה
מורי דרך, מרצים, שחקנים, עובדי ניקיון בתנאים מסוימים ועוד.
 • ניכויי הביטוח הלאומי השוטפים מעובדים אלה דומים בשיעוריהם ובאופן חלוקתם בין העובד למעסיקו לניכויי ביטוח לאומי משכירים (למידע נוסף ראו ניכוי ותשלום דמי ביטוח לאומי לעובד עצמאי, כאילו היה עובד שכיר).
 • לפיכך עובדים אלה עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה אם כתוצאה מהתפשטות הקורונה, הם אינם מקבלים הזמנות למתן שירותיהם, ומוצאים את עצמם למעשה כמחוסרי עבודה.
 • לרשימה מדגמית של המקצועות שבהם עובדים עצמאים עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה ראו זכאות לקיצבאות הביטוח הלאומי כעצמאי (בפסקה העוסקת בזכאות לפיצויים במקרה של חדלות פירעון או לדמי אבטלה במקרה של אי העסקה).
 • ראו מידע ספציפי שפורסם באתר המוסד לביטוח לאומי לגבי אוכלוסיות העובדים הבאות:
 • מומלץ לבדוק מול המוסד לביטוח לאומי אם אתם נמנים על האוכלוסיות הזכאיות לדמי אבטלה, למרות היותכם עצמאים או פרילנסרים.
 • בכל מקרה, הזכאות לדמי אבטלה מותנית בעמידה בתנאי הזכאות הנדרשים, כגון: תקופת אכשרה (תקופה מינימלית רצופה שבה שולמו עבור העובדים דמי ביטוח לאומי הכוללים ביטוח אבטלה).
הערת עריכה
שלחתי לבלהה שאלה לגבי הזכאות של שחקנים ושאר המקצועות חוץ ממורי דרך
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10:18, 13 במרץ 2020 (IST)

משיכת "דמי אבטלה" מהביטוח הפנסיוני

 • עובד עצמאי יכול בתנאים מסוימים למשוך כספים מתוך החיסכון הפנסיוני של עצמו, וזאת במצב של אבטלה (סגירת עסק או הפסקת מוחלטת של העיסוק במשלח היד).
 • גובה המשיכה יכול להגיע עד ל-12,200 ש"ח לכל שנה שבה הפריש העובד כספים עבור הביטוח הפנסיוני של עצמו. במקרה כזה משיכת הכספים תהיה פטורה מתשלום מס.
אזהרה
ייתכן כי בשל היעדר תקנות, לא ניתן עדיין למשוך בפועל את הכספים מתוך הביטוח הפנסיוני
מומלץ לפנות אל קרן הפנסיה או אל החברה המנהלת את ביטוח המנהלים שלכם על מנת לבדוק אם וכיצד ניתן לבצע את המשיכה.

שמירה על הזכויות הפנסיוניות

כניסה לתהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)

 • הסביבה העסקית סביב משבר הקורונה עשויה להוביל עסקים רבים לקשיים כלכליים משמעותיים.
 • עובד עצמאי או פרילנסר שנקלע לקשיים כלכליים שבגינם אינו יכול לעמוד בתשלומים שהוא חייב לאחרים, יכול בתנאים מסוימים לפתוח ביוזמתו בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • במסגרת הליכים אלה נבחנת יכולתו הכלכלית של העסק לפרוע את חובותיו או את חלקם, ובסיומם הוא עשוי לקבל הפטר (פטור) מתשלום החובות שלא כיסה, ולפתוח דף חדש בחייו הכלכליים ללא חובות.
 • הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יכולים להימשך מספר שנים ובמהלכם עשויות להיות מוטלות הגבלות מסוימות על אותו אדם (כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על החזקת דרכון וכו').
 • למידע נוסף ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
טיפ
בשל משבר הקורונה, חייב בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל רשאי להגיש בקשה להפחתה זמנית של גובה התשלום החודשי או מתן פטור זמני מחובת התשלומים.
למידע נוסף ראו הקלות לעובד עצמאי הנמצא בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל בתקופת משבר הקורונה.

הלוואות בסיוע המדינה

 • על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף.
 • המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ​ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.
 • סכום ההלוואה נקבע בהתאם למחזור השנתי של העסק:
  • לעסקים עם מחזור שנתי של עד 25 מיליון ש"ח, סכום ההלוואה יהיה עד 16% מהמחזור.
  • לעסקים עם מחזור שנתי של מעל 25 מיליון ש"ח, סכום ההלוואה יהיה עד 8% מהמחזור ועד לסכום מקסימלי של 20 מיליון ש"ח.
 • ראו פירוט באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

הלוואות אחרות

 • עוגן – קרן להלוואות חברתיות (חל”צ) מציעה הלוואות לעסקים זעירים וקטנים שניזוקו ממשבר הקורונה.
 • ההלוואות הן בהיקף של עד 100,000 ש"ח או סכום ההכנסות הממוצע של חודשיים אחרונים (הנמוך מביניהם).
 • למידע נוסף ראו באתר עוגן.

דחיית תשלומי הלוואות מהבנקים

 • על-פי מתווה של בנק ישראל, ניתן לדחות תשלומי הלוואות שניתנו לעסקים קטנים שנפגעו מהמשבר, ואשר עומדים בתנאים הבאים:
  1. מחזור הפעילות השנתי של העסק הוא עד 25 מיליון ש"ח.
  2. ההלוואות של העסק נפרעו בצורה סדירה עד ל-28.02.2020 במהלך השנה שקדמה לתאריך זה, וצפוי שהעסק יוכל לעמוד בהחזר ההלוואה לאחר המשבר.
 • הדחייה תינתן ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה.
 • ניתן לדחות את התשלומים לתקופה של עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת הבנק.
 • שיעור הריבית בגין דחיית התשלומים לא יעלה על שיעור הריבית שנקבע בהסכם ההלוואה המקורי.
 • ככלל, התשלומים יידחו לסוף תקופת ההלוואה.
 • הבנק אינו רשאי לגבות עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה.
 • ניתן להגיש בקשה לדחיית תשלומי ההלוואה עד לתאריך 31.07.2020.
 • ניתן לדחות גם תשלומי משכנתא ותשלומי הלוואות צרכניות מהבנקים.
טיפ
דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה. לכן, לפני קבלת החלטה על דחיית תשלומים חשוב לבחון את ההשלכות של הדחייה, ובין היתר את המחיר הכלכלי שלה, מבחינת עלות הריבית, סכום החיוב החודשי לאחר הדחייה, וכדומה.


הקלות נוספות למי שנקלע לקשיים כלכליים

הארכת תוקף של רישיון עסק והיתר זמני

 • רישיון עסק או היתר זמני שאמור לפוג בין ה-10.03.2020 ל-10.05.2020 יוארך באופן אוטומטי. תוקף הרישיון או ההיתר יוארך בחודשיים נוספים מהמועד שבו אמור היה לפקוע. למשל, אם רישיון העסק אמור היה לפוג ב-10.04.2020, תוקפו יוארך עד ל-10.06.2020.
 • ההארכה נעשית באופן אוטומטי: אין צורך להגיש בקשה לחידוש הרישיון או ההיתר.
 • ההארכה אינה כרוכה בתשלום אגרה.
 • הרשות שנותנת את הרישיון או ההיתר רשאית לקבוע לגבי עסקים מסוימים, שהארכת הרישיון או ההיתר לא תהיה אוטומטית, או לקבוע שהרישיון יוארך לתקופה קצרה יותר מחודשיים. במקרה כזה - חובה על הרשות להודיע על כך לבעל העסק.
 • למידע נוסף ראו באתר משרד הפנים.


גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎9687* רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה בפייסבוק
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) 9848*
 • מוקד מיסוי מקרקעין 4954*
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי 3450* פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים 8840* טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה 5105* טופס פנייה בנושאים שונים

ארגוני סיוע

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
איחוד הצלה, החברה למתנ"סים וארגון לב אחד מוקד חירום לסיוע הומניטרי בתקופת הקורונה 1221 (ללא כוכבית)
ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה 2383*
בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה 2119*
לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
מרכז רותם ותכנית יתד מוקדי סיוע לצעירי יתד בעברית ובערבית למספרי המוקדים
קופות החולים

מוקדים לתמיכה נפשית

 • 2700* שלוחה 8 ולחיצה על 3
 • 3555* שלוחה 1
 • 3833* שלוחה 8
 • 507* שלוחה 9
עמותת אלה קו חם למי שנמצאים במצוקה נפשית (למבודדים ולמטפלים) 050-9949244
ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
ארגון "אלפג'ר אלג'דיד" הקו החם - קו חירום בחברה הבדואית להתמודדות עם משבר הקורונה הקו פועל בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00 08-9966561
אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723

סיוע למבודדי בית

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
 • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
 • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
איחוד הצלה, החברה למתנ"סים וארגון לב אחד מוקד חירום לסיוע הומניטרי בתקופת הקורונה 1221 (ללא כוכבית)
יד שרה אספקת ציוד רפואי עד הבית 02-6444639
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית 3284*


יומן עדכונים