הקדמה:

מדריך זה מציע לעצמאים ופרילנסרים מגוון רחב של דרכי פעולה להתמודדות עם משבר הקורונה
המידע בדף מתעדכן באופן רציף. מומלץ להיכנס אליו מדי יום
אם אתם גם מעסיקים עובדים, כדאי להיכנס למדריך המיוחד למעסיקים עקב התפשטות הקורונה
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה מפרסמת רשימת שאלת ותשובות באתר הסוכנות


יומן עדכונים

מענק של 6,000 ש"ח לעצמאים ובעלי עסקים

 • שר האוצר הכריז כי יינתן מענק של 6,000 ש"ח לעצמאים ובעלי עסקים שהכנסותיהם נפגעו כתוצאה מהמשבר.
 • עד כה טרם פורסמו הנחיות רשמיות או קריטריונים לקבלת המענק.
 • אנו נעדכן את המידע ברגע שיפורסמו הנחיות רשמיות.

רשות המסים

שימו לב
אין שינוי במועד דיווח ותשלום מקדמות של מס הכנסה.

מקדמות לביטוח לאומי

דמי אבטלה

דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי במקצועות מסוימים

 • המוסד לביטוח לאומי מכיר בעובדים עצמאים מסוימים כשכירים למרות שהם עובדים עצמאים/פרילנסרים (כעוסק פטור או כעוסק מורשה) כנגד קבלות או חשבוניות ללא תלוש שכר.
דוגמה
מורי דרך, מרצים, שחקנים, עובדי ניקיון בתנאים מסוימים ועוד.
 • ניכויי הביטוח הלאומי השוטפים מעובדים אלה דומים בשיעוריהם ובאופן חלוקתם בין העובד למעסיקו לניכויי ביטוח לאומי משכירים (למידע נוסף ראו ניכוי ותשלום דמי ביטוח לאומי לעובד עצמאי, כאילו היה עובד שכיר).
 • משכך עובדים אלה עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה אם כתוצאה מהתפשטות הקורונה, הם אינם מקבלים הזמנות למתן שירותיהם, ומוצאים את עצמם למעשה כמחוסרי עבודה.
 • לרשימה מדגמית של המקצועות שבהם עובדים עצמאים עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה ראו זכאות לקיצבאות הביטוח הלאומי כעצמאי (בפסקה העוסקת בזכאות לפיצויים במקרה של חדלות פירעון או לדמי אבטלה במקרה של אי העסקה).
 • ראו מידע ספציפי שפורסם באתר המוסד לביטוח לאומי לגבי אוכלוסיות העובדים הבאות:
 • מומלץ לבדוק מול המוסד לביטוח לאומי אם אתם נמנים על האוכלוסיות הזכאיות לדמי אבטלה, למרות היותכם עצמאים או פרילנסרים.
 • בכל מקרה, הזכאות לדמי אבטלה מותנית בעמידה בתנאי הזכאות הנדרשים, כגון: תקופת אכשרה (תקופה מינימלית רצופה שבה שולמו עבור העובדים דמי ביטוח לאומי הכוללים ביטוח אבטלה).
הערת עריכה
שלחתי לבלהה שאלה לגבי הזכאות של שחקנים ושאר המקצועות חוץ ממורי דרך
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10:18, 13 במרץ 2020 (IST)

משיכת "דמי אבטלה" מהביטוח הפנסיוני

 • עובד עצמאי יכול בתנאים מסוימים למשוך כספים מתוך החיסכון הפנסיוני של עצמו, וזאת במצב של אבטלה (סגירת עסק או הפסקת מוחלטת של העיסוק במשלח היד).
 • גובה המשיכה יכול להגיע עד ל-12,200 ש"ח לכל שנה שבה הפריש העובד כספים עבור הביטוח הפנסיוני של עצמו. במקרה כזה משיכת הכספים תהיה פטורה מתשלום מס.
אזהרה
ייתכן כי בשל היעדר תקנות, לא ניתן עדיין למשוך בפועל את הכספים מתוך הביטוח הפנסיוני
מומלץ לפנות אל קרן הפנסיה או אל החברה המנהלת את ביטוח המנהלים שלכם על מנת לבדוק אם וכיצד ניתן לבצע את המשיכה.

כניסה לתהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)

 • הסביבה העסקית סביב משבר הקורונה עשויה להוביל עסקים רבים לקשיים כלכליים משמעותיים.
 • עובד עצמאי או פרילנסר שנקלע לקשיים כלכליים שבגינם אינו יכול לעמוד בתשלומים שהוא חייב לאחרים, יכול בתנאים מסוימים לפתוח ביוזמתו בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • במסגרת הליכים אלה נבחנת יכולתו הכלכלית של העסק לפרוע את חובותיו או את חלקם, ובסיומם הוא עשוי לקבל הפטר (פטור) מתשלום החובות שלא כיסה ולפתוח דף חדש בחייו הכלכליים ללא חובות.
 • הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יכולים להימשך מספר שנים ובמהלכם עשויות להיות מוטלות הגבלות מסוימות על אותו אדם (כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על החזקת דרכון וכו').
 • למידע נוסף ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
טיפ
בשל משבר הקורונה, חייב בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל רשאי להגיש בקשה להפחתה זמנית של גובה התשלום החודשי או מתן פטור זמני מחובת התשלומים.
למידע נוסף ראו הקלות לעובד עצמאי הנמצא בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל בתקופת משבר הקורונה.

הלוואות בסיוע המדינה

 • על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף.
 • המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ​ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.
 • ההלוואות הן בהיקף של עד 500,000 ₪ או עד 8% מהמחזור השנתי האחרון, לפי הגבוה מביניהם.
 • ראו פירוט באתר משרד האוצר.

השהייה של הגבלת חשבון בנק בשל צ'קים שלא כובדו

 • חוק שיקים ללא כיסוי קובע שחשבון בנק יוגבל אם במשך 12 חודשים סורבו (חזרו) 10 צ'קים או יותר שנמשכו על החשבון.
 • על-פי הנחית המפקחת על הבנקים, בתקופה שבה נגיף הקורונה הוכרז כמחלה מדבקת המסוכנת לציבור, יש להשהות הגבלה של חשבון בנק או בעל חשבון בשל צ'קים שחזרו.
 • בהתאם לכך, החל מיום 04.03.2020 ולמשך התקופה שתיקבע, במקרה שצ'ק חזר, בעל החשבון רשאי להגיש בקשה להוציא את הצ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו.
 • בעל החשבון רשאי להגיש את הבקשה אם הצ'ק חזר בעקבות הרעה משמעותית בהכנסותיו, שקרתה בין המועד שבו נמשך הצ'ק ובין המועד שבו הוצג לפירעון, וזאת בשל מצב החירום.
 • למידע נוסף ראו ביטול הגבלת חשבון בגין צ'ק שחזר בשל מצב חירום או מצב מיוחד בעורף.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות מוקד קול הבריאות 5400*
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎9687* רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מוקד לעסקים של מעוף 8794*
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ושי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד רווחה 118
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) 9848*
 • מוקד מיסוי מקרקעין 4954*
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי 3450* פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך קו פתוח להורים ולתלמידים
 • 073-3931111
 • 1800-25-00-25
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים 8840* טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה 5105* טופס פנייה בנושאים שונים

ארגוני סיוע

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
איחוד הצלה, החברה למתנ"סים וארגון לב אחד מוקד חירום לסיוע הומניטרי בתקופת הקורונה 1221 (ללא כוכבית)
ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה 2383*
בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה 2119*
חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
קופות החולים מוקד מיוחד לתמיכה נפשית ב"כללית"

קו חם לתמיכה נפשית ב"מכבי"

2700*

3555*

ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
ארגון נכי צה”ל ונט”ל קו לתמיכה וסיוע נפשי לנכי צה”ל 1-800-363-363
עמותת עלה קו חם למשפחות של ילדים ובוגרים עם מוגבלות 1-800-201-077

סיוע למבודדי בית

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
איחוד הצלה, החברה למתנ"סים וארגון לב אחד מוקד חירום לסיוע הומניטרי בתקופת הקורונה 1221 (ללא כוכבית)
יד שרה אספקת ציוד רפואי עד הבית 02-6444639
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית 3284*

מידע נוסף