הקדמה:

מדריך זה מציע לעצמאים ופרילנסרים מגוון רחב של דרכי פעולה להתמודדות עם משבר הקורונה
המידע בדף מתעדכן באופן רציף. מומלץ להיכנס אליו מדי יום
אם אתם גם מעסיקים עובדים, כדאי להיכנס למדריך המיוחד למעסיקים עקב התפשטות הקורונה
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה מפרסמת רשימת שאלות ותשובות באתר הסוכנות

איסור התקהלות, הפעלת מקומות עבודה ויציאה מהבית

 • הממשלה מפרסמת מדי יום הנחיות או תקנות המגבילות את תנועת התושבים מחוץ לביתם ואת מספר האנשים שרשאים להתקהל יחד.
 • כמו כן מגדירות התקנות את סוגי מקומות העבודה שאסור או מותר להפעיל ואת ההגבלות שחלות על מקומות העבודה הפועלים, כגון: מספר מקסימלי של עובדים והקפדה על כללי התנהגות מסוימים.
 • התקנות וההנחיות מתעדכנות מדי יום.
 • למידע מפורט ועדכני על ההנחיות והתקנות ראו פתיחת מקומות עבודה ועסקים בתקופת קורונה.

מענק לעצמאים ובעלי עסקים

הנחה בארנונה לעסקים שפעילותם נפגעה במהלך תקופת המשבר

הנחה בארנונה לעסקים שפעילותם נאסרה במהלך תקופת המשבר

 • עסקים (כולל עמותות), שבשל הנחיות משרד הבריאות או תקנות שעת החירום לא הורשו לפעול במהלך תקופת משבר הקורונה, זכאים לפטור מארנונה עבור חודשים מרץ, אפריל ומאי 2020.
 • הרשות המקומית שבה נמצא העסק יכולה להחליט שבמקום פטור מארנונה ב-3 החודשים הנ"ל, היא תעניק לאותם עסקים הנחה של 25% על מלוא הארנונה השנתית של שנת 2020.
שימו לב
ההטבה ניתנת לעסקים שלא הורשו לפעול, כגון: מקומות בילוי, חנויות בקניונים וכו'. ההטבה לא ניתנת לנכסים המשמשים למגורים (גם אם העסק פועל מתוכם)
ההטבה לא תינתן למקומות שהורשו לפעול, כגון: בתי מרקחת, מקומות למכירת מזון, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים וכיו"ב. כמו כן ההטבה לא תינתן לנכסים בשירות המדינה או רשויות ציבוריות אחרות, נכסים שלא פעלו לפני מרץ 2020, נכסים שקיבלו פטור מכוח פקודת פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), וכן לבניין ריק או בניין שנהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ושלא משתמשים בו.
 • במקרים מסוימים גם מי שמחזיק בנכסים אחרים עשוי להיות זכאי להטבה הנ"ל, אם הנכס שימש לפעילות שנאסרה במהלך המשבר. ההנחה תינתן אם המחזיק יגיש בקשה, וגזבר הרשות המקומית יקבע כי אכן לא ניתן היה להפעיל את אותם מקומות, במשך יותר מ-21 יום, בשל תקנות שעת החירום.
 • למידע נוסף ראו הנחה בארנונה לעסקים ולעמותות בתקופת משבר קורונה.

הנחה בארנונה לעסקים הזכאים למענק סיוע בגין השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית)

 • בנוסף, עסקים שנקבע לגביהם שהם זכאים למענק סיוע בגין השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית), והכנסותיהם נפגעו משמעותית כתוצאה ממשבר קורונה, עשויים להיות זכאים להנחה של 95% בארנונה, לתקופות שבין ה-01.06.2020 ועד ל-30.06.2021.
 • הזכאות נבחנת לתקופות של חודשיים, החל מה-01.05.2020 ועד ל-30.04.2021. עסק שנקבע לגביו שהוא זכאי למענק סיוע לגבי אחת התקופות האלו, והוא עומד בתנאים לקבלת ההנחה בארנונה, יקבל הנחה מסכום הארנונה של התקופה העוקבת. לדוגמה, עסק שנקבע לגביו שהוא זכאי למענק סיוע לגבי החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, יהיה זכאי להנחה מסכום הארנונה של חודשים נובמבר-דצמבר 2020.
  • לגבי התקופה הראשונה - עסק שהיה זכאי למענק סיוע בחודשים מאי-יוני 2020, יהיה זכאי להנחה מסכום הארנונה בחודשים יוני, יולי ואוגוסט.
 • בקשה להנחה בארנונה יש להגיש באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בטופס מקוון.
 • למידע נוסף על התנאים לזכאות ועל הליך הגשת הבקשה ראו הנחה בארנונה לעסקים הזכאים למענק סיוע בגין השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית) בשל משבר קורונה.

הקלה בתשלום חשבונות מים

 • עסקים (כולל עמותות) שצורכים מים למטרות תעשייה ומלאכה, מסחר ושירותים, לפי תעריף מים וביוב לכמות שמעבר לכמות המוכרת בלבד (שאינם זכאים לכמות מוכרת), עשויים לקבל הקלות בתשלום אם חלה ירידה של מעל 50% בצריכת המים הממוצעת שלהם ביחס לתקופה המקבילה ב-2019.
 • ההקלות הבאות ניתנות לגבי חשבון מים או ביוב שהצרכן קיבל וטרם שילם, או לגבי החשבון הקרוב שיונפק לתשלום:
  • ספק המים ידחה את התשלום של החשבון לתקופת החיוב העוקבת, ויפרוס אותו לעד 12 תשלומים חודשיים, לפי בקשת הצרכן, בריבית מינימלית (1.75% נכון ל-17.03.2020), החל מתקופת החיוב העוקבת.
  • ספק שמספק מים לצרכן הצורך מים מחברת מקורות מים בע"מ, רשאי לבקש מחברת מקורות מים בע"מ שתדחה תשלום שביקש ספק המים, שאינו עולה על 10% מהסכום המיוחס לכמות שמעבר לכמות המוכרת. דחיית התשלום תהיה לתקופת החיוב העוקבת והסכום שתשלומו נדחה ייפרס לעד 12 תשלומים חודשיים, לפי בקשת הצרכן, בריבית המינימלית.
 • לקבלת ההקלות, הצרכנים צריכים לפנות לספקי המים שלהם.
 • למידע נוסף ראו הודעת מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב מיום 17.03.2020.


רשות המסים

 • רשות המסים הודיעה כי תשלום מענק עבודה לשכירים ועצמאים עבור שנת 2019 יועבר בפעימה אחת החל מה-01.07.2020. ראו פרטים נוספים.
 • למידע נוסף לגבי מהלכים מרכזיים של רשות המסים להקלת ההתמודדות של עסקים בתקופת משבר הקורונה, ראו באתר רשות המסים.

מקדמות לביטוח לאומי

 • עצמאים שהכנסתם צומצמה עקב משבר הקורונה יכולים להגיש בקשה להקטנת מקדמות הביטוח הלאומי. לפרטים על ההליך ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי ("בקשה לתיקון גובה המקדמות").
 • עצמאים שהפסיקו לעבוד בעקבות משבר הקורונה, יכולים להגיש בקשה לסגירת תיק עצמאי.
  • עם סגירת התיק יבוטלו תשלומי המקדמות שלהם והם כבר לא יהיו במעמד עצמאי בביטוח הלאומי.
  • החל מה-01.07.2020, סגירת תיק עצמאי תתאפשר רק למי שלא עבד כעצמאי 3 חודשים לפחות.
  • ניתן להגיש רטרואקטיבית בקשות לסגירת תיק מה-15.03.2020 עד ל-30.06.2020.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

דמי פגיעה לעצמאי שנדבק בקורונה במהלך עבודתו או כתוצאה ממנה

דמי אבטלה

דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי במקצועות מסוימים

דוגמה
מורי דרך , מרצים, שחקנים, עובדי ניקיון בתנאים מסוימים ועוד.
 • לפיכך עובדים אלה עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה אם כתוצאה מהתפשטות הקורונה, הם אינם מקבלים הזמנות למתן שירותיהם, ומוצאים את עצמם למעשה כמחוסרי עבודה.
שימו לב
החל מיום 01.09.2020 עובדים בעולם התרבות, כמו: תאורנים, צלמים, מקליטים, עורכים, מלבישים, מאפרים ועוזרי הפקה, יכולים להתחיל לצבור תקופת אכשרה כדי להיות זכאים לדמי אבטלה, בתנאי שהסכם העבודה שלהם נערך לתקופה של 3 חודשים או לסדרה של לפחות 5 ימי הפקה, ואם מדובר בעבודה באמצעי התקשורת הציבוריים - אז עבודה תחת הסכם של לפחות 3 ימי הפקה בחודש. (בתקופת משבר הקורונה תקופת האכשרה הנדרשת הנה 6 חודשים, כלומר עובדים עצמאים בעולם התרבות עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה החל מיום 01.03.2021).
 • ניכויי הביטוח הלאומי השוטפים מעובדים אלה דומים בשיעוריהם ובאופן חלוקתם בין העובד למעסיקו לניכויי ביטוח לאומי משכירים (למידע נוסף ראו ניכוי ותשלום דמי ביטוח לאומי לעובד עצמאי, כאילו היה עובד שכיר).
 • בכל מקרה, הזכאות לדמי אבטלה מותנית בעמידה בתנאי הזכאות הנדרשים, כגון: תקופת אכשרה (תקופה מינימלית רצופה שבה שולמו עבור העובדים דמי ביטוח לאומי הכוללים ביטוח אבטלה).
 • מומלץ לבדוק מול המוסד לביטוח לאומי אם אתם נמנים על האוכלוסיות הזכאיות לדמי אבטלה, למרות היותכם עצמאים או פרילנסרים.
הערת עריכה
שלחתי לבלהה שאלה לגבי הזכאות של שחקנים ושאר המקצועות חוץ ממורי דרך
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10:18, 13 במרץ 2020 (IST)

משיכת "דמי אבטלה" מהביטוח הפנסיוני

שמירה על הזכויות הפנסיוניות

חישוב דמי לידה וגמלת שמירת הריון לעצמאית שילדה בשנת 2021

 • לפני משבר הקורונה - חושבו דמי הלידה של עובדת עצמאית לאחר לידה על פי ההכנסה שלה ב-3 החודשים לפני הלידה או ב-3 החודשים המקבילים בשנה הקודמת - לפי הגבוהה מביניהן. גמלת שמירת הריון חושבה לפי המקדמות ששילמה לפני היציאה לשמירת הריון.
 • בשל משבר הקורונה דמי לידה וגמלת שמירת הריון לעובדת עצמאית שילדה בין 01.01.21 - 30.06.21 יחושבו על פי הסכום הגבוה מבין 3 הסכומים הבאים:
  • שכרה לפי השומה של שנת 2019
  • השומה של שנת 2020
  • המקדמות ששילמה העובדת בשנת 2021

כניסה לתהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)

 • הסביבה העסקית סביב משבר הקורונה עשויה להוביל עסקים רבים לקשיים כלכליים משמעותיים.
 • עובד עצמאי או פרילנסר שנקלע לקשיים כלכליים שבגינם אינו יכול לעמוד בתשלומים שהוא חייב לאחרים, יכול בתנאים מסוימים לפתוח ביוזמתו בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • במסגרת הליכים אלה נבחנת יכולתו הכלכלית של העסק לפרוע את חובותיו או את חלקם, ובסיומם הוא עשוי לקבל הפטר (פטור) מתשלום החובות שלא כיסה, ולפתוח דף חדש בחייו הכלכליים ללא חובות.
 • הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יכולים להימשך מספר שנים ובמהלכם עשויות להיות מוטלות הגבלות מסוימות על אותו אדם (כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על החזקת דרכון וכו').
 • למידע נוסף ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
טיפ
בשל משבר הקורונה, חייב בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל רשאי להגיש בקשה להפחתה זמנית של גובה התשלום החודשי או מתן פטור זמני מחובת התשלומים.
למידע נוסף ראו הקלות לעובד עצמאי הנמצא בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל בתקופת משבר הקורונה.

הלוואות בסיוע המדינה

 • על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף.
 • המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ​ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.
 • סכום ההלוואה נקבע בהתאם למחזור השנתי של העסק:
  • לעסקים עם מחזור שנתי של עד 25 מיליון ש"ח, סכום ההלוואה יהיה עד 16% מהמחזור.
  • לעסקים עם מחזור שנתי של מעל 25 מיליון ש"ח, סכום ההלוואה יהיה עד 8% מהמחזור ועד לסכום מקסימלי של 20 מיליון ש"ח.
 • ראו פירוט באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

הלוואות אחרות

 • עוגן – קרן להלוואות חברתיות (חל”צ) מציעה הלוואות לעסקים זעירים וקטנים שניזוקו ממשבר הקורונה.
 • ההלוואות הן בהיקף של עד 100,000 ש"ח או סכום ההכנסות הממוצע של חודשיים אחרונים (הנמוך מביניהם).
 • למידע נוסף ראו באתר עוגן.

דחיית תשלומי הלוואות מהבנקים ומחברות כרטיסי האשראי

דחיית תשלומי הלוואות מהבנקים

 • על-פי מתווה של בנק ישראל, ניתן לדחות תשלומי הלוואות שניתנו לעסקים קטנים שנפגעו מהמשבר, ואשר עומדים בתנאים הבאים:
  1. מחזור הפעילות השנתי של העסק הוא עד 25 מיליון ש"ח.
  2. ההלוואות של העסק נפרעו בצורה סדירה עד ל-28.02.2020 במהלך השנה שקדמה לתאריך זה, וצפוי שהעסק יוכל לעמוד בהחזר ההלוואה לאחר המשבר.
 • הדחייה תינתן ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה.
 • ניתן לדחות את התשלומים לתקופה של עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת הבנק.
 • שיעור הריבית בגין דחיית התשלומים לא יעלה על שיעור הריבית שנקבע בהסכם ההלוואה המקורי.
 • ככלל, התשלומים יידחו לסוף תקופת ההלוואה.
 • הבנק אינו רשאי לגבות עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה.
 • המתווה הוארך, וניתן להגיש בקשה לדחיית תשלומי ההלוואה עד לתאריך 31.12.2020.
 • למידע נוסף על המתווה, ראו הודעת הפיקוח על הבנקים מיום 07.05.2020, וכן הודעת הפיקוח על הבנקים על הארכת המתווה מיום 29.09.2020.

דחייה נוספת של הלוואות שנדחו על-פי המתווה הקודם

 • על-פי מתווה של בנק ישראל מה-10.12.2020, עסקים קטנים וזעירים שנפגעו באופן משמעותי מהמשבר, יוכלו לקבל דחייה נוספת ברכיב הקרן בהלוואה, בתנאי שיעמדו בכל התנאים הבאים:
  1. ההלוואה נמצאת בסטטוס של דחייה, נכון לתאריך 31.12.2020.
  2. מחזור המכירות של העסק ירד בלפחות 25% במשך 3 חודשים (אין חובה שיהיו רצופים), במהלך החודשים מרץ עד דצמבר 2020, ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2019.
  • אופן הבדיקה של הירידה במחזור המכירות נתון לשיקול דעת הבנק.
 • הדחייה תהיה ברכיב הקרן בהלוואה, והיא תביא להפחתה של החיוב החודשי. שיעור ההפחתה מותנה במאפייני ההלוואה (בין היתר הרכב ההלוואה, גיל ההלוואה והתקופה לפירעון), והוא יכול להביא להפחתת החיוב החודשי ביותר מ-70%.
 • תקופת התשלום המופחת (תקופת הדחייה) תלויה ביתרת ההלוואה:
  • בהלוואות שיתרתן עד 500,000 ש"ח תקופת התשלום המופחת תהיה עד 12 חודשים (לבחירת הלקוח).
  • בהלוואות שיתרתן מעל 500,000 ש"ח תקופת התשלום המופחת תהיה עד 6 חודשים (לבחירת הלקוח).
 • לאחר תקופת התשלום המופחת (תקופת הדחייה), פריסת התשלום שנצבר תעשה על-פי אחת מהאפשרויות הבאות (בהתאם לבחירת הבנק):
  • פריסה של התשלום המצטבר שהופחת על יתרת תקופת ההלוואה המקורית.
  • הארכה של תקופת ההלוואה בהתאם לתקופת הדחייה.
 • הבנקים חייבים לאפשר את מתן הדחייה, ואין להם שיקול דעת אם לאפשר או לא לאפשר אותה. יחד עם זאת, במקרה שהלווה יפרע הלוואות ממלווים אחרים, או יגדיל את סיכון האשראי באמצעות נטילת הלוואות נוספות (למעט הלוואות בסיוע ממשלתי) - הבנק יהיה רשאי להפסיק את המתווה והלווה יידרש לחזור לשלם את ההלוואה כסדרה.
 • הדחייה תבוצע ללא עמלות.
 • שיעור הריבית יהיה השיעור המקורי של ההלוואה.
 • כניסת המתווה לתוקף תהיה בין ה-01.01.2021 ועד ל-31.03.2021 (מועד כניסת המתווה לתוקף עשוי להשתנות בין הבנקים, אך בכל מקרה לא יאוחר מה-31.03.2021). בבנקים שבהם מועד יישום המתווה יחל לאחר ה-01.01.2021, ימשיכו לחול תנאי הדחייה הקיימים, עד למועד הכניסה לתוקף של המתווה החדש.
 • למידע נוסף על המתווה, ראו הודעת בנק ישראל מיום 10.12.2020.
טיפ
דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה. לכן, לפני קבלת החלטה על דחיית תשלומים חשוב לבחון את ההשלכות של הדחייה, ובין היתר את המחיר הכלכלי שלה, מבחינת עלות הריבית, סכום החיוב החודשי לאחר הדחייה, וכדומה.

הקלות בהלוואות מחברות כרטיסי אשראי

 • על פי מתווה של הפיקוח על הבנקים, חברות האשראי יאפשרו דחייה של תשלומי הלוואות צרכניות והלוואות לעסקים.
 • הלוואות צרכניות עד 100,000 ש"ח (אשראי צרכני):
  • הדחייה תינתן ללקוחות המשלמים את ההלוואה כסדרה.
  • הדחייה תהיה לרכיב הקרן בהלוואה, לתקופה של עד 3 חודשים, ללא שיקול דעת חברת האשראי.
  • חברת האשראי רשאית, על-פי שיקול דעתה, לאפשר דחייה נוספת של 3 חודשים (עד 6 חודשים במצטבר).
  • חברת האשראי רשאית, על-פי שיקול דעתה, לאפשר דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן.
  • הדחייה לא תינתן בהלוואות הניתנות בשיתוף פעולה מסחרי עם צד שלישי.
 • הלוואות לעסקים (אשראי עסקי):
  • הדחייה תינתן לעסק העומד בתנאים הבאים:
   1. עסק עם מחזור פעילות שנתי של עד 25 מיליון ש"ח, אשר נפגע כתוצאה מהמשבר.
   2. ההלוואה נפרעה בצורה סדירה, וצפוי שהעסק יוכל לעמוד בהחזר ההלוואה לאחר המשבר.
  • הדחייה תינתן לתקופה של עד 3 חודשים, בהתאם לשיקול דעת חברת האשראי.
 • המועד האחרון להגשת הבקשה לדחייה הוא ה-31.12.2020.
 • ככלל, התשלומים יתווספו לסוף תקופת ההלוואה.
 • שיעור הריבית בגין דחיית התשלומים לא יעלה על שיעור הריבית שנקבע בהסכם ההלוואה המקורי.
 • חברת האשראי אינה רשאית לגבות עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה.

הרחבת המתווה לגבי הלוואות צרכניות החל מה-01.01.2021

 • על-פי הודעת הפיקוח על הבנקים מיום 30.11.2020, הורחב המתווה לגבי הלוואות צרכניות מחברות כרטיסי האשראי.
 • הדחייה תינתן ללקוחות אשר עומדים בתנאים הבאים:
  1. לקוחות שההלוואה שלהם בסכום של עד 100,000 ש"ח.
  2. הכנסת משק הבית של הלקוח אינה עולה על 20,000 ש"ח (נטו), נכון ל-28.02.2020.
  3. ההכנסה נפגעה בשיעור של 40% ומעלה. בדיקת הפגיעה בהכנסה תיעשה על-פי שיקול דעת חברת האשראי.
 • הדחייה תתאפשר הן ללקוחות שהלוואותיהם כבר נדחו על-פי המתווה, והן ללקוחות שלא דחו את הלוואותיהם במהלך המשבר.
 • לקוחות שהלוואותיהם נמצאות בססטוס דחייה: יוכלו לקבל דחייה לתקופה של עד 6 חודשים במצטבר (כולל חודשי הדחייה הקודמים). חברת האשראי חייבת לאפשר דחייה זו ללקוחות שעומדים בתנאים, והיא אינה יכולה לסרב לכך.
 • לקוחות שלא דחו את הלוואותיהם במהלך המשבר:
  • יוכלו לקבל דחייה לתקופה של 3 חודשים. חברת האשראי חייבת לאפשר לדחייה זו ללקוחות שעומדים בתנאים, והיא אינה רשאית לסרב.
  • יוכלו לקבל דחייה לתקופה של 3 חודשים נוספים (ובסך הכל 6 חודשים). הארכת התקופה ב-3 חודשים נתונה לשיקול דעת החברה, והיא אינה מחוייבת לכך.
 • ככלל, התשלומים יתווספו לסוף תקופת ההלוואה.
 • שיעור הריבית בגין דחיית התשלומים לא יעלה על שיעור הריבית שנקבע בהסכם ההלוואה המקורי.
 • חברת האשראי אינה רשאית לגבות עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה.
 • המתווה ייכנס לתוקף החל מה-01.01.2021. ניתן להגיש בקשה לדחיית תשלומי הלוואות בהתאם למתווה זה בין התאריכים 01.01.2021 ל-31.03.2021.


השהייה של הגבלת חשבון בנק בשל צ'קים שלא כובדו

אזהרה
השהיית ההגבלות על חשבונות הבנק הינה זמנית בלבד
 • צ'קים שחזרו מסיבה של היעדר כיסוי מספיק החל מה-11.08.2020 יתווספו לצורך הטלת הגבלות.
 • צ'קים מבוטלים שמועד פרעונם הוא 11.08.2020 או מאוחר יותר, חשופים להגבלת חשבונות.

הקלות נוספות למי שנקלע לקשיים כלכליים


גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
משרד הרווחה
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
 • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

ארגוני סיוע

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה *2383
בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה *2119
לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
מרכז רותם ותכנית יתד מוקדי סיוע לצעירי יתד בעברית ובערבית למספרי המוקדים
קופות החולים-

טיפולים נפשיים בטלפון (חינם)

 • *2708
 • *3028
 • *3833
 • מוקדי "לאומית":
  • עמך 02-6335209
  • בית חם 073-2800539
  • תפארת בית חם (בערבית) 04-6111891
עמותת אלה קו חם למי שנמצאים במצוקה נפשית (למבודדים ולמטפלים) 050-9949244
ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
ארגון "אלפג'ר אלג'דיד" הקו החם - קו חירום בחברה הבדואית להתמודדות עם משבר הקורונה הקו פועל בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00 08-9966561
אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723
משרד העלייה והקליטה בשיתוף עם מרכז משאבים ייעוץ ותמיכה רגשית לעולים על רקע משבר הקורונה ב-5 שפות

ימים א'-ה' משעה 16:00 עד 21:00

סיוע למבודדי בית

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
 • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
 • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית *3284
הוספת מידע על דחייה נוספת במועד תשלומי מע"מ

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

-->