יתומים בני משפחות שכולות זכאים למימון אבחוני לקויות למידה

אגף משפחות הנצחה במשרד הביטחון מסייע במימון אבחוני לקויות למידה ליתומים ממשפחות שכולות.

  • יתום אשר קיים חשש כי הוא בעל לקות למידה זכאי, על-פי המלצת גורם מקצועי, לקבל סיוע במימון אבחון לקויות למידה בשירות הפסיכולוגי חינוכי, או בניצן, או על-ידי פסיכולוג מומחה המורשה לבצע אבחון פסיכודידקטי.
  • גובה הסיוע - בהתאם לתעריפי ניצן.
  • ליתום מעל גיל 21 הלומד או מתעתד ללמוד וזקוק לאבחון לקויות למידה ע"פ המלצה בכתב של גורם מקצועי ו/או עובד שיקום – ניתן לאשר באופן חד-פעמי אבחון אחד בלבד עד לגובה הסכום המקובל, ובלבד שלא מומנו ע"י משרד הביטחון יותר מארבעה אבחונים בעבר.

מי זכאי?

  • יתומי צה"ל

תהליך מימוש הזכות

  • אלמנה שילדה זקוק לאבחון לקויות למידה מוזמנת לפנות לעובד הסוציאלי באזור מגוריה האחראי על המשפחות השכולות, לבדיקת הזכאות ולקבלת ייעוץ בנושא.
  • יתום מעל גיל 21 יפנה בעצמו לעובד הסוציאלי.
  • לבירור פרטים לגבי העו"ס האחראי, ניתן לפנות בטלפון 03-7776700.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות