יתומים של חללי צה"ל וכוחות הביטחון זכאים למימון אבחוני לקויות למידה בהתאם לתנאים שיפורטו
מי שאובחנו עם לקות למידה זכאים למימון שיעורי הוראה מותאמת (הוראה מתקנת)


יתומים של חללי צה"ל וכוחות הביטחון שקיבלו מגורם מקצועי המלצה לאבחון לקות למידה זכאים לקבל סיוע במימון האבחון.

היקף הסיוע

 • יתומים עד גיל 21 זכאים לקבל מימון עבור עד 4 אבחונים, בהתאם לצורך.
 • יתומים בגיל 30-21 יוכלו לקבל מימון עבור אבחון אחד, בתנאי שמומנו להם פחות מ-4 אבחונים לפני גיל 21.
 • גובה המימון (נכון לינואר 2024):
  • על אבחון פסיכודידקטי יינתן החזר של עד 2,773 ₪ (הסכום יעודכן בהתאם לתעריפי "ניצן")
  • על אבחון דידקטי יינתן החזר של עד 1,610 ₪ (הסכום יעודכן בהתאם לתעריפי "ניצן")
  • על אבחון קשב וריכוז יינתן החזר של עד 1,520 ₪

מי זכאי?

 • יתומים עד גיל 30 שגורם מקצועי המליץ לערוך להם אבחון לקות למידה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל עובדי הרווחה במחוז המטפל.
 • האבחון ייעשה על-ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי במקומות שבפיקוח משרד החינוך, או במכונים המוסמכים לעריכת אבחונים, או על-ידי פסיכולוגים ברמת מומחה ומעלה שמוסמכים לערוך אבחונים אלה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות