הקדמה:

צה"ל בשיתוף עם יחד למען החייל והסוכנות היהודית מעניקים כרטיסי חיוג לחיילים בודדים שהוריהם שוהים בחו"ל


חיילים בודדים שעלו לארץ ואשר הוריהם שוהים בחו"ל זכאים לקבל כרטיס חיוג המקנה 60 דקות שיחה בחודש לכלל היעדים בחו"ל.

מי זכאי?

 • חייל בודד שעלה לארץ לאחר גיל 16 והוריו שוהים בחו"ל.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את כרטיס החיוג, יש לפנות לרכזת תנאי השירות ביחידה (משקית ת"ש).
 • הוראות ההפעלה של כרטיס החיוג רשומות על גבי הכרטיס.
 • לא ניתן לצבור דקות שיחה מחודש לחודש ולא ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי על אי ניצול של ההטבה.
שימו לב
הגשת בקשות ת"ש באופן מקוון (במערכת דיגיטלית)
 • כיום ניתן לפתוח בקשת ת"ש באופן מקוון, באמצעות הטלפון הנייד או המחשב האישי.
 • בפעם הראשונה שמגישים בקשה במערכת הדיגיטלית, יש לפנות למש"קית ת"ש.
  • לאחר פתיחת הבקשה, היא תופיע באזור האישי של הפונה, עם פירוט האישורים הנדרשים.
  • יש להעלות לאזור האישי את האישורים הרלוונטיים.
  • האישורים יעודכנו במערכת הצבאית של סגל הת"ש לצורך המשך הטיפול בבקשה.
 • את הבקשות הבאות הפונים יוכלו לפתוח בעצמם במערכת.
 • למידע נוסף ראו באתר צה"ל.

חשוב לדעת

 • תוקף ההטבה מתעדכן מעת לעת בהתאם לתקציב המועבר על-ידי יחד למען החייל והסוכנות היהודית.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • צה"ל


מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים