יתומים של חללי צה"ל וכוחות הביטחון שאובחנו עם לקות למידה זכאים למימון שיעורי הוראה מותאמת (הוראה מתקנת) בתנאים שיפורטו


יתומים של חללי צה"ל וכוחות הביטחון זכאים למימון שיעורי הוראה מותאמת (הוראה מתקנת) אם הומלץ להם על קבלת השיעורים כאשר אובחנו עם לקות למידה.

היקף הסיוע

 • ניתן לקבל החזר של עד 156 ₪ לשעה (כולל מע"מ), נכון לינואר 2024.
 • הסיוע יינתן עבור עד 18 שעות לימוד בחודש לתקופה של שנתיים לכל היותר.
 • במקרים חריגים עשויים לקבל אישור מיוחד לתקופה של מעבר לשנתיים, או ליותר מ-18 שעות לימוד בחודש.

מי זכאי?

 • יתומים של חללי צה"ל וכוחות הביטחון שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם תלמידי בית ספר (יסודי/תיכון)
  2. אובחנה אצלם לקות למידה עם המלצה לקבל שיעורי הוראה מותאמת
  3. בבית ספרם או בקהילה לא ניתנים שירותי הוראה מותאמת

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לעו"ס במחוז המטפל.
 • אם הזכאות תאושר, הסיוע יינתן במשך שנתיים מאישור הזכאות ובהתאם להמלצת הגורם המאבחן על מספר שעות ההוראה המתקנת.
 • ההחזר הכספי ישולם בהצגת קבלות מקוריות של מורים שהוסמכו להוראה מותאמת או הצהרות של המורים עם תאריכי שעות הלימוד.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים