הקדמה:

יתומים בני משפחות שכולות זכאים למימון שיעורי הוראה מתקנת


אגף משפחות הנצחה במשרד הביטחון מסייע במימון שיעורי הוראה מתקנת ליתומים ממשפחות שכולות.

  • המימון ניתן למי שאובחן עם לקות למידה, ובהתאם להמלצת האבחון.
  • המימון ניתן עבור שיעורים הניתנים ע"י מורים שהוסמכו ללמד שיעורי הוראה מתקנת.

מי זכאי?

  • יתומי צה"ל שאובחנה אצלם לקות למידה.

תהליך מימוש הזכות

  • אלמנה שילדה זקוק לשיעורי הוראה מתקנת מוזמנת לפנות לעובד הסוציאלי באזור מגוריה האחראי על המשפחות השכולות, לבדיקת הזכאות ולקבלת ייעוץ בנושא.
  • לבירור פרטים לגבי העו"ס האחראי, ניתן לפנות בטלפון 03-7776700.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות