מנהלת החרדים הצבאית (מח"ץ) היא היחידה הצבאית המופקדת על שירות חרדים בצה"ל. מח"ץ הוקמה בשנת 2017 ומשמשת כסמכות המקצועית בתחום הליך גיוס חרדים לצה"ל וכן עוסקת בהכתבת מדיניות והכשרות מקצועיות המיועדות לחיילים חרדים. מח"ץ היא חלק מחטיבת תכנון ומנהל כח האדם בצה"ל (חתומכ"א) ופועלת תחת פיקוד אגף כוח האדם.

פרטים

שיוך:משרד הביטחון
אתר אינטרנט:לאתר
פייסבוק:לעמוד בפייסבוק
טלפון:052-6918897

תפקיד

מח"ץ מסייעת בשילוב חיילים חרדים בצה"ל בכל אפיקי השירות הצבאי – כלוחמים, כאנשי טכנולוגיה ולוגיסטיקה, באגפי המודיעין, התכנון, המבצעים, כוח האדם ועוד. כדי לאפשר שמירה מלאה על אורח החיים החרדי הקים צה"ל מסלולים ייחודיים המיועדים לחיילים מהציבור החרדי בלבד. מח"ץ מאפשרת לחיילים מועמדים לשירות ביטחון להכיר את מאפייני שירות החרדים בצה"ל ואת המסלולים והתפקידים השונים המוצעים להם במסגרתו.

נושאים וזכויות