בפורטל זה מפורטות תוכניות הפועלות ברחבי הארץ עבור צעירים, במטרה לסייע להם בבניית עתידם.

הפורטל מחולק בהתאם לתחומי התוכניות ואוכלוסיות היעד שלהן.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל