בפורטל זה מפורטות תוכניות הפועלות ברחבי הארץ עבור צעירים, במטרה לסייע להם בבניית עתידם.

הפורטל מחולק בהתאם לתחומי התוכניות ואוכלוסיות היעד שלהן.


גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל