חיילים בשירות חובה שאימצו ילד זכאים לקבלת מענק לרגל האימוץ
אם שני בני הזוג הם חיילים בשירות חובה, רק אחד מהם יהיה זכאי לקבל את המענק


חיילים בשירות חובה שאימצו ילד זכאים לקבלת מענק לרגל האימוץ.

  • גובה המענק יהיה בשיעור של שכר טוראי בשירות חובה.
  • למי שאימצו יותר מילד אחד, סכום המענק יוכפל במספר הילדים.
  • אם שני בני הזוג הם חיילים בשירות חובה, רק אחד מהם יהיה זכאי לקבל את המענק.

מי זכאי?

  • חיילים בשירות חובה שאימצו ילד במהלך שירותם.

תהליך מימוש הזכות

  • חייל או חיילת שאימצו ילד, ידווחו על כך לשליש ביחידתם ויצרפו תעודת אימוץ.
  • על היחידה עצמה לדווח על השינוי בטופס 19 (שינוי מצב משפחתי) למקשל"ר.
  • השינוי במצב המשפחתי יוזן ע"י מקשל"ר לקובץ רישום אישי, ולפיו יקבלו החייל או החיילת את המענק בתשלום השכר הקרוב למועד הדיווח או בחשבונם הסופי, אם לא יהיו זכאים לשכר עקב שחרורם.
  • לאחר הגשת הטפסים לשליש היחידה, מומלץ לוודא עימו כי הגיש את הטפסים למקשל"ר.

חשוב לדעת

  • חייל/ת שהציג/ה צו בית משפט המאשר כי אימצ/ה ילד שגילו אינו עולה על 10 שנים זכאי/ת לחופשת אימוץ בת 8 ימים. ניתן לנצל את החופשה החל מחודש לפני מועד תחילת האימוץ המתוכנן ועד חודש לאחר תחילת האימוץ.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים