חיילים בשירות חובה שנולד להם ילד זכאים לקבלת מענק לרגל הלידה
אם שני בני הזוג הם חיילים בשירות חובה, ישולם המענק רק לאחד מהם


חיילים בשירות חובה שנולד להם ילד זכאים לקבלת מענק לרגל הלידה.

  • גובה המענק יהיה בשיעור של שכר טוראי בשירות חובה.
  • אם נולד לחייל/ת יותר מילד אחד, סכום המענק יוכפל במספר הילדים.
  • אם שני בני הזוג הם חיילים בשירות חובה, ישולם המענק רק לאחד מהם.

מי זכאי?

  • חיילים בשירות חובה שנולד להם ילד.

תהליך מימוש הזכות

  • חייל או חיילת שנולד להם ילד, ידווחו על כך לשליש ביחידתם ויצרפו אישור לידה.
  • על היחידה עצמה לדווח על השינוי בטופס 19 (שינוי מצב משפחתי) למקשל"ר.
  • השינוי במצב המשפחתי יוזן ע"י מקשל"ר לקובץ רישום אישי, ולפיו יקבלו החייל או החיילת את המענק בתשלום השכר הקרוב למועד הדיווח או בחשבונם הסופי, אם לא יהיו זכאים לשכר עקב שחרורם.
  • לאחר הגשת הטפסים לשליש היחידה, מומלץ לוודא עימו כי הגיש את הטפסים למקשל"ר.

חשוב לדעת

  • חייל שנולד לו ילד במהלך שירות החובה זכאי לחופשת לידה בת 8 ימים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

  • צה"ל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים