נכי צה"ל וכוחות הביטחון זכאים למענק הבראה שנתי בהתאם לתנאים
התשלום הוא בסך 471.4 ₪ לכל יום הבראה


נכי צה"ל וכוחות הביטחון, שהוכרה להם נכות בשיעור 30% לפחות, או 10% לפחות במקרים שיפורטו, זכאים למענק הבראה שנתי.

 • התשלום הוא בסך 471.4 ₪ לכל יום הבראה (שווי של יום הבראה לעובדי מדינה).
 • מספר ימי ההבראה נקבע, בין השאר, לפי דרגת הנכות וסוג הפגיעה, כמפורט בהמשך.
דוגמה
נפגעי לב עם דרגת נכות 40% ומעלה זכאים ל-11 ימי הבראה. לכן המענק שיקבלו יהיה בסך 5,185.4 ₪ (11 כפול 471.4).

מי זכאי

 • מי שנקבעה להם נכות בשיעור 30% לפחות.
 • מי שנקבעה להם נכות בשיעור 10%-49% ומקבלים לפחות שנה ברציפות תגמול מיוחד (לא כולל מי שקיבלו הבראה בתור מתמודדי נפש).
שימו לב
מקבלי מענק הבראה עשויים להיות זכאים למימון ימי הבראה נוספים במקרים הבאים:
 • הם היו מאושפזים לפחות 3 ימים בגלל ניתוח, או לפחות 5 ימים מכל סיבה (למידע נוסף).
 • הוכרה להם פגיעה נפשית (למידע נוסף).

מי לא זכאי

 • מי שמאושפזים במשך 6 חודשים לפחות בבית חולים או במוסד טיפולי אחר (הזכאות תחושב להם באופן יחסי עבור החודשים שבהם לא שהו באשפוז באותה שנה).

מספר ימי ההבראה

מספר הימים בדרגות נכות עד 99%

דרגת הנכות מספר ימי ההבראה
30%-39% בכל סוגי הפגיעה 3 ימים
40%-49% בכל סוגי הפגיעה מלבד פגיעת לב 5 ימים
40% לפחות לנפגעי לב 11 ימים
50%-99% בכל סוגי הפגיעה 11 ימים
10%-49% למי שמתקיימים מתגמול מיוחד 7 ימים
30%-49% נכות מוכרת ו-50% לפחות נכות כוללת 8 ימים

מספר הימים בדרגת נכות 100%

 • במקרים הבאים מי שנקבעה להם דרגת נכות 100% זכאים ל-14 ימי הבראה ועוד 14 ימי הבראה למלווה (28 ימי הבראה בסך הכל):
  • משותקים (המיפלגיה, קוודרופלגיה, פרפלגיה), קטועי שתי ידיים או פגועי שתי ידיים.
  • עיוורים.
 • בכל שאר סוגי הפגיעות מי שנקבעה להם נכות של 100% זכאים ל-11 ימי הבראה ועוד 11 ימי הבראה למלווה (22 ימי הבראה בסך הכל).

מספר הימים בדרגת נכות 100% + (מיוחדת)

 • במקרים הבאים מי שנקבעה להם דרגה 100%+ (מיוחדת) זכאים ל-21 ימי הבראה ועוד 21 ימי הבראה למלווה (42 ימי הבראה בסך הכל):
  • משותקים בשתי רגליים לפחות (פרפלגיה, טריפלגיה, קוודריפלגיה), קטועי שתי רגליים, קטועי שתי ידיים או קטועי רגל אחת עם פגיעה ברגל השנייה.
  • עיוורים מגיל 50.
 • בכל שאר סוגי הפגיעות מי שנקבעה להם נכות בדרגה 100% + (מיוחדת) זכאים ל-14 ימי הבראה ועוד 14 ימי הבראה למלווה (28 ימי הבראה בסך הכל).

תהליך מימוש הזכות

 • המענק מצורף אוטומטית בכל שנה לתגמול חודש יוני.
 • לעיוורים מגיל 50 עם נכות 100%+ המענק משולם בחודש ספטמבר.
שימו לב
מי שמתגוררים בחו"ל באופן קבוע זכאים להמשיך לקבל את המענק ששולם להם בהיותם בישראל
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים