עובדים שהשלימו שנת עבודה אחת (12 חודשים) לפחות במקום עבודתם זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו במקום העבודה, על בסיס 418 ₪ ליום במגזר הפרטי ו-471.4 ₪ ליום במגזר הציבורי
לעובדי קבלן ולעובדים בענפים מסוימים נקבעו תנאים מיטיבים יותר מהתנאים שנקבעו לכלל העובדים (ראו "הרחבות" בהמשך)
לא ניתן לוותר על דמי ההבראה או על חלק מהם
לרשימת שאלות נפוצות לחצו כאן
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה


עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום העבודה (12 חודשים של יחסי עובד-מעסיק).

 • לאחר שהשלים העובד שנת עבודה (12 חודשים) אצל המעסיק, הוא זכאי לתשלום דמי הבראה רטרואקטיבית, החל מיום עבודתו הראשון.
 • תשלום דמי ההבראה ("השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש") אינו מותנה בכך שהעובד שהה בפועל בנופש או בבית הבראה.
 • דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה, בהתאם להיקף משרתו ובהתאם למשך העסקתו באותה שנה.
 • גובה דמי הבראה ליום במגזר הפרטי מתעדכן בדרך כלל בחודשי יולי, בהתאם לעליית מדד המחירים הכללי לצרכן, במסגרת צו הרחבה.
 • גובה דמי הבראה במגזר הציבורי מתעדכן בדרך כלל בחודש יוני, בהתאם להודעת הממונה על השכר.
 • לעובדי קבלן ולעובדים בענפים מסוימים נקבעו תנאים מיטיבים יותר מהתנאים שנקבעו לכלל העובדים. לדוגמה, ראו "הרחבות" בהמשך.
שימו לב
 • מתשלום דמי ההבראה שמשולם לעובדים בשנת 2024 על המעסיקים להפחית סכום השווה לשווי יום הבראה. עובדים במשרות חלקיות או שעבדו רק בחלק מהשנה ולעובדים מסוימים יופחת סכום נמוך יותר.
 • בנוסף, שווי יום הבראה הוקפא והוא יישאר כפי שהיה בשנת 2023 - 418 ₪ במגזר הפרטי ו-471.4 ₪ במגזר הציבורי.
 • המעסיקים יעבירו לרשות המיסים את הסכום שהופחת וכן את כל התשלומים שנחסכו מהם כתוצאה מהפחתת הסכומים ומהקפאת שווי יום ההבראה.
 • למידע נוסף ראו הפחתה והקפאה של דמי הבראה בשנת 2024.

גובה דמי ההבראה

מי זכאי?

 • עובדים שכירים שהשלימו לפחות שנת עבודה אחת אצל המעסיק, כולל:
  • עובדים במשרה חלקית
  • עובדים שבפועל עבדו רק בחלק מהימים במהלך השנה אך התקיימו יחסי עבודה בינם ובין המעסיק לפחות שנה אחת
  • עובדים שקיבלו הודעת פיטורים או מסרו הודעת התפטרות לפני שהשלימו שנת עבודה אחת, אבל הפיטורים או ההתפטרות נכנסו לתוקף לאחר שחלפה שנה (העסקת העובדים הסתיימה בפועל לאחר תום שנת עבודה)
 • עובדים שפוטרו בניגוד לחוק או שלא בתום לב זמן קצר לפני שהשלימו שנת עבודה באופן שמנע מהם להשלים שנת עבודה (ראו פסקי דין בהמשך).
 • גמלאים המקבלים פנסיה תקציבית ( למידע נוסף ראו דמי הבראה למקבלי קצבת פנסיה תקציבית).

חישוב מספר ימי ההבראה

 • מספר ימי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד במקום העבודה.
 • הטבלה הבאה מפרטת את מספר ימי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי (במגזר הציבורי מספרם גבוה יותר).

מספר ימי ההבראה בהתאם לוותק

שנות ותק של העובד מספר ימי הבראה
שנה ראשונה 5 ימים
שנה שנייה ושנה שלישית 6 ימים
שנים רביעית עד עשירית 7 ימים
שנים אחת עשרה עד חמש עשרה 8 ימים
שנים שש עשרה עד תשע עשרה 9 ימים
שנה עשרים ואילך 10 ימים
 • מתשלום דמי ההבראה שמשולם לעובדים בשנת 2024 על המעסיקים להפחית סכום השווה לשווי יום הבראה בהתאם לחלקיות המשרה של העובד ולהעביר אל רשות המסים את הסכום שהופחת בצירוף תשלומי החובה שנחסכו מהם כתוצאה מההפחתה, וזאת לצורך מימון הטבות למשרתי המילואים.
  • לעובדים שזכאים ל-5 ימי הבראה בשנה (עובדים בשנתם הראשונה) ושכרם הממוצע ב-3 חודשי העבודה האחרונים שלפני אפריל 2024 אינו עולה על 6,000 ש"ח X‏ היקף משרתם, יופחת סכום השווה לחצי יום הבראה (209 ₪ במגזר הפרטי ו-235.70 ₪ במגזר הציבורי) .
  • למידע נוסף ראו הפחתה והקפאה של דמי הבראה בשנת 2024.

חישוב דמי הבראה חלקיים

 • דמי ההבראה מחושבים באופן יחסי לפי חלקיות המשרה ובאופן יחסי לתקופת העסקה חלקית במהלך השנה.
דוגמה
עובד שהחל לעבוד במקום עבודה חדש ועבד שנה וחצי בחצי משרה -
 • עבור השנה הראשונה הוא יקבל דמי הבראה עבור יומיים וחצי (5 ימים X‏ 50% משרה).
 • עבור מחצית השנה השנייה הוא יקבל דמי הבראה עבור יום וחצי (6 ימים X‏ 50% משרה X‏ 1/2 שנה).

חישוב דמי הבראה לעובדים שעתיים

 • עובדים שעתיים שעובדים מספר שעות קבוע בכל שבוע
  • לעובדים שעתיים (ששכרם משולם על בסיס מספר השעות שעבדו בפועל) שעובדים מספר שעות שבועיות קבוע, היקף המשרה יחושב באמצעות חלוקת מספר שעות העבודה השבועיות שלהם כולל שעות היעדרות בתשלום ב-42.
  • גובה דמי ההבראה שלהם זכאי עובד שעתי יחושב באופן הבא:
מספר שעות העבודה השבועיות של העובד X מספר ימי הבראה שהוא זכאי לו לפי הוותק X שווי יום הבראה, וכל זאת חלקי 42.
דוגמה
 • עובדת עם ותק של 10 שנים במקום העבודה עובדת 18 שעות בשבוע.
 • מכיוון שעבדה 10 שנים, היא זכאית ל-7 ימי הבראה (על-פי הטבלה למעלה).
 • תשלום ליום הבראה הוא 418 ₪.
 • חישוב דמי ההבראה: 1,254 ₪ = 42 / ‏ 18 ‏X‏ 418 ‏X‏ 7 ימים.
 • עובדים שעתיים שעובדים מספר שעות קבוע בכל חודש
  • לעובדים שעתיים (ששכרם משולם על בסיס מספר השעות שעבדו בפועל) שעובדים מספר שעות חודשיות קבוע, חישוב היקף המשרה יכול להיעשות גם על-פי מספר השעות החודשיות שלהם חלקי 182.
 • עובדים שעתיים שעובדים בהיקף שעות משתנה
  • חישוב דמי ההבראה יעשה בהתאם למספר השעות החודשיות הממוצע של העובדים ב-12 החודשים האחרונים חלקי 182 שעות או כפי שקבוע במקום העבודה.
  • כדי לקבוע את מספר השעות הממוצע יש לחשב את מספר השעות שהם עבדו במהלך 12 החודשים האחרונים ולחלק ב-12.
  • את התוצאה שהתקבלה מכפילים בסכום דמי ההבראה ליום ובמספר ימי ההבראה בהתאם לוותק של העובדים, ומחלקים ב-182.
דוגמה
 • עובדת שעתית בהיקף שעות משתנה, שעבדה במהלך שנתה השלישית במקום העבודה -
  • 60 שעות בכל חודש במשך 4 חודשים
  • 90 שעות בכל חודש במשך 3 חודשים
  • 120 שעות בכל חודש במשך 5 חודשים
 • ממוצע השעות החודשיות שעבדה באותה שנה: 92.5 = 12 / (120 X‏ 5 + 90 X‏ 3 + 60 X‏ 4)
 • מכיוון שזו שנתה השלישית במקום העבודה, היא זכאית באותה שנה ל-6 ימי הבראה (לפי הטבלה למעלה).
 • תשלום ליום הבראה הוא 418 ₪.
 • דמי ההבראה שהעובדת זכאית להם בשנה זו:
1,274.67 ₪ = 182 / ‏ 92.5 ‏ X ‏ 418 ‏ X ‏ 6 ימים.
 • בקביעת מספר שעות העבודה של העובדים לצורך קביעת היקף משרתם יש לקחת בחשבון חופשות שבהן הם זכאים לשכר, כגון: ימי חג בתשלום, ימי מחלה שזכאים עבורם לדמי מחלה או ימי חופשה שזכאים עבורם לדמי חופשה.
דוגמה
 • עובד עבד במשך חודש 174 שעות בפועל.
 • העובד נעדר 8 שעות במהלך החודש עקב מחלה שבהן היה זכאי לדמי מחלה.
 • לצורך קביעת היקף משרתו ייחשב העובד כאילו עבד 182 שעות בחודש.
 • למידע נוסף ראו חישוב היקף משרה של עובד לפי שעות.
 • טיפ
  לחישוב דמי ההבראה ניתן להיעזר במחשבון של עמותת קו לעובד

  תהליך מימוש הזכות

  • את דמי ההבראה ניתן לשלם ב-3 דרכים - בתשלום אחת לשנה, בתשלומים חודשיים, או על-ידי מימון של נופש (במקום תשלום דמי ההבראה).

  תשלום שנתי

  • ברוב מקומות העבודה נהוג לבצע את תשלום דמי ההבראה בתשלום שנתי יחיד וכתוספת לאחת המשכורות.
  • דמי ההבראה משולמים לרוב כתוספת לאחת המשכורות של חודשי הקיץ (יוני - ספטמבר), אך ניתן להוסיף את דמי ההבראה למשכורת של חודש אחר במהלך השנה, בהתאם לנוהג במקום העבודה הספציפי. גמלאים המקבלים פנסיה תקציבית מקבלים את דמי ההבראה יחד עם קצבת הפנסיה של חודש יוני.
  • עובד שעד למועד תשלום דמי ההבראה טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל את דמי ההבראה במועד החלוקה הבא בשנה העוקבת. בדמי ההבראה שיקבל תחושב גם השנה הקודמת.
  דוגמה
  עובד שכיר החל לעבוד ב-01.04.2023, במקום עבודה שדמי ההבראה משולמים בו בחודש יולי.
  • מכיוון שביולי 2023 טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל העובד דמי הבראה לראשונה ביולי 2024, כאשר התשלום יכלול הן את דמי ההבראה עבור שנת עבודתו הראשונה והן את דמי ההבראה עבור חלק שנת העבודה השנייה (אפריל-יוני 2024):
   • עבור השנה הראשונה שעבד הוא יקבל 5 ימי הבראה.
   • עבור השנה השנייה הוא זכאי ל-6 ימי הבראה, אולם מכיוון שפועל, נכון ליולי 2024 הוא השלים רק 3 חודשים מתוך השנה השנייה לעבודתו (אפריל-יוני), שהם רבע שנה, הוא זכאי במועד זה רק לרבע ממכסת ימי ההבראה של השנה השנייה - כלומר יום וחצי (לפי החישוב: 1/4 שנה X‏ 6 ימי הבראה).
  • סה"כ יקבל העובד ביולי 2024 תשלום עבור 6.5 ימי הבראה (5 עבור השנה הראשונה ו-1.5 על רבע מהשנה השנייה): 2,717 ₪ = 418 ₪ X‏ 6.5.
  • ביולי 2025 (לאחר שהעובד ישלים שנתיים ורבע של עבודה) ישולמו לו דמי הבראה עבור 9 חודשים (שהם 3/4 שנה) מהשנה השנייה לעבודתו ועוד שלושה חודשים (שהם 1/4 שנה) משנת עבודתו השלישית (סה"כ 6 ימים).

  תשלום חודשי

  • עובד ומעסיק רשאים להסכים כי השכר המשולם לעובד מדי חודש כבר כולל בתוכו דמי הבראה.
  • לשם כך, חובה על המעסיק לקבוע זאת במפורש בחוזה ההעסקה של העובד וכן לייחד שורה נפרדת לתשלום דמי ההבראה בתלוש השכר (כלומר להפריד את תשלום דמי ההבראה משאר רכיבי השכר).
  • מעסיק שלא קבע זאת במפורש בחוזה העסקה ולא ייחד שורה נפרדת לדמי ההבראה בתלושי השכר החודשיים של העובד, אך טוען בדיעבד כי השכר ששולם כבר כולל בתוכו את דמי ההבראה, יצטרך להוכיח זאת בבית הדין לעבודה באמצעות ראיות אחרות.
  • חישוב דמי ההבראה הניתנים בתשלומים חודשיים ייעשה באמצעות חלוקת סכום דמי ההבראה השנתי המגיע לעובד (לפי הוותק שלו במקום העבודה) ל-12.
  • בכל מקרה, אסור למעסיק לשלם שכר בסיס הנמוך משכר המינימום. כלומר, אם השכר המשולם לעובד הוא שכר מינימום, המעסיק לא יכול לטעון כי שכר זה כולל בתוכו את דמי ההבראה, שכן משמעות הדבר ששכר הבסיס המשולם (ללא דמי ההבראה) נמוך משכר המינימום, והדבר מהווה עבירה על החוק.
  • תשלום חודשי לעובד חדש שטרם השלים שנה מלאה במקום העבודה, יכול להיעשות באחת משתי הדרכים:
   1. תשלום דמי ההבראה החל מהחודש הראשון לעבודה - במקרה כזה נהוג להחתים את העובד על הסכם לפיו במקרה שהוא אינו משלים שנה מלאה הוא מתחייב להחזיר את הסכומים שקיבל על חשבון דמי ההבראה או לאפשר למעסיק לקזז את הסכומים הללו מסכומים אחרים שהמעסיק עשוי להיות חייב לעובד.
   2. להמתין עד שהעובד ישלים שנה מלאה ולשלם לו את דמי ההבראה בעבור אותה השנה בתשלום יחיד, ולשלם תשלומים חודשיים החל מהשנה השנייה.
  • עובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון, המועסקים כעובדים שעתיים, זכאים לקבל את דמי ההבראה באופן יחסי בכל חודש. למידע נוסף ראו:

  מימון של נופש במקום תשלום דמי ההבראה

  • מעסיק רשאי להוציא את העובדים לנופש על חשבונו במקום לשלם להם דמי הבראה.
  • היציאה לנופש יכולה להחליף את תשלום דמי ההבראה אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
   1. הודעה מראש - המעסיק חייב להודיע לעובדים מראש ובצורה מפורשת כי היציאה לנופש היא על חשבון דמי ההבראה (ולא לצורך מטרה אחרת, כגון גיבוש חברתי).
   2. הסכמת העובדים - על העובדים להסכים לכך שדמי ההבראה ישולמו בדרך של יציאה לנופש. ההסכמה יכולה להיות מפורשת או באמצעות התנהגות. עצם היציאה לנופש בפועל על-ידי העובד פירושה שהוא מסכים לכך.
   3. שווי הנופש - עלות הנופש צריכה להיות לפחות בשווי דמי ההבראה המגיעים לעובדים. אם עלות הנופש נמוכה מסכום דמי ההבראה שמגיע לעובדים, על המעסיק לשלם לעובדים את ההפרש.
  שימו לב
  מימון הנופש נחשב כהטבה לצרכי מס, כלומר, העובדים יידרשו לשלם מס הכנסה על הנופש. המס ינוכה מתוך השכר

  .

  הפרת החובה של המעסיק

  שימו לב
  עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.

  צבירת זכויות להבראה במהלך היעדרויות

  דמי הבראה וחופשה ללא תשלום (חל"ת)

  • חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת שלא מתקיימים בה יחסי עובד-מעסיק, לא צוברות ותק לחישוב הזכאות לדמי הבראה. * כלומר, בחישוב הוותק בעבודה שלפיו מחושבים דמי ההבראה, לא מובאת בחשבון התקופה בה שהה העובד בחופשה ללא תשלום, והעובד אינו זכאי לתשלום דמי הבראה עבור התקופה בה שהה בחל"ת.
  דוגמה
  • עובד החל לעבוד אצל המעסיק ביולי 2019 ועבד עד אפריל 2020.
  • בחודשים אפריל- יוני (3 חודשים) יצא העובד לחל"ת עקב משבר הקורונה ושב לעבודתו ביולי 2020.
  • בעת תשלום דמי ההבראה בחודש יולי 2020, העובד לא זכאי לדמי הבראה שכן בחישוב הוותק של העובד לא מובאת בחשבון תקופת החל"ת, ולכן הוותק שלו בפועל הוא 9 חודשים בלבד.
  • לאחר 3 חודשי עבודה ( יולי - אוגוסט - ספטמבר 2020) השלים העובד ותק של שנה לצורך זכאותו לדמי הבראה.
  • בחודש יולי 2021, יהיה זכאי העובד ל-9.5 ימי הבראה:
   • 5 ימים עבור שנת עבודתו הראשונה שהסתיימה בספטמבר 2020.
   • 4.5 ימים עבור 9 חודשי עבודתו בשנה השנייה (אוקטובר 2020-יוני 2021).
  • אם במועד התשלום של דמי ההבראה (למשל בחודשים יוני-אוגוסט), העובד שוהה בחל"ת, המעסיק לא צריך לשלם לו במועד זה את דמי ההבראה (כולל עבור תקופת העבודה שלפני החל"ת). העובד יהיה זכאי לתשלום דמי ההבראה עבור תקופה זו לאחר חזרתו לעבודה. אם העובד פוטר או התפטר מהעבודה במהלך החל"ת, על המעסיק לשלם לעובד את יתרת דמי ההבראה (פדיון דמי הבראה) במסגרת גמר החשבון עם סיום יחסי העבודה.

  דמי הבראה וחופשה, מחלה או מילואים

  • תקופות ההיעדרות הבאות צוברות ותק להבראה:
   • חופשה בתשלום - תקופת היעדרות בשל חופשה צוברת ותק להבראה, כל עוד החופשה היא בתשלום והעובד זכאי לתשלום דמי חופשה עבור היעדרות זו.
   • היעדרות על חשבון ימי מחלה- תקופת היעדרות בשל מחלה צוברת ותק להבראה, כל עוד ההיעדרות היא בתשלום והעובד זכאי לתשלום דמי מחלה עבור היעדרות זו.
   • מילואים - עובד הנמצא במילואים זכאי לדמי הבראה עבור תקופה זו.

  חופשת לידה (תקופת לידה והורות)

  • על-פי סעיף 6 לצו ההרחבה חופשת לידה (תקופת לידה והורות) תובא בחשבון בקביעת תקופת הזכאות לדמי הבראה.
  • כלומר, תקופת חופשת הלידה נחשבת חלק מתקופת הזכאות לדמי הבראה והעובד/ת זכאים לתשלום דמי הבראה עבור תקופה זו.
  • עובדות ועובדים שנמצאים בחופשת לידה בחודש שבו המעסיק משלם את דמי ההבראה זכאים לקבל אותם למרות שלא עבדו בפועל באותו חודש.

  שמירת היריון

  • חוק עבודת נשים קובע כי היעדרות בגין שמירת היריון לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת (ראו סעיף 7(ג)(1) לחוק), ועל כן יש להביא בחשבון את תקופת שמירת ההיריון בחישוב דמי ההבראה.
  • יחד עם זאת, קיימת מחלוקת בפסיקה האם תקופת שמירת ההיריון נספרת רק לצורך עמידה בתנאי הסף של שנת וותק אך לא מזכה בתשלום דמי הבראה, או שהעובדת זכאית לתשלום דמי הבראה בגין כל תקופת שמירת ההיריון. ישנם מספר פסקי דין של בית הדין האזורי לעבודה בהם נפסק שהעובדת זכאית לתשלום דמי הבראה עבור התקופה בה שהתה בשמירת לידה, אולם יש גם פסיקה ממנה עולה שתקופת שמירת היריון תבוא בחשבון בבדיקה אם עברה שנה אחת של ותק לצורך זכאות עקרונית לדמי הבראה, אך לא תבוא בחשבון לצורך קביעת שווי הזכאות להבראה. (ראו רשימת פסקי דין בהמשך). טרם התקבל פסק דין מחייב של בית הדין הארצי בסוגיה זו.

  תאונת עבודה

  • היעדרות בשל תאונת עבודה אינה מזכה בשכר מטעם המעסיק, אך מזכה בדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • בית הדין האזורי לעבודה פסק כי יש לראות בתקופת תאונת עבודה כחופשה ללא תשלום שאינה צוברת ותק להבראה. טרם התקבל פסק דין מחייב של בית הדין הארצי.

  פדיון דמי הבראה (בגין שנים קודמות שבהן לא שולמו דמי הבראה)

  • תביעה לתשלום פדיון דמי הבראה במהלך תקופת העבודה - עובד שלא קיבל דמי הבראה במהלך תקופת עבודתו (או בחלקה) והוא עדיין מועסק אצל אותו מעסיק, זכאי לתבוע את פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו לשנת עבודתו הנוכחית, נוסף על דמי ההבראה המגיעים לו בשנה השוטפת.
  • תביעה לתשלום פדיון דמי הבראה לאחר סיום תקופת העבודה - עובד שסיים את העסקתו רשאי לתבוע פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה.
  • למידע נוסף ראו פדיון דמי הבראה.

  דמי הבראה בשנים קודמות

  • גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי משתנה בדרך כלל בחודש יולי, וחל מחודש יולי עד לתום חודש יוני בשנה שאחריה.
  • גובה דמי ההבראה במגזר הציבורי משתנה בדרך כלל בחודש יוני, וחל מחודש יוני עד לתום חודש מאי בשנה שאחריה.
  שנה מגזר פרטי (החל מחודש יולי) מגזר ציבורי (החל מחודש יוני)
  2022 378 ₪ 449 ₪
  2021 378 ₪ 432 ₪
  2020 378 ₪ 429 ₪
  2019 378 ₪ 432 ₪
  2018 378 ₪ 426 ₪
  2017 378 ₪ 424 ₪
  2016 378 ₪ 421 ₪
  2015 378 ₪ 425 ₪
  2014 378 ₪ 427 ₪
  2013 374 ₪ 423 ₪
  2012 371 ₪ 420 ₪
  2011 365 ₪ 411 ₪
  2010 351 ₪ 395 ₪
  2009 340 ₪ 383 ₪
  2008 331 ₪ 372 ₪
  2007 318 ₪ 355 ₪
  2006 318 ₪ 360 ₪
  2005 307 ₪ 346 ₪

  חשוב לדעת

  • עובדים לא רשאים לוותר על דמי ההבראה או על חלק מהם. גם אם עובד נאלץ או הסכים לוותר על הסכומים שמגיעים לו בגלל חוסר הבנה או בלחץ המעסיק, אין להסכמה שלו תוקף מחייב.
  • עובדים שזכאים לדמי הבראה אך סיימו את העסקתם לפני המועד שבו המעסיק משלם את דמי ההבראה, זכאים לקבל את דמי ההבראה במשכורתם האחרונה.
  • דמי הבראה חייבים במס הכנסה, בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות', אך לא נכללים בשכר שממנו יש להפריש לביטוח פנסיוני ובשכר המשמש לחישוב פיצויי פיטורים.

  הרחבות

  • יש עובדים המועסקים בענפים מסוימים שחל עליהם הסכם קיבוצי שבמסגרתו הם זכאים לדמי הבראה גבוהים יותר.
  • אם בהסכם הקיבוצי הוסכם על דמי הבראה גבוהים יותר מהאמור בצו ההרחבה הכללי שחל על כלל העובדים, העובד יהיה זכאי לדמי ההבראה המיטיבים.
  • להלן דוגמאות של ענפים שבהם זכאים העובדים לדמי הבראה גבוהים יותר:
  אוכלוסייה הסבר ערך מיוחד
  עובדי חברות שמירה ואבטחה עובדי שמירה ואבטחה זכאים לדמי הבראה גבוהים יותר מאלה הקבועים בצו ההרחבה. דמי הבראה לעובדי שמירה ואבטחה
  עובדי חברות ניקיון ותחזוקה עובדי ניקיון בחברת ניקיון זכאים לדמי הבראה מוגדלים המתבטאים הן במספר ימי ההבראה השנתיים שלהם הם זכאים, והן בשווי יום הבראה, המחושב על-פי התעריף במגזר הציבורי (גם לעובדי ניקיון במגזר הפרטי).
  עובדי קבלן שמירת זכויות בעת חילופי קבלנים: במקרה שהקבלן עוזב והעובד נשאר באותו מקום עבודה, הוותק של אותו עובד במקום העבודה לא מתאפס והוא זכאי לדמי הבראה, חופשה, תוספת ותק, פנסיה, הודעה מוקדמת וכו' - לפי הוותק הכולל באותו מקום עבודה. דמי הבראה לעובדי קבלן (חברות כוח אדם)
  מלצרים ועובדי אולמות וגני אירועים עובדים באולמות ובגני אירועים זכאים לימי הבראה נוספים: עבור השנה השנייה עד החמישית - 7 ימי הבראה ועבור השנה השישית ואילך - 10 ימים. המעסיק יכול לשלם את דמי ההבראה אחת לשנה בחודש אוגוסט או לפרוס אותם לתשלומים חודשיים, לפי שיקול דעתו. דמי הבראה לעובדי אולמות וגני אירועים
  עובדים בענף המלונאות עובדים שסיימו לפחות 10 חודשי עבודה במלון זכאים עבור השנה הראשונה ל-5 ימי הבראה, עבור השנה השנייה עד החמישית -7 ימים, עבור השנה השישית עד התשיעית - 8 ימים, עבור השנה העשירית עד השתיים עשרה - 10 ימים, ומהשנה השלוש עשרה ואילך - 12 ימים. מי שעבד פחות מ-240 יום בשנה זכאי למספר ימי הבראה באופן יחסי. ייתכנו הטבות נוספות בהתאם להסכמים קיבוציים שנחתמים מעת לעת. זכותון עובדים בענף המלונאות
  עובדים בתעשיית המתכת, החשמל והאלקטרוניקה
  • צו ההרחבה בענף תעשיית המתכת, החשמל והאלקטרוניקה 2004 מעניק לעובדים אלה מספר גבוה יותר של ימי הבראה מהשנה התשיעית: עבור השנים התשיעית והעשירית - 8 ימים, עבור השנה האחת עשרה - 9 ימים, ומהשנה השתיים עשרה ואילך - 10 ימים. בשנים הראשונה עד השמינית הזכאות זהה לזו שנקבעה עבור כל העובדים.
  • צו ההרחבה חל על מקומות עבודה המעסיקים עד 20 עובדים, לא כולל עובדים שתנאי עבודתם מוסדרים בהסכמים קיבוציים או עובדים בתחום פיתוח תוכנה בענף האלקטרוניקה.
  עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין) עובדים בענף הבנייה והשיפוצים זכאים למספר גדול יותר של ימי הבראה ודמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד בענף הבניין או השיפוצים, ולא אצל מעסיק מסוים. דמי הבראה לעובדי בניין ושיפוצים
  עובדים בשירות המדינה עובדי מדינה זכאים למספר גבוה יותר של דמי הבראה בהתאם לדירוג ולמקצוע שלהם. למידע נוסף ראו: פרק 28.2 בתקש"יר

  שאלות נפוצות

  באיזה מועד משולמים דמי הבראה?

  דמי הבראה משולמים לרוב כתוספת לאחת המשכורות של חודשי הקיץ (יוני-ספטמבר), אך ניתן להוסיף את דמי ההבראה למשכורת של חודש אחר במשך השנה, בהתאם לנוהג במקום העבודה הספציפי.

  האם עובד שיצא לחל"ת זכאי בתקופה זו לדמי הבראה?

  לא. העובד אינו זכאי לתשלום דמי הבראה בעבור התקופה שהיה בחל"ת.

  האם עובד שהועסק 11.5 חודשים זכאי לדמי הבראה?

  על פי החוק, רק עובד שעבד לפחות שנה אצל המעסיק זכאי לדמי הבראה. עם זאת, עובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת או בחוסר תום לב סמוך לתום שנת עבודתו הראשונה, זכאי לפיצוי בגובה דמי ההבראה.

  האם עובד שעתי המועסק במשרה חלקית זכאי לדמי הבראה מלאים?

  לא. דמי ההבראה מחושבים באופן יחסי לפי חלקיות המשרה ובאופן יחסי לתקופת ההעסקה החלקית במשך השנה. סכום דמי ההבראה יחושב על פי הנוסחה הבאה: מספר שעות העבודה השבועיות של העובד X מספר ימי הבראה שהוא זכאי להם לפי הוותק X שווי יום הבראה, וכל זאת חלקי 42.

  האם עובד שהמעסיק לא שילם לו את מלוא דמי ההבראה בתקופת עבודתו זכאי לפדיון דמי הבראה בסיום עבודתו?

  כן. עובד שסיים את העסקתו רשאי לתבוע פדיון דמי הבראה בערך דמי ההבראה שלא שולמו לו ב-7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  • עובד שפוטר סמוך לשנת עבודתו הראשונה ללא הודעה מוקדמת, זכאי לפיצוי בגובה דמי הבראה.
  • עב (י-ם) 2369/07 - בית הדין האזורי לעבודה ציין כי אם היה מוכח לו שפיטורי העובד נבעו מכוונה להתחמק מתשלום זכויותיו של התובע, ניתן היה להסתמך על חוסר תום לב בביצוע חוזה העבודה כדי להגיע למסקנה שהתובע זכאי לדמי הבראה, למרות העובדה שלא השלים שנת עבודה.
  • סעש (ת"א) 2386-07-16 בית הדין האזורי לעבודה קבע, שהעובדת זכאית לדמי הבראה, על אף שעבדה במשך 11 חודשים ושלושה שבועות בלבד, וסיום העבודה היה מספר ימים לפני סיום שנה להעסקתה.
  • תב"ע נד/ 3-1691
  • (ראו דמ (ב"ש) 2816/04 - תקופת ההיעדרות בשל שמירת היריון צוברת ותק להבראה, והעובדת זכאית לתשלום דמי הבראה עבור התקופה בה שהתה בשמירת הריון.
  • דמ 2397/03 -תקופת ההיעדרות בשל שמירת היריון צוברת ותק להבראה, והעובדת זכאית לתשלום דמי הבראה בגין התקופה בה שהתה בשמירת היריון.
  • דמ (ת"א) 10206-06-22-תקופת ההיעדרות בשל שמירת היריון צוברת ותק להבראה, והעובדת זכאית לתשלום דמי הבראה בגין התקופה בה שהתה בשמירת היריון.
  • סע (חי') 13238-06-11 - תקופת שמירת היריון תבוא בחשבון בבדיקה אם עברה שנה אחת של ותק לצורך זכאות עקרונית לדמי הבראה, אך לא תבוא בחשבון לצורך קביעת שווי הזכאות להבראה.
  • סעש (נצ') 25234-07-12‏- העובדת אינה זכאית לפדיון דמי הבראה עבור התקופה בה שהתה בשמירת היריון.
  • סע"ש (ת"א) 38646-01-13 - בית הדין האזורי לעבודה קבע כי היות שבתקופה של תאונת עבודה העובד אינו זכאי לשכר מהמעסיק, הרי שיש לראות תקופה זו כחופשה ללא תשלום, שאינה צוברת זכויות. לכן תקופת ההיעדרות בשל תאונת עבודה לא צוברת ותק להבראה.

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופירסומים