נכי צה"ל וכוחות הביטחון שחוכרים דירה/בית בחכירה לדורות עשויים לקבל הלוואה או מענק לצורך חידוש חוזה החכירה
הזכאות היא חד-פעמית ונקבעת בהתאם לסוג הפגיעה ולדרגת הנכות


נכי צה"ל וכוחות הביטחון שחוכרים דירה/בית בחכירה לדורות עשויים לקבל הלוואה או מענק חד-פעמיים לצורך חידוש חוזה החכירה.

 • הזכאות נקבעת בהתאם לסוג הפגיעה ולדרגת הנכות שהוכרה להם.

זכאות להלוואה

מי זכאי?

 • נכי צה"ל וכוחות הביטחון שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה להם נכות בשיעור 20%-100%.
  2. אם נקבעה נכות זמנית היא צריכה להיות בתוקף עוד 6 חודשים לפחות ונדרש אישור מרופא אגף השיקום שהנכות הקבועה לא תהיה נמוכה מ-20%.
  3. אין בבעלותם דירה נוספת, או חלק מדירה בשיעור שעולה על 33% ובשווי שעולה על 528,000 ₪ (עם זאת, בעלות על חלק בדירה לא תיחשב למי שיוכיחו כי לא ניתן למכור את החלק).
  4. הם לא קיבלו סיוע (מענק או הלוואה) לרכישת דירה ראשונה או להחלפת דירה.
  5. הם לא קיבלו הלוואה לפירעון משכנתא.

גובה ההלוואה

סכומי ההלוואה בהתאם לדרגת הנכות (נכון ליוני 2023)
דרגת נכות גובה ההלוואה
20%-29% עד 64,724 ₪
30%-39% עד 103,360 ₪
30%-34% על פגיעה ברגליים, פגיעת ראש או פגיעה נפשית (כולל פוסט טראומה) עד 142,022 ₪
40%-49% עד 194,390 ₪
50%-69% עד 287,197 ₪
70%-99% עד 321,367 ₪
100% עד 418,511 ₪

זכאות למענק

מי זכאי?

 • נכי צה"ל וכוחות הביטחון שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה להם נכות לצמיתות באחת מהדרגות -
   • 35% ומעלה על פגיעה ברגליים, פגיעת ראש או פגיעה נפשית (כולל פוסט טראומה).
   • 50% ומעלה על כל סוגי הפגיעות.
  2. אין בבעלותם דירה נוספת, או חלק מדירה בשיעור שעולה על 33% ובשווי שעולה על 528,000 ₪ (עם זאת, בעלות על חלק בדירה לא תיחשב למי שיוכיחו כי לא ניתן למכור את החלק).
  3. הם לא קיבלו סיוע (מענק או הלוואה) לרכישת דירה ראשונה או להחלפת דירה.

סכומי המענק

 • למי שנקבעה דרגת נכות עד 100% סכום המענק הוא ₪159,250.
 • לבעלי דרגת 100%+ (מיוחדת) סכום המענק נקבע לפי סוג הפגיעה:
שיעורי המענק המירביים (נכון ליוני 2023)
סוג הפגיעה סכום המענק
 • שיתוק בשתי רגליים
 • שיתוק ב-4 גפיים
 • פגיעת ראש
 • קטיעת שתי רגליים
 • קטיעת יד ורגל
עד 2,947,056 ₪
שאר סוגי הפגיעות בדרגה 100%+ עד 2,475,705 ₪

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים