נכי צה"ל וכוחות הביטחון זכאים לקבל הלוואה לצורך פירעון מוקדם של משכנתא בהתאם לתנאים שיפורטו

נכי צה"ל וכוחות הביטחון שלקחו משכנתא עשויים לקבל הלוואה חד-פעמית לצורך פירעון מוקדם (חלקי או מלא) של המשכנתא, כדי להקל על התשלומים החודשיים.

מי זכאי?

 • נכי צה"ל וכוחות הביטחון שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה להם נכות בשיעור 20% לפחות (או הוכרו לפנים משורת הדין).
   • אם נקבעה נכות זמנית היא צריכה להיות בתוקף לפחות עוד 6 חודשים ונדרש אישור מרופא אגף השיקום שהנכות הקבועה לא תהיה נמוכה מ-20%.
  2. הם לא קיבלו סיוע (הלוואה או מענק) ברכישת דירה ראשונה או בהחלפת דירה.
  3. הם לא קיבלו סיוע בחידוש חוזה חכירה.

תהליך מימוש הזכות

 • מגישים למחלקת הרווחה במחוז את המסמכים הבאים:
  1. טופס בקשה להלוואה לכיסוי משכנתא.
  2. אישור מהבנק המפרט את תנאי המשכנתא והוכחת תשלום.
  3. העתק מהפנייה לבנק בבקשה לפריסה נוחה של המשכנתא ותשובת הבנק.
  4. ברכישת דירה ראשונה – חוזה רכישה.
  5. בהחלפת דירה – חוזה רכישה וחוזה מכירה.
 • תוקף אישור ההלוואה הוא למשך שנה והיא ניתנת על ידי בנק אוצר החייל.
 • ההלוואה תירשם לפקודת הבנק למשכנתאות, ולא תועבר לחשבון הבנק של הפונה.
 • לפרטים נוספים על תהליך קבלת ההלוואה ראו באתר אגף השיקום.

היקף ההלוואה

סכומי ההלוואה בהתאם לדרגת הנכות (נכון ליוני 2023)
דרגת נכות גובה ההלוואה
20%-29% עד 129,447 ₪
30%-39% עד 206,720 ₪
30%-34% על פגיעה ברגליים, פגיעת ראש או פגיעה נפשית (כולל פוסט טראומה) עד 284,043 ₪
40%-49% עד 388,781 ₪
50%-69% עד 574,394 ₪
70%-99% עד 642,735 ₪
100% עד 837,022 ₪
 • בעלי דרגת נכות מיוחדת 100%+ זכאים להלוואה בשיעור של עד 75% מסכום המענק שהיו מקבלים לרכישת דירה.
 • מי שדרגת הנכות הועלתה להם אחרי שקיבלו את ההלוואה יהיו זכאים להפרש שבין סכום ההלוואה בדרגה העדכנית לסכום ההלוואה שקיבלו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים