חיילים בשירות חובה זכאים לקבלת מענק בגין נישואיהם


חיילים בשירות חובה הנישאים זכאים לקבלת מענק לרגל נישואיהם.

 • גובה המענק יהיה בשיעור שכרו של טוראי בשירות חובה.

מי זכאי?

 • חייל בשירות חובה שנישא.
 • חיילת שנישאה לאחר ששירתה בצה"ל לפחות שנה אחת. לחישוב תקופה זו לא יובאו בחשבון תקופות הנחשבות בהתאם לפקודות הצבא כתקופות בלתי נמנות.

תהליך מימוש הזכות

 • חייל שנישא, ידווח על כך לשליש ביחידתו, ויצרף את אחד מהמסמכים הבאים:
  • תצלום תעודת נישואין
  • כתובה
 • על היחידה עצמה לדווח על השינוי בטופס 19 (שינוי מצב משפחתי) למקשל"ר.
 • לאחר הגשת הטפסים לשליש היחידה, מומלץ לוודא עימו כי הגיש את הטפסים למקשל"ר.
 • השינוי במצב המשפחתי יוזן ע"י מקשל"ר לקובץ רישום אישי, ולפיו יקבלו החייל או החיילת את מענק הנישואין בתשלום השכר הקרוב למועד הדיווח או בחשבונם הסופי, אם לא יהיו זכאים לשכר עקב שחרורם.

הצהרה על נישואים אזרחיים

 • חייל המעוניין להצהיר על נישואים אזרחיים ישלח בקשה בדוא"ל למרכז השירות של יחידת מיטב, לכתובת meitav@.idf.gov.il.
 • יש לצרף לבקשה עותק של תעודת הנישואין המוכרת במשרד הפנים (אם משרד הפנים מכיר בנישואים, לשכת הגיוס תכיר בהם).
 • ראו שאלות ותשובות בנושאי פרט ותנאי שירות באתר צה"ל.

חשוב לדעת

 • חייל שנישא במהלך שירות החובה זכאי לחופשת נישואין בת 10 ימים שתיזקף על חשבון חופשתו השנתית.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים