הקדמה:

דף זה כולל מידע לגבי תנאי הזכאות ותשלום הפעימה השנייה של המענק לעצמאים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים בעקבות משבר הקורונה (לפרטים על הפעימה הראשונה ראו כאן)
ניתן להגיש את התביעה החל מה-05.05.2020 בשעות הערב עד ל-12.07.2020 (במקרים שיפורטו בהמשך חובה להגיש את הדוח השנתי ל-2019 לפני הגשת התביעה למענק)
בשאלות ובירורים ניתן לפנות לרשות המסים בהתאם למפורט בהמשך

מענק סיוע משולם בשתי פעימות לבעלי עסקים קטנים ובינוניים ולעצמאים שהכנסתם ירדה משמעותית בעקבות משבר הקורונה, בהתאם לתנאי הזכאות.

שימו לב
עצמאים ובעלי עסקים שהגישו בקשה למענק בפעימה הראשונה צריכים להגיש בקשה חדשה למענק בפעימה השנייה, על מנת לקבל אותו (מדובר ב-2 מענקים נפרדים שלכל אחד מהם יש להגיש בקשה נפרדת והם אינם תלויים אחד בשני).

גובה המענק

 • המענק יהיה בשיעור 70% מהכנסתו החודשית הממוצעת של העסק בשנת 2018.
 • לעסקים הבאים סכום המענק ייקבע בהתאם לנתוני שנת 2019:
  • עסק שנפתח בין ה- 01.01.2019 ל-01.10.2019
  • עסק שנפתח בשנת 2018 והיו לו בשנה זו הפסדים
 • בכל מקרה, סכום המענק לא יעלה על 10,500 ש"ח.
 • אם ההכנסה החודשית הממוצעת מהעסק עלתה על 40,000 ש"ח, ההפרש בין סכום ההכנסה ל-40,000 יוכפל ב-0.173 והתוצאה תופחת מסכום המענק.

תוספת לעסקים קטנים

 • בעל עסק שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש בשנת 2019 נע בין 1,500 ש"ח ל-25,000 ש"ח עשוי להיות זכאי לתוספת, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.
  • אם ממוצע מחזור העסקאות החודשי היה בין 1,500 ש"ח ל-8,333 ש"ח, התוספת תהיה בסך 700 ש"ח.
  • אם ממוצע מחזור העסקאות החודשי היה בין 8,334 ש"ח ל-16,667 ש"ח, התוספת תהיה בסך 1,875 ש"ח.
  • אם ממוצע מחזור העסקאות החודשי היה בין 16,668 ש"ח ל-25,000 ש"ח, התוספת תהיה בסך 3,025 ש"ח.
 • ממוצע מחזור העסקאות לחודש מחושב לפי מחזור העסקאות לשנת 2019 כשהוא מחולק במספר חודשי הפעילות.
שימו לב
התוספת לעסקים הקטנים משולמת במסגרת הפעימה השנייה, אך בהודעות הנשלחות לזכאים היא נקראת "פעימה שלישית" (הפעימה השלישית תכלול גם אוכלוסיות זכאים נוספות שיוכלו להגיש בקשה למענק החל מה-12.05.2020, ובהמשך נוסיף את המידע לגביה).

מי זכאי?

תושב ישראל שעונה על כל אלה:

 • הוא נולד בשנת 1999 או לפני כן.
 • היה לו עסק פעיל (או שהוא עסק במשלח יד) בתקופה שבין ה- 01.10.2019 ל-31.03.2020, לכל הפחות.
 • הוא הגיש דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים, אם הוא נדרש לכך לפי החוק (למשל עוסק מורשה).
 • אם מדובר בעוסק פטור, הוא הגיש הצהרת עוסק פטור עבור שנת 2019.
 • הוא הגיש דוח שנתי למס הכנסה, כפי שמפורט בהמשך (בהתאם לשנה שבה החל לפעול כעצמאי), אלא אם הוא פטור מהגשת הדוח.
 • לא היו לו הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה.
 • מתקיימים התנאים הבאים, בהתאם לשנות הפעילות של העסק:

עסקים שנפתחו ב-2019 (או עסקים שנפתחו ב-2018 והיו להם הפסדים בשנה זו)

 • העסק נפתח ב-2019 לפני ה- 01.10.2019, או שהעסק נפתח ב-2018 וצבר הפסדים באותה שנה.
 • בעל העסק הגיש דוח שנתי לשנת המס 2019. אם טרם הגיש את הדוח, עליו להגישו לפני שיוכל להגיש את התביעה.
טיפ
מועד הגשת הדוח השנתי לשנת 2019 נדחה בחודשיים לתאריכים 30.07.2020 ו-30.06.2020 (תלוי אם העצמאי חייב בדוח מקוון או לא). עם זאת, כדי להיות זכאי למענק בפעימה הראשונה, מי שפתח עסק ב-2019 חייב להגיש את הדוח השנתי ל-2019 לפני ה-10.06.2020. מי שמגיש את התביעה למענק בפעימה השנייה בלבד חייב להגיש את הדוח השנתי ל-2019 לפני ה-12.07.2020.
 • הכנסתו החייבת לשנת המס 2019 לא עלתה על 1,000,000 ש"ח (ראו "הגדרת הכנסה חייבת" בהמשך. אם לעצמאי ולבן זוגו יש הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית, תיחשב מחצית מההכנסה הזו כהכנסה של כל אחד מבני הזוג).
 • הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מהעסק לשנת המס 2019 עלתה על 714 ש"ח (הכוונה להכנסה החייבת ב-2019 לאחר שחולקה במספר החודשים שבהם העסק היה פעיל באותה שנה).
 • מחזור עסקאותיו בחודשים מרץ-יוני 2020 ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בשיעור העולה על 25% (אם מדובר בעוסק פטור, יהיה צורך להצהיר על כך בטופס התביעה המקוון).
שימו לב
אם העסק החל לפעול אחרי ה-01.03.2019, יהיה צורך להראות כי מחזור העסקאות בחודשים מרץ-יוני 2020, ירד ביותר מ-25% ביחס למחזור העסקאות הממוצע בתקופה שמתחילת פעילותו ועד 29.02.2020 (מחזור העסקאות בכל התקופה יחולק במספר החודשים שבהם עסק העצמאי בעסק, ויוכפל ב-4).

עסקים שנפתחו לפני 2019

 • בעל העסק הגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018.
 • הכנסתו החייבת לשנת המס 2018 לא עלתה על 1,000,000 ש"ח (ראו "הגדרת הכנסה חייבת" בהמשך. אם לעצמאי ולבן זוגו יש הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית, תיחשב מחצית מההכנסה הזו כהכנסה של כל אחד מבני הזוג).
 • הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מהעסק לשנת המס 2018 עלתה על 714 ש"ח.
 • מחזור עסקאותיו בחודשים מרץ-יוני 2020 ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בשיעור העולה על 25% (אם מדובר בעוסק פטור, יהיה צורך להצהיר על כך בטופס התביעה המקוון).

עסקים קטנים

 • בעל עסק קטן יהיה זכאי לתוספת תשלום, אם הוא עונה על התנאים הבאים:
  • מחזור עסקאותיו לחודש בשנת 2019 נע בין 1,500 ש"ח ל-25,000 ש"ח.
  • אם העסק החל לפעול לפני ה-01.03.2019, מחזור עסקאותיו בחודשים מרץ-אפריל 2020 ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019 בשיעור העולה על 25%.
  • אם העסק החל לפעול אחרי ה-01.03.2019, מחזור העסקאות במרץ-אפריל 2020 ירד ביותר מ-25% ביחס למחזור העסקאות הממוצע בתקופה שמתחילת פעילותו ועד ל-29.02.2020 (מחזור העסקאות בכל תקופה זו יחולק במספר החודשים שבהם עסק העצמאי בעסק, ויוכפל ב-2).
  • הוא הגיש דיווחי מע"מ לתקופות האמורות (אם הוא נדרש לכך לפי החוק).
  • אם הוא עוסק פטור, הוא הגיש הצהרת עוסק פטור עבור שנת 2019.

תהליך מימוש הזכות

מדריך רישום לאזור האישי
 • יש להגיש תביעה לרשות המסים לכל המאוחר עד ל-12.07.2020.
 • מגישים את התביעה באמצעות טופס מקוון (הטופס זמין באזור האישי באתר רשות המסים החל מה-05.05.2020 בשעות הערב).
 • עוסק פטור יצהיר בטופס התביעה על הירידה במחזור עסקאותיו בשיעור העולה על 25% בחודשים הרלוונטיים.
 • מי שטרם נרשמו באזור האישי של רשות המסים (לא של ממשל זמין - gov.il!), צריכים לבצע רישום.
 • עצמאים שפתחו עסק בין ה-01.01.2019 ל-01.10.2019 (או שפתחו את העסק ב-2018 והיו להם הפסדים בשנה זו), יוכלו להגיש את התביעה רק לאחר הגשת הדוח לשנת 2019.
 • למי שאושרה הזכאות, המענק ישולם כיומיים לאחר שליחת הבקשה.
 • המענק ישולם לחשבון הבנק הרשום על שם מגיש הבקשה ומעודכן ברשות המסים, ויופיע תחת "סיוע לעצמאים".
  • במידת הצורך, מגיש הבקשה יכול לעדכן את פרטי חשבון הבנק שלו תוך כדי מילוי הבקשה.

מידע וסיוע בהגשת הבקשה

 • ניתן להיעזר בשאלות ותשובות באמצעות הצ'ט בוט באתר הממשלתי.
 • כמו כן ניתן לצפות במצגת המסבירה את תהליך זיהוי ורישום הלקוח באתר האינטרנט.
 • בשאלות ובירורים נוספים ניתן להתקשר למוקד התמיכה של רשות המסים:
  • בטלפון 4954* או 02-5656400
  • המענה ניתן בימים א' עד ה' בין השעות 8:15 עד 16:00
 • אפשרות נוספת היא פנייה בדוא"ל לכתובת corona2020@taxes.gov.il.

ערעור

 • מי שאינו שבע רצון מהקביעה בנושא זכאותו למענק יכול להגיש השגה תוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה הקביעה.
 • את ההשגה יש להגיש לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים.
 • על ההשגה להיות מנומקת ובכתב.
 • ההחלטה המנומקת של רשות המסים על ההשגה תינתן בתוך 90 ימים מהיום שבו התקבלה הודעת ההשגה (או בתוך 90 ימים מהיום שבו הוגשו כל המסמכים והפרטים שנדרשו מהמשיג, לפי המועד המאוחר מביניהם).
 • אם לא ניתנה החלטה במהלך תקופה זו, ההשגה תיחשב כאילו התקבלה.
 • מי שהגיש השגה ומעוניין לערער על ההחלטה שניתנה לגבי ההשגה, יכול לערער בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו הוא מתגורר.

הגדרת הכנסה חייבת

מקבלי המענק שנמצאים בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל)

חשוב לדעת

 • המענק והתוספת ייחשבו כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה, אך לא יחויבו בביטוח לאומי ולא במע"מ.
 • לפי הודעת רשות האכיפה והגבייה, מענק הסיוע לעצמאים שאושר בתקנות לשעת חירום יהיה מוגן מעיקול.
טיפ
אם נקלעתם לקשים כלכליים, ייתכן שמגיעות לכם הטבות או הקלות מהמדינה או מגופים אחרים (כמו חברות ביטוח וקופות גמל). למידע נוסף ראו מידע חשוב למי שנקלע לקשיים כלכליים עקב משבר נגיף קורונה.

גורמי ממשל

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים