בית המשפט דחה תביעה של עובדת שניהלה רומן עם ממונה עליה, וקבע שלמרות שהתקיימו יחסי מרות בין העובדת למנהל, היחסים בינהם היו בהסכמה, והעובדת שיקרה בעדותה והגישה את התביעה במטרה לנקום במנהלה לאחר סיום הרומן.
העובדת חויבה לשלם למנהל 10,000 ₪ בגין הוצאות המשפט

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית דין איזורי לעבודה באר-שבע
שם התיק:ס"ע 1319-07
תאריך:07.04.2010
קישור:נוסח פסק הדין בפורטל זכויות האדם

התובעת עבדה כמנהלת חשבונות במפעל וקיימה מערכת יחסים רומנטית עם בכיר במפעל, שהיה ממונה עליה בעקיפין. כשנה לאחר סיום מערכת היחסים הגישה התובעת תלונה במקום העבודה כנגד המנהל, בה טענה להתנכלות וליחס מקצועי בלתי הולם מצדו. המפעל מינה עורכת דין לטיפול בתלונה, ותוך כדי בירור התלונה המקצועית, הובהר לתובעת שמערכת היחסים הרומנטית שהיתה בינה ובין המנהל עשויה להתפרש כהטרדה מינית בשל יחסי המרות בינהם. התובעת הגישה תלונה כנגד המנהל במשטרה, בה התלוננה על הטרדה מינית, וניצול יחסי מרות, אולם התיק נסגר על ידי פרקליטות המחוז. בתביעה שהגישה לבית הדין לעבודה טענה התובעת שהמנהל ניצל את מעמדו כדי להטריד אותה מינית ולכפות עליה לקיים יחסי מין בניגוד לרצונה. בית המשפט פסק שהתובעת לא הצליחה להוכיח שהרומן בין השניים נוהל בניגוד לרצונה, וכי היא "אימצה" את קו התביעה הזה בבירור שקיים המפעל בנוגע לתלונתה בגין התנכלות מצד המנהל, במקרים שלא היו קשורים למערכת היחסים בין השניים והתנהלו לאחר מאבקים בין המנהל לצוות העובדים הכפופים לו. עוד קבע בית המשפט שמערכת יחסים בין בכיר לכפוף לו המתנהלת בהסכמה בין הצדדים אינה מנוגדת לחוק למניעת הטרדה מינית, וכי מלבד יחסי המרות יש צורך בהוכחה שהיחסים הרומנטים התקיימו בניגוד לרצונו של הצד הכפוף למרות. בית המשפט פסק שעל התובעת לשלם למנהל את הוצאות המשפט, ופסק סכום גבוה יחסית במטרה להרתיע מפני הגשת תביעות סרק של מי שניהלו מערכות יחסים רומנטיות בהסכמה עם הממונים עליהם.

משמעות

  • מטרתו של החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה איננה לאסור על יחסים חופשיים מרצון בין בגירים; אלא להבדיל, להתערב במקום שמדובר ביחסים של ניצול מרות ביחסי העבודה. יחסים שכאלה יש בהם משום פגיעה בכבודם ובחירותם של אדם וחווה על רקע מיניותם.
  • "ניצול המרות" משמעו שימוש לרעה בסמכותו ובכוחו של בעל המרות להשפיע על מעמדו ועל עתידו של הכפוף למרותו, כדי להשיג את הסכמתו של הכפוף לביצוע המעשים המיניים וכדי לכפות עליו את רצונו של בעל המרות.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים