הקדמה:

מרכזי עוצמה בתכנית נושמים לרווחה פועלים ברחבי הארץ כדי לסייע למשפחות החיות במצוקה כלכלית והדרה חברתית


מרכזי עוצמה בתכנית נושמים לרווחה פועלים ברשויות מקומיות ברחבי הארץ במטרה לשפר את יכולת ההתמודדות של משפחות ואנשים החיים בעוני והדרה חברתית עם מצבם, ולסייע בשילובם בקהילה.

 • מטרות התכנית:
  • שיפור יכולות, מיצוי זכויות ומימושן.
  • סיוע והכוונה במציאת תעסוקה.
  • שיפור מיומנויות ניהול תקציב משפחתי.
  • הרחבת מערכות תמיכה קהילתיות.
  • עידוד השייכות והנתינה לקהילה.
 • הסיוע כולל ליווי אישי, קבוצתי וקהילתי למשתתפי התכנית.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • משפחות החיות במצוקה כלכלית והדרה חברתית.

אופן קבלת השירות

עלות השירות

 • השירות ניתן חינם.

הרחבות ופרסומים