הקדמה:

מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך פועל לשילובם ולשיפור הישגיהם של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. המרכז מסייע למוסדות חינוך ולגופים נוספים בקליטת בני הקהילה האתיופית ובמיצוי הפוטנציאל הגלום בהם. הוא מאויש על ידי אנשי מקצוע מקהילה זו, ומגובשות בו תכניות שנועדו לתת מענה לתלמידים. זאת תוך כדי טיפוח מעורבותם של הוריהם.

פרטי הארגון

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:office@mercaz-higui.org.il
כתובת:רח’ תורה ועבודה 1, ת.ד. 16252, ירושלים, 91162
טלפון:02-6441125
שנת הקמה:1994

תכניות המרכז

  • תכנית לטיפוח מורשת - תכנית שמטרתה חיזוק המורשת התרבותית והזהות העצמית של תלמידים יוצאי אתיופיה
  • הוצאה לאור של העיתון "ידיעות נגט" - עיתון העוסק בנושאים חינוכיים וחברתיים הנוגעים לבני הקהילה האתיופית
  • סדנאות לקבוצות הורים, הן ברמה בית ספרית, והן ברמה יישובית

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל-זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם