הקדמה:

נשים העוברות טיפולי הפריה יכולות לשכור שירותי פיקוח הלכתי צמוד כדי לוודא שמנת הזרע המיועדת להפריה לא תוחלף בטעות במנת זרע של גבר אחר
השירות כרוך בתשלום. חלק מקופות החולים מסבסדות שירות זה למבוטחי הביטוח המשלים
למידע נוסף, ראו באתר כל הבריאות


נשים המעוניינות לוודא שמנת הזרע שנלקחה מבן הזוג (או מתורם הזרע) לצורך ביצוע הזרעה מלאכותית או הפריה חוץ גופית (IVF), לא הוחלפה בזרע אחר ושהיא זו שתשמש להפריה, יכולות להזמין שירותי השגחה בבתי חולים ובמעבדות פוריות.

  • חלק מקופות החולים משתתפות בעלויות השירות במסגרת הביטוחים המשלימים.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

  • נשים או זוגות שעוברים טיפולי הפריה.

אופן קבלת השירות

  • לפרטים על קבלת השירות במכונים הנמצאים בהסדר עם קופות החולים, ראו באתר כל הבריאות.

עלות השירות

  • השירות כרוך בתשלום, או בתשלום השתתפות עצמית במסגרת הביטוח המשלים.

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.