משרד הפנים הוא משרד ממשלתי האמון על השלטון המקומי (הרשויות המקומיות), על מדיניות התכנון וביצועה, על הפיקוח על הבנייה וכן על מערכת הבחירות.
בנוסף, האגף לעדות דתיות במשרד הפנים אחראי לטיפול בעדות הלא יהודיות: מוסלמים, דרוזים, נוצרים, צ'רקסים, בדואים, שומרונים, בהאים ואחמדים (המשרד לשירותי דת הוא האחראי על שירותי הדת ליהודים).

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
טלפון:לרשימת הכתובות והטלפונים

תחומי הפעילות העיקריים של המשרד

 • קביעת מדיניות התכנון במדינת ישראל ועיצוב אופייה הפיזי של המדינה, תוך כדי שמירה על איכות הסביבה.
 • קידום תוכניות בנושא תשתיות לאומיות, בנייה למגורים, הקמת יישובים חדשים, שמירה על חופים ועוד.
 • אישור תוכניות מתאר ארציות ומחוזיות.
 • ייעוץ לממשלה בתחומי התכנון והבנייה.
 • ייזום רפורמות בתחומי התכנון והבנייה.
 • תכנון מדיניות לאומית בנושאי השלטון המקומי.
 • פיקוח על פעילות הרשויות המקומיות והגופים הנלווים אליהן ותקצובם.
 • הכוונת פעילותן של הרשויות המקומיות.
 • קביעת גבולות מוניציפליים בין רשויות.
 • קביעת מדיניות בנושא שירותי החירום ברשויות המקומיות ופיתוח שירותים אלו.
 • רישוי עסקים באזורים בהם אין רשויות מקומיות.
 • פיקוח על הבנייה בשטחים בהם אין רשות מקומית.
 • אישור פנקס הבוחרים בעת בחירות ברשויות המקומיות.
 • אישור רשימות המועמדים לבחירות.
 • ניהול הליך הבחירות.
 • הכרזה על חופי רחצה ופיקוח עליהם.

פעילות האגף לעדות דתיות במשרד הפנים

 • מתן חופש דת וחופש פולחן לכלל העדות הלא יהודיות בארץ.
 • פעילות למען סובלנות וקירוב בין בני העדות השונות, חיזוק ההבנה הבין דתית וסיוע בפתרון סכסוכים בין עדתיים ובין דתיים.
 • שמירה על המקומות הקדושים וסיוע בבנייה, שיפוץ ופיתוח המקומות הקדושים לכל העדות הלא יהודיות.
 • סיוע לראשי העדות וחיזוק הקשרים בינם לבין מוסדות המדינה.
 • שמירת הסטטוס קוו במקומות הקדושים.
 • ייצוג העדות השונות באירועים ממלכתיים וקבלת פנים במוסדות המדינה.

נושאים וזכויות