השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה והביטחון החברתי אחראי על הקמתן ופיתוחן של מסגרות אמבולטוריות ופנימייתיות לטיפול במבוגרים ובני נוער נפגעי אלכוהול, הימורים או סמים. מסגרות אלו מלוות את הנפגעים בעת תהליכי השיקום והגמילה, ומסייעות להם לשוב לתפקוד נורמטיבי ברמה האישית. כמו כן, הן מטפלות גם בבני משפחתם של הנפגעים.

פרטים

תחומי עיסוק:טיפול בהתמכרויות
אתר אינטרנט:לאתר
כתובת:רח' יד חרוצים 10, ת.ד.1260, ירושלים 91012
טלפון:לפרטי אנשי הקשר של השירות

תפקידים

 • קביעת מדיניות ארצית בתחום הטיפול בנפגעי סמים, אלכוהול והימורים
 • פיתוח מודלים לשיקום מקצועי ויישומם בפועל
 • הכשרת כח אדם בעל התמחות בטיפול בנפגעי התמכרויות
 • ייזום תוכניות טיפול ושיקום המיועדות לנפגעי סמים, אלכוהול והימורים
 • פיתוח מגוון של תוכניות טיפול המותאמות לצרכיהן של אוכלוסיות ספציפיות (נשים, בני נוער, ערבים וכדומה)
 • ניהול מעקב אחר תשומות הטיפול
 • פיקוח על קהילות טיפוליות למבוגרים הפועלות במסגרת עמותות ציבוריות ותקצובן
 • פיקוח על מוקדים מקומיים ואזוריים לטיפול בנפגעי אלכוהול ותקצובם
 • פיקוח על יחידות טיפוליות ומרכזי יום מטעם המחלקות לשירותים חברתיים של הרשויות המקומיות ותקצובם
 • פיקוח על ההוסטל השיקומי לאלכוהוליסטים ותקצובו
 • יצירת שיתוף פעולה בנושא ההתמכרויות ברמה המשרדית והבין משרדית

נושאים וזכויות