הפורטל מרכז מידע למבוגרים ובני נוער נפגעי התמכרויות, אשר מעוניינים להיגמל מהתמכרותם ולהשתקם וגם לבני משפחתם של הנפגעים.

ההתמכרות לסמים, אלכוהול או להימורים קיימת בישראל כמו גם במדינות אחרות בעולם. מדובר בבעיה קשה, שלרוב מחמירה עם הזמן וגורמת להידרדרות אישית, גופנית, נפשית, כלכלית ומשפחתית. אולם, ניתן לטפל בה.

השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה נותן מענה טיפולי ארצי למי שמעוניינים להיגמל ולבני משפחתם. פרטים נוספים ניתן למצוא בסקירה השנתית של השירות.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים